top of page
Karttunen_cat.JPG
Karttunen_cat_EN.JPG
OKV vastaus Karttusen murha_1.JPG
OKV Karttunen page1.JPG
OKV vastaus Karttusen murha_2.JPG
OKV Karttunen page2.JPG

Jimi Karttunen, suomenkansalainen jolle suomalaisessa sairaanhoidossa järjestettiin yhteisvoimin “luonnollinen” kuolema pois kuluttamasta veronmaksajien rahoja vastikkeettomasti trauman jälkeisen aineenvaihdunnallisen reaktion varjolla, jota häirittiin sairaanhoidon puolella kaikella mahdollisella tavalla

 

Jimi Karttusen tapaus on herättänyt uutisiin annetuista tiedotteista samankaltaisia viitteitä sairaanhoidon suorittamasta epäoikeudenmuksiaista toimista potilaanoikeuksien sivuttamisista kuin mihin sairaanhoito syyllistyy mielenterveyspotilaiden suhteenkin mikä lähentelee jo kansanpuhdistusta jos se olisi vielä vähän suurempaa.

 

Tämä toiminta psykiatrialta missä se syyttää potilaitansa samaan aikaan kun se syöttää heille rotanmyrkyn kaltaisia yhdisteitä jotka ovat kaikkien suomessa tapahtuneiden koulusurmien sekä yhteisöä järkyttävien tekojan taustalla on näiden potilaiden itsemurhat enemmänkin sairaanhoidon haluttua lopputulemaa mihin he valmistelevat ongelmakansalaiset joita kaikkia ei yksinkertaisesti saada vedettyä turun yliopiston johtamaan ja lääketieteen graalin maljan äärelle, eli ihmisrottabisnekseen jotka toimivat lääketieteen luonnon varoina ollen kultaakin arvokkaampia painossa mitattuna turun yliopiston professorien akateemisille urille.

https://yle.fi/a/3-12433977

 

TRAUMAN JÄLKEINEN AINEENVAIHDUNNALLINEN REAKTIO MIHIN KARTTUNEN KUOLI

 

Tämä henkilö sai aivoverenvuodon hyppypotkusta asema-aukiolla syyskuussa 2016. Viikon päästä henkilölle tuli huono-olo ja hän soitti hätänumeroon jonka jälkeen hän oli menettänyt tajunsa. Hänet löydettiin seuraavana päivänä tajuttomana lattialta rivatril-purkkien keskeltä. Tämän takia meilahdessa häntä hoidettiin myrkytyspotilaana, minkä seurauksena häneen “pumpattiin” useiden huumeiden vasta-aineita.

Sairaanhoidon lavastus

Jos katsotaan mitä Jari Aarnio teki poliisