top of page
Kauhajoen koulusurma cat_FI.JPG
Kauhajoki_cat_EN.JPG

Anne Holmlundilla ja suomen poliisilla oli kaikki mahdollisuudet estää Matti Saaren koulusurma josa hän sisäministerinä olisi näin halunnut Jokelan 2007 koulusurman jälkeen mistä päästään seuraavaan kysymykseen, että mistä maksamme suomen tyhmä ryhmälle jos se ei yksinkertaisesti kykene estämään näistä rikoksia.

 

Mutta minun rikostutkinnoissa suomen poliisi on näiden tapausten takana yhdessä psykiatrian kanssa jota suojaamassa on poliisin uskottavuus kansan silmissä minkä turvin tällaisia toimia voidaan toteuttaa viranomaisvaltuuksin. Matti Saari jonka kanssa psykiatria oli tehnyt kovan työn, että se sai ajettua Saari lääkehoitojen kanssa sellaiseen mielentilaan, että hän on kykenevä suoriutumaan koulusurmasta eikä häneltä voitu viedä tämän takia asetta joka olisi romuttanut psykiatrian kovan työn.

 

 

 

Anne Holmlundin koulusurmat synnyttivät kansanvihaa mitä suurimmassa määrin tätä uutta vähemmistöryhmää kohtaan, eli psykiatrian mustamaalattuja ongelmakansalaisia

 

  • Tämä luo uskottavuutta turun yliopiston korruptoituneiden professorien kuvitteellisten tautien päälle, joiden parantamisella oikeutetaan lääketieteen laittomat ihmiskokeet valtion mielisairaalan potilailla joita sitoo pakkohoitolait.

 

  • Tällä toimella luotiin uusi vähemmistö ryhmä nimeltään mielenterveysongelmaiset lääketieteen käytettäväksi jotka oikeutetaan suurella kansanvihalla tätä ryhmää kohtaan.

 

 

KAUHAJOEN KOULUSURMA 2008

https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/other/kauhajoen-koulusurmaajan-ase-j%C3%A4i-takavarikoimatta-suomi-sai-langettavan-eitlt%C3%A4-maria-ohisalo-asia-on-vakava/ar-BB198LSc 

 https://www.is.fi/kotimaa/art-2000000121003.html 

https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/sisaministeri-holmlund-saa-kansan-ja-poliisien-tuen/

 

Jos katsomme Kauhajoen koulusurman tapausta, mikä olisi ollut täysin maamme virkaa tekevän poliisin estettävissä, jää tottakai minullekin täysi kysymysmerkki sen suhteen että;

 

Haluaako maamme poliisit todellisuudessa edes estää näitä rikoksia 

koska kaikki valmiudet heillä kyllä siihen olisi ja kommentteina poliiseilta löytyy uutisoinnin mukaan vielä “ ettei vain tulisi uutta jokelaa”. Voiko olla tosiasia, että suomen polisiin ammattitaidottomuus rikosten ehkäisyssä on todella tätä luokkaa??? Se mitä suomen poliisi kyllä osaa niin kysyä määrärahoja toiminnalleen jonka luotettavuus on täysin maamme peltipoliisien varassa

 

Jos poliisilla olisi ammattiosaamista, niin miksi Kauhajoki toteutui? 

Kun olen tutkinut tapauksia nostan esille Sanna Sillanpään, tapausta jossa suuresti epäilen psykiatrian osallisuudesta Sillanpään lääkitsemiseen sekä tekoihin manipulointiin lääkittynä ja osittain tämänkaltainen tapa toimia nykysuomessa on hyvin normaalia psykiatrian puolella mielenterveyspotilaiden suhteen. Koska juuri tapahtuneen Jokelan tapauksen suhteen ainoa syy tottakai antaa Kauhajoki tapahtua olisi saada perusteluja määrärahoihin kun suomi olisi niin turvaton maa todistetustikin. Tosiasia on myös se, että tämä on totta ja Kauhajoen estäminen ei olisi päässyt uutisiin samalla tavalla mikä voisi vaikeuttaa määrärahojen saantia. Maamme poliisi olisi voinut estää Kauhajoen 100% mutta se antoi sen tapahtua kun he eivät takavarikoineet Saaren asetta ja väistelee vastuita kaikenlaisilla byrokraattisilla selityksillä sekä kuinka lainkäyttö ei salli takavarikkoa yms.

Tapauksia tutkineena, maamme poliisia ei kiinnosta todellisuu

  

Sisäministeri Anne Holmlund 04/2007 - 06/2011

https://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_ministereist%C3%A4_Suomen_sis%C3%A4ministeri%C3%B6ss%C3%A4

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2008/09/25/sisaministeri-ei-aio-erota

 

Anne Holmlund toimi ministerinä Jokelan ja Kauhajoen koulusurmien aikana. Ei olisi oikein syyttää Holmlundia poliisin toiminnasta Jokelan suhteen mutta Kauhajoki, kaiken mitä Jokelasta opittiin olisi ollut ehkäistävissä mikä tottakai nostaa minun epäilyjäni suuresti kun olen tutkinut viranomaisten toimia noin 4-vuoden ajan että annettiinko se tahallisesti tapahtua?

 

Tätä tahallisuutta jo kyllä alkaa tukemaan maassa jo niin moni tapaus missä psykiatrialla on ihan selvästi näpit pelissä lavastettujen potilaidensa kanssa mikä tähtää rotanmyrkyn kaltaisten kemiallisten yhdisteiden avulla yhteisöä järkyttävään tekoon.

 

Suomen tapauksia tutkineena on minun mielestä on täysin selviä viitteitä siitä, että maamme johtavat päättäjät ja viranomaislaitosten johtajat ovat näiden tapausten takana ja Kauhajoki kaikkinensa todistaa tämän

 

Psykiatria = yhteinen tekijä monen surman taustalla

Kun tapauksia tarkastellaan yhteisen tekijän näköulmasta, on monen surman taustalla psykiatria, lääkehoidot sekä viha jota nämä psykiatrian lavastetut aiheuttavat kansassa. Kun katsotaan 2020 ja siitä eteenpäin, tämä viha on jo sillä tasolla että se käytännössä on jo perusolettamus henkilöstä joka on eristäytynyt sekä käynyt terapiassa että hän kohta tekee jotain järkyttävää.

 

Tämä viha auttaa turun yliopiston professoreita heidän äärimmäisen laittomissa ja julmissa lääketieteellisten kokeiden mahdollistajana, koska näitä toimia ei koskaan hyväksyttäisi jos potilaiden taustalta ei löydy kansan vihaa joka on seurausta yhteiskuntaa järkyttävästä teosta. Kun olen tehnyt omatoimisesti näin paljon tämän toiminnan paljastamiseksi, ei ole varmaan kovin uskomatonta sanoa, etteikö psykiatria itse johdattelisi, kannustaisi ja suoraan sanoen lavastaisi näitä henkilöitä näihin tekoihin minkä turvin se on noutamassa heitä maamme tuomioistuimiin rakennetun takaoven kautta omiin lääketieteellisiin vankileireihin.

 

https://www.linkedin.com/posts/raine-hannula-82312943_medicine-crime-abuse-activity-6899495390299652096-oRDx

https://www.linkedin.com/posts/raine-hannula-82312943_crime-medicine-abuse-activity-6902212105118789632-EzeK

 

Poliisi joka olisi voinut estää kaiken

Poliisi joka toimi ei takavarikoinut Saaren asetta jota perustellaan kaikenmaailman byrokratialla enemmänkin tukee väittämiäni, että nämä on haluttuja toimia psykiatrialta ja viranomaisilta koska se luo tehokkaasti vihaa näitä syrjäytyneitä kohtaan. Jos poliisi olisi oikeasti halunnut estää Kauhajoen surman, se olisi sen voinut tehdä mutta epäilen että se olisi vesittänyt kovan työn psykiatrialta joka oli tehnyt kovan työn, kun se oli saanut Saaren tällaiseen mielentilaan että hän kykenee suorittamaan joukkosurman koska eihän tämänkalitaisia toimia kukaan normaali henkilö tee jos ei ole sienipäissään psykiatrian huumeista.

 

Näiden tapauksien tutkinnat jäävät tutkimatta koska tämänkaltaiset toimet takaavat veronmaksajien rahoja poliisille sekä ennenkaikkea luo pohjaa ja uskottavuutta turun yliopistosta johdetulle mielisairaala bisnekselle joka perustuu kansan uskotteluun lääketieteellisesti olemattomista taudeista ja johon passitetaankin ongelmanuoriamme jo kolarin perusteella kun potilas on psykiatrian mustamaalaama.

 

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005638253.html

https://www.ts.fi/uutiset/4039058

 

 

Näiden rahallisten ja työpaikkaperusteisten rikosten tutkimiseen ei löydy henkilöstöä suomesta mikä tarkoittaa käytännössä että psykiatrialla on free-to-work ilmapiiri suomessa.

 

Nämä toimet ja tapaukset ruokkivat ja tukevat toimia maassamme, että lääketieteellisesti olemattomista taudeista ollaan tekemässä 2000-luvun noitavainoa minkä nimissä psykiatria toimii ja oikeuttaa sekä hyväksyttää laittomat toimensa kansan vihan avulla.

 

Suomen poliisin aivopierut

Kaiken tapahtuneen jälkeen suomen poliisi jakelee median välityksellä omia aivopierujaan ja jos tämä ei ole peräisin sen omasta tyhmyydestä, se on yhtä suunnitelmallista lausuntoa kuin oli tämän koulusurman suunnittelu Anne Holmlundin, poliisin ja psykiatrian puolelta jolla saadaan omiin valtataisteluihin kansanvihaa suuressa määrin.

Anne Holmlund has every change to stop and help Matti Saari if so wanted after the Jokela 2007 massacre together with the finnish police with all they incompetence and unprofessional which we get straight to the guestion why we pay the Finnish police for this incompetence and unprofessionalism.

 

My suspicious is that Holmlund and police for sure knew about the big plans of the psychiatry and how much effort they have already done with Matti Saari to guide and lead him to massacre in combination with drug therapy because I don´t believe that anyone could do this kind act without drugs.

 

there is already a lot of support for the above argument and how they have been a bridge to:

 

  • the unscrupulous plans of the extremely corrupt professors of the University of Turku with our problematic citizens, which include the misuse of medicine and serious human rights violations with highly questionable treatments in connection with imaginary diseases

 

  • A minority group called mental health problems has been created in Finland, which is not protected by any law in our country, which is largely the cause of the images caused by the shocking deaths, because the Finnish police are unable to see in all their incompetence of illegal activities of psychiatry in relation to problem citizens

individuals are run blackmailed by psychiatry to mental hospitals as human rats under the guise of imaginary diseases that increase the academic careers of the extremely corrupt professors of the University of Turku

 

 

KAUHAJOKI SCHOOL MASSACRE 2008

https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/other/kauhajoen-koulusurmaajan-ase-j%C3%A4i-takavarikoimatta-suomi-sai-langettavan-eitlt%C3%A4-maria-ohisalo-asia-on-vakava/ar-BB198LSc 

 https://www.is.fi/kotimaa/art-2000000121003.html 

https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/sisaministeri-holmlund-saa-kansan-ja-poliisien-tuen/

 

If we look at the case of the Kauhajoki school killing, which could have been completely prevented by the police on duty in our country, of course there remains a full question mark for me as well regarding the fact that;

 

Do our country's police really even want to prevent these crimes

because they would have all the capabilities for that, and according to the news reports, comments from the police are still "so that there will be no more trouble". Could it be a fact that the lack of professionalism of the Finnish police in crime prevention is really in this category??? What the Finnish police can do is ask for funds for their operations, the reliability of which is completely dependent on our country's tin policemen

 

If the police had professional skills, why was Kauhajoki allowed to happen?

After I have studied the cases, I highlight Sanna Sillanpää, a case in which I highly doubt the involvement of psychiatry in Sillanpää's medication and manipulation of actions, and partly this kind of way of acting in modern Finland is very normal on the part of psychiatry when it comes to mental health patients. Because in relation to the Jokela case that just happened, the only reason to let Kauhajoki happen would be to get justification for the allocations when Finland is such an unsafe country as it has been proven. The fact is also that this is true and blocking Kauhajoki would not have reached the news in the same way, which could make it difficult to get the funds. Our country's police could have prevented Kauhajoki 100%, but they let it happen when they didn't confiscate Saari's gun and avoid responsibility with all kinds of bureaucratic explanations and how the law doesn't allow confiscation, etc.

Having investigated the cases, our country's police are not interested in reality

  

Minister of the Interior Anne Holmlund 04/2007 - 06/2011

https://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_ministereist%C3%A4_Suomen_sis%C3%A4ministeri%C3%B6ss%C3%A4

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2008/09/25/sisaministeri-ei-aio-erota

 

Anne Holmlund served as a minister during the Jokela and Kauhajoki school massacres. It wouldn't be right to blame Holmlund for the police's actions regarding Jokela, but Kauhajoki, everything that was learned from Jokela could have been prevented, which of course raises my suspicions greatly when I have studied the actions of the authorities for about 4 years that it was allowed to happen on purpose?

 

This intention is already starting to be supported by so many cases in the country where psychiatry clearly has a hand in the game with its staged patients, which aims to shock the community with the help of chemical compounds like rat poison.

 

As someone who has investigated cases in Finland, I think there are completely clear indications that our country's leading decision-makers and heads of authorities are behind these cases, and Kauhajoki proves this

 

Psychiatry = a common factor behind many deaths

When the cases are looked at from the point of view of a common perpetrator, the background of many deaths is psychiatry, drug treatments and the hatred that these staged psychiatry causes in the people. When we look at 2020 and beyond, this hatred is already at such a level that in practice it is already a basic assumption about a person who has isolated himself and undergone therapy that he is about to do something shocking.

 

This hatred helps the professors of the University of Turku in their extremely illegal and cruel medical experiments as an enabler, because these actions would never be accepted if the people's hatred is not found in the background of the patients, which is the result of an act that shocks the society. When I have done so much on my own to expose this activity, it is probably not too incredible to say that psychiatry itself would lead, encourage and frankly stage these people in these acts, which is why it is picking them up through the back door built in the courts of our country to their own medical prison camps.

 

Finland's blue stupid group that could have prevented everything

The police who acted did not confiscate Saare's gun, which is justified by the bureaucracy of the whole world, rather supports my claims that these are desired actions by psychiatry and the authorities because it effectively creates hatred towards these marginalized people. If the police had really wanted to prevent Kauhajoki's murder, they could have done it, but I doubt that it would have watered down the hard work of the psychiatrist who had done the hard work when it had put Saari in such a state of mind that he is capable of committing mass murder, because no normal person would do such actions if is not crazy about psychiatry drugs.

 

The investigations of these cases remain uninvestigated because actions like this guarantee taxpayers' money for the police and above all create a basis and credibility for the mental hospital business led by the University of Turku, which is based on the public's belief in medically non-existent diseases and to which our problem youth are sent based on the crash, when the patient is blackmailed by psychiatry.

 

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005638253.html

https://www.ts.fi/uutiset/4039058

 

 

No personnel can be found in Finland to investigate these financial and workplace-based crimes, which practically means that psychiatry has a free-to-work atmosphere in Finland.

 

These actions and cases fuel and support the actions in our country, that medically non-existent diseases are being turned into a 21st century witch hunt, in the name of which psychiatry operates and justifies and accepts its illegal actions with the help of the people's hatred.

 

Finnish police brain farts

After everything that has happened, the Finnish police distributes its own brain farts through the media and if this does not come from its own stupidity, it is as well-planned a statement as was the planning of this school killing by Anne Holmlund, the police and psychiatry, which gets a large amount of public hatred for their own power struggles.

Kauhajoki IS poliisi aivopieru.JPG

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000000121003.html

- He olisivat halunneet ottaa tämän aseen pois, mutta nyt syytetty komisario esti sen.

 

- He olisivat halunneet ottaa tämän aseen pois, mutta nyt syytetty komisario esti sen.

 

Syytetty komisario ei ollut tuolloin töissä, vaan vetovastuussa oli Seinäjoen apulaispoliisipäällikkö Vesa Nyrhinen.

 

- Poliisi ryhtyi selvittämään Saaren taustaa. Nyrhinen päätti, että ase pitää ottaa Saarelta pois. Mielleyhtymä Jokelan koulusurmaajaan Pekka-Eric Auviseen oli niin selvä.

 

- Toivottavasti kaveri ei ole seuraava kouluampuja, konstaapeli oli sanonut työtoverilleen jo tuolloin.

 

- Kahvihuonekeskustelussa tuli tavallaan yhteinen päätös, että tuollainen mies ei asetta tarvitse, vaan haemme sen pois, eräs konstaapeli kuvaili.

 

- Kaksi partiota meni luotiliiveissä ja Nyrhisen luvalla Saaren asunnnolle, mutta tämä ei ollut kotona.

 

- Nyrhinen päätti, että on taktisesti viisainta odottaa Saaren kotiinpaluuta, jotta tämä ei saa tietää poliisin etsivän hänen asettaan. Sehän saattoi olla hänellä mukanaan. Siksi kotietsintää ei tehty.

 

- Lauantaina 20. syyskuuta syytetty komisario oli kollegansa hääjuhlissa Kurikassa. Siellä oli runsaasti myös muita Kauhajoen poliiseja.

 

- Perjantain ratsiaa johtanut ylikonstaapeli pyysi tuolloin komisariolta lupaa mennä heti sunnuntaina uudestaan Saaren asunnolle.

 

- Komisario kielsi. Hän sanoi puhuttavansa Saaren maanantaina itse.

 

- Ylikonstaapeli vaihtoi pari sanaa komisarion päätöksestä toisen poliisin kanssa.

 

- Hän kommentoi päätökseen, että kun ei vain tulisi uutta Jokelaa.

 

- Maanantaina 22. syyskuuta komisario tapasi Saaren. Tämä sai pitää aseensa.

 

- Tiistaina 23. syyskuuta Saari surmasi 10 uhria ja itsensä Kauhajoen ammattikoululla. Ylikonstaapeli oli kotonaan aamupäivällä, kun Nyrhinen soitti kysyäkseen, eikö asetta oltu haettu pois.

 

Oma mielipiteeni on, että poliisi antaa tapahtua järkyttävät teot tarkoituksellisesti

Oma mielipiteeni on, että poliisi antoi Kauhajoen tapahtua tahallisesti ja tätä väitettä on tukemassa Helsingin joukkosurman suunnittelun tapahtumat joissa poliisi peitetoiminnalla suorastaan yllytti kaksikon näihin toimiin kuin se vaikka olisi ollut tekemättä näin taikka mitä parasta heidät olisi otettu mukaan yhteiskuntaan.

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/syyttaja-krp-paljasti-joukkomurhahankkeen-peitetoiminnalla/7309054

 

UUTISOINTI JOLLA KANSAA HÄMÄTÄÄN JA ON HYVIN RISTIRIITAINEN

Uutisointi joka näiden tapausten yhteydessä on nähtävissä, että sitä vedetään agressiivisesti pois psykiatrian päältä ja päättäjien vastuissa keskustelussa on ainoastaan tulevia ratkaisuja sekä että nämä olisivat aina yksittäisten henkilöiden omia syitä vaikka maamme johtavat viranomaiset ovat vetämässä näitä ongelmakansalaisia tähän järkyttävään toimintaan huumamlla heidät ja antamalla heille vihan ja raivon aiheita.

 

Päättäjien vastuut ja toimet uutisointi

Keskustelut vieminen päättäjien toimista on niinkin pöyristyttävää kuin että aselakien kiristäminen kun niitä ei saada edes takavarikoitua vaikka henkilö lähestulkoon suunnittelee koulusurmaa mutta eihän tämänkaltainen ole mahdollista kuin suomen poliisilta ja päättäjiltä.

 

Martti Saaren äitin neuvo jota vastaan viranomaiset toimivat

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2009/03/23/riitta-saari-kouluampujan-aiti

Saaren äitikin oli haastattelussa sitä mieltä että näille tipahtaneille henkilöille olisi saatava tekemistä ja ottaa heidät mukaan yhteisöön, sekä että näihin mielenterveysongelmien poliklinikalle meno on julkinen leimaaminen.

 

Jos katsotaan mitä viranomaiset ja päättäjät tekevät Saaren tapauksen jälkeen, he suorittavat edelleen näitä samoja toimia helsingin yliopiston joukkosurmaa suunnitelleiden kanssa. Ei meidän valtion viranomaisilla ole mitään tarvetta ehkäistä tämänkaltaisia toimia koska nämä henkilöt:

 

Mielenterveyspotilaiden rahallinen arvo lääketieteen luonnonvarana

Nämä yhteisöstämme tipahtaneet henkilöt ovat hyvinä perusteina määrärahoille yhteiskunnassamme eri viranomaisille kuten poliisille ja ennen kaikkea psykiatrialle, joista se ei aio luopua mistään hinnasta ja tämä on täysin nähtävissä kaikesta mitä viranomaiset tekevät.

 

Mielenterveyspoliklinikoiden investoinnit

Psykiatria tekee suuria investointeja mielenterveysklinikoiden uusimisiin, että kehtaisi helpommin mennä hakemaan apua. Ihan kuten Saaren äiti sanoi haastattelussa että se on julkinen leimaus kun näihin paikkoihin joutuu menemään. Nämä investoinnit ovat todella outoja jos viranomaiset oikeasti haluaisi estää yhteisöä järkyttäviä tekoja koska näiden “poliklinikoiden uudistamiseen käytetyt varat pitäisi sijoittaa ennaltaehkäisevään toimintaan.

 

Mutta kuten olen selvitellyt psykiatrian toimia 4-vuotta rikostutkintojeni takia, on minulle käynyt täysin selväksi ettei psykiatria ole luopumassa näistä potilaistaan jotka ovat rahassa mitattuna kultaakin arvokkaampaa sairaanhoidolle, joka suorittaa laittomia lääketieteellisiä ihmiskokeita näillä lavastetuilla potilaillaan jos heidät saadaan lääkekuurien ja provosoinnin avulla ajettua syyntakeettomana maamme lääketieteellisille vankileireille. Epäonnistuminen tässä ei kuitenkaan ole mikään häviö koska nämä potilaat kuten Saaren tapauksesta nähtiin, aiheuttaa suurta vihaa ja katkeruutta entisestään näitä potilaita kohtaan joten tämä potilaan “ottaminen” omiin laitoksiin tulee olemaan aina helpompaa edellisen tapauksen epäonnistuttua.

 

Valtion propagandakoneisto YLE lietsoo uudenajan noitavainoa

Valtion omistama propagandakoneisto pukkaa tuutin täydeltä mielenterveysongelmaa kansan nähtäville, mistä voi jo vetää selvän johtopäätöksen ettei se halua luopua näistä yhteisöä järkyttävistä teoista jotka suurella todennäköisyydellä on psykiatrian masinoimaa noitavainoa lääketieteellisesti olemattomilla taudeilla. Tämä mainonta toisin sanoen vain tukee kaikkea sitä että meillä maassa on näitä mielenterveysongelmaisia kun sitä näin agressiivisesti mainostetaankin. On päivän selvää että psykiatria pystyy helpommin “ottamaan” ongelma kansalaisensa yhteisön joukosta tämän mainonnan avulla niin, ettei siihen kukaan kiinnitä huomiota koska moni kuvittelee että se on ihan normaalia kun jätkiä sekoaa aina silloin tällöin vaan ilman mitään syytä joka on täysin harhaa.

 

Tämä mainonta myös antaa perusteita veronmaksajilta investoida mielenterveysongelmaan joka kaikkinensa on psykiatrian oma luomus ja itsensä kehittämä “ongelma” minkä nimissä se rahoittaa omaa toimintaansa, jota voidaan sanoa jo valheellisin perustein veronmaksajien rahoja vieden.

 

2000-LUVUN NOITAVAINO JOTA SUOMEEN AJETAAN MIELENTERVEYSONGELMIEN NIMISSÄ

Yllä olevat toimet valtion päättäjiltä ainoastaan tukevat tämän 2000-luvun noitavainon ylösajosta jonka nimissä tullaan langettamaan lääketieteellisesti olemattomia tauteja ongelmakansalaisille jotka maamme tuomioistuimissa ohitetaan samojen henkilöiden asiantuntijalausuntojen perusteella jotka onglemakansalaista kaikkinensa olivat lavastamassa psykiatrian puolella mielisairaalaan ihmisrotaksi.

 

Tämä bisness on äärimmäisen kannattavaa valtion näköulmasta kun se työllistää korkeasti koulutettuja tutkijoita sekä professoreita eikä tämä laiton toiminta olisi mitenkään mahdollista ilman kansan suurta vihaa tätä uutta vähemmistöryhmää kohtaan toimii maamme päättäjien suurena motivaattorina valmistella ongelmakansalaiset tälle viimeisellle ristiretkelle joka tulee viemään paljon sivullisia ja syyttömiä uhreja mennessään oman palkanmaksun takia.

 

SYRJÄYTYNEILLÄ TEHTÄVÄT VALHEELLISET  TILASTOT JOILLA PEITELLÄÄN RIKOLLISTA TOIMINTAA 

Tämänkaltaisen toiminnan lavastaminen tottakai luo näyttöihin perustuvaa valheellista faktatietoa sille, että jos syrjäydyt yhteiskunnasta, se johtaa tämänkaltaiseen toimintaan ja käyttäytymiseen mikä on puoliksi totta mikä varmasti tyydyttää turun yliopiston korruptoituneita tutkijoita jotka osaavat käyttää jo melko harjaantuneesti tällaista puolivalheellista tietoa omissa tutkimuksissaan jotka rakennetaan omia intressejä hyödyttäen. Heille tällaisen puolivalheellisen tiedon avulla on helppo luoda yliopistotasoisia julkaisuja joilla voidaan hyväksyttää kansalla omia epäoikeudenmukaisia toimia ja samalla mahdollistaa niitä. Toisin sanoen, jos turun yliopistossa tehdään tämän tiedon perusteella tutkimus, jossa on useamman tutkijan ja professorin osallisuus, Tämä luo vahvan hyväksynnän tämänkaltaiselle toiminnalle. Tämän jälkeen on vain pidettävä huoli, että kaikki syrjäytyneet myös ajatuvat vastaavanlaisiin tekoihin mikä jo sinänsä on ihan normaalia psykiatrian asiakkaille jotka he lääkitsevät tulevia oikeudenkäyntejä varten aivotoimintoja lamaavilla lääkkeillä.

 

Puolitotuus tässä tapauksessa on tottakai se, että ko henkilöt syyllistyivät tällaisten toimien suunnitteluun mutta toinen puoli on se, että heidät vedettiin tähän toimintaan psykiatrian lääkitseminä aivotoimintoja lamaavilla uudenajan huumeilla ja olivat peitepoliisin innoittamina ja johdattelemina. Tätä tapausta ei olisi mitä ilmeisemmin koskaan edes tapahtunut ilman psykiatrian ja krp: peitetoimintaa.

 

Tämä tapaus on saattanut olla täysin poliittinen sen suhteen, että tällä haettiin poliisille perusteita määrärahoihin sekä rakennettiin jonkinlaista onnistumista aiempien operaatioiden epäonnistumisista näiden palleroiden kustannuksella. Kaikenkaikkiaan todella säälittävää toimintaa KRP:ltä. Tämä enemmänkin todistaa KRP:n puolien valinnan ja kuinka on täysi mahdottomuus saada sairaanhoidon psykiatriaa vastuuseen suomessa toimistaan joka toimii turun yliopiston korruptoituneiden professorien innoittamina ja ohjaamina lavastamalla maamme huono-osaisimmista mielenterveyspotilaita jota maamme poliisi enemmänkin on tukemassa omalla toiminnallaan. On hyvin kyseenalaista, tutkiiko poliisi Jimi Karttusen kuolemaan johtaneita epäselvyyksiä puolueettomasti koska heillä on sairaanhoidon kanssa näyttöihin perustuen melko hyvät yhteistyökuviot meneillään mielenterveyspotilaiden ajojahtien suhteen. Tämä todistaa, että heikoimpien kustannuksilla on helpoin tapa nostattaa omia kannuksia ja vielä kun uutisointi on rakennettu puolivalheellisesti ja näitä palleroita leimaavasti.

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000000121003.html

 

- They would have wanted to take this weapon away, but the now accused inspector prevented it.

 

- They would have wanted to take this weapon away, but the now accused inspector prevented it.

 

The accused inspector was not at work at the time, but Seinäjoki's deputy police chief Vesa Nyrhinen was responsible for the pull.

 

- The police began to find out Saari's background. Nyrhinen decided that the gun must be taken away from Saari. The resemblance to the Jokela school killer Pekka-Eric Auvis was so clear.

 

- I hope the guy is not the next school shooter, the constable had already told his colleague at the time.

 

- In a coffee room discussion, a common decision was reached that such a man does not need a gun, but we will get it away, one constable described.

 

- Two patrols in bulletproof vests and with Nyrhine's permission went to Saari's apartment, but Saari was not at home.

 

- Nyrhinen decided that it is tactically wisest to wait for Saari to return home, so that he does not find out that the police are looking for his weapon. He might have had it with him. That's why the house was not searched.

 

- On Saturday, September 20, the accused inspector was at his colleague's wedding party in Kurika. There were plenty of other Kauhajoki policemen there as well.

 

- The chief constable who led Friday's raid asked the inspectorate for permission to go to Saari's apartment again on Sunday.

 

- The commissar refused. He said he would talk to Saari himself on Monday.

 

- The chief constable exchanged a few words about the inspector's decision with another police officer.

 

- He commented on the decision that there would be no new Jokela.

 

- On Monday, September 22, the inspectorate met Saare. This one got to keep his gun.

 

- On Tuesday, September 23, Saari killed 10 victims and himself at the Kauhajoki vocational school. The senior constable was at home in the morning when Nyrhinen called to ask if the gun had not been retrieved.

 

My own opinion is that the police allow shocking acts to happen on purpose

My own opinion is that the police allowed Kauhajoki to happen on purpose and this claim is supported by the events of the planning of the mass murder in Helsinki, where the police, with covert action, actually incited the duo to these actions as if they had not done this or it would have been better if they had been included in society.

 

NEWS WHICH FOOLS THE PEOPLE AND IS VERY CONTRADICTORY

The news that can be seen in connection with these cases is that it is being aggressively pulled away from psychiatry and the decision-makers' responsibilities in the discussion are only future solutions and that these would always be the individual's own reasons even though the leading authorities of our country are dragging these problem citizens into this shocking action by drugging them and giving them anger and subjects of rage.

 

Responsibilities and actions of decision-makers, reporting

Discussing the actions of decision-makers is as outrageous as tightening gun laws when they cannot even be confiscated even if a person is almost planning a school massacre, but this kind of thing is only possible from the Finnish police and decision-makers.

Martti Saare's mother's advice against which the authorities act

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2009/03/23/riitta-saari-kouluampujan-aiti

Saari's mother was also of the opinion in the interview that these fallen people should be given something to do and include them in the community, and that going to these outpatient clinics for mental health problems is public stigmatization.

 

If you look at what the authorities and decision-makers are doing after the Saari case, they are still carrying out these same actions with those who planned the massacre at the University of Helsinki. There is no need for our state authorities to prevent this kind of action because these people:

 

The monetary value of mental health patients as a medical resource

These people who have fallen from our community are good reasons for allocations in our society to various authorities such as the police and above all psychiatry, which it is not going to give up at any price and this is fully visible in everything the authorities do.

 

Investments in mental health clinics

Psychiatry is making large investments in renewing mental health clinics so that it is easier for people to dare to seek help. Just like Saare's mother said in the interview that it is a public stigma when you have to go to these places. These investments are really strange if the authorities really want to prevent actions that shock the community, because the funds used to renew these "policlinics should be invested in preventive activities.

 

But as I have investigated the actions of psychiatry for 4 years due to my criminal investigations, it has become completely clear to me that psychiatry is not giving up these patients, who are worth more than gold when measured in terms of money to the medical care, which conducts illegal medical human experiments on these staged patients if they can be driven with the help of drug courses and provocation to our country's medical authorities without charge to prison camps. Failure here is not a loss, however, because these patients, as seen in the case of Saari, cause even more anger and bitterness towards these patients, so this "admission" of the patient to their own facilities will always be easier after the previous case failed.

 

The state's propaganda apparatus YLE incites a modern-day witch hunt

The propaganda machine owned by the state exposes a complete mental health problem to the public, from which we can already draw a clear conclusion that it does not want to give up these acts that shock the community, which are most likely a witch hunt by psychiatry with medically non-existent diseases. In other words, this advertising just supports the fact that we have people with mental health problems in our country when it is advertised so aggressively. It's obvious that psychiatry can more easily "take" a problem from the community of its citizens with the help of this advertising, so that no one pays attention to it because many people imagine that it's quite normal when dudes mess up every now and then but without any reason, which is completely delusional.

 

This advertising also gives reasons for taxpayers to invest in a mental health problem, which is entirely psychiatry's own creation and self-developed "problem", in the name of which it finances its own activities, which can be said to be taking taxpayers' money on false grounds.

 

THE 21ST CENTURY WITCH HUNT THAT IS DRIVEN TO FINLAND IN THE NAME OF MENTAL HEALTH PROBLEMS

The above actions by state decision-makers only support the ramp-up of this 21st century witch hunt in the name of which medically non-existent diseases will be inflicted on problem citizens who are ignored in the courts of our country based on the expert opinions of the same people who were all staged by psychiatry as human rats in a mental hospital.

 

This business is extremely profitable from the state's point of view, as it employs highly educated researchers and professors, and this illegal activity would not be possible without the great hatred of the people towards this new minority group. It acts as a great motivator for the decision-makers of our country to prepare the problem citizens for this last crusade, which will take a lot of bystanders and innocent victims on its way. due to salary payment.

 

FALSE STATISTICS USED TO COVER UP CRIMINAL ACTIVITIES

Staging this kind of activity, of course, creates false factual information based on evidence that if you are excluded from society, it leads to this kind of activity and behavior, which is half true, which certainly satisfies the corrupt researchers of the University of Turku, who know how to use this kind of half-false information quite well in their own studies, which are built to benefit their own interests. With the help of such half-false information, it is easy for them to create university-level publications that allow the people to accept their own unjust actions and at the same time enable them. In other words, if the University of Turku conducts a study based on this information, with the participation of several researchers and professors, this creates a strong approval for this kind of activity. After this, you just have to take care that all those who are excluded will also be driven to similar acts, which in itself is quite normal for clients of psychiatry, who they medicate with drugs that paralyze brain functions for future trials.

 

The half-truth in this case is, of course, that the individuals were guilty of planning such actions, but the other side is that they were drawn into this action by being medicated by psychiatry with modern drugs that paralyze brain functions and were inspired and led by the undercover police. This case would most obviously never even have happened without the covert operation of psychiatry and the KRP.

 

This case may have been entirely political in that it sought to justify the allocation of funds to the police and build some kind of success from the failures of previous operations at the expense of these balloons. All in all, really pathetic behavior from KRP. This rather proves the KRP's choice of sides and how it is completely impossible to hold medical psychiatry accountable for its actions in Finland, which is inspired and directed by corrupt professors of the University of Turku by staging our country's most disadvantaged mental health patients, which our country's police are more than supporting with their own actions. It is very doubtful whether the police investigate the ambiguities that led to Jimi Karttunen's death impartially, because based on the evidence, they have fairly good cooperation patterns with the medical care going on regarding the chases of mental health patients. This proves that the easiest way to raise one's own spurs is at the expense of the weakest, and even when the news is constructed in a semi-false manner and in a way that stigmatizes these balls.

bottom of page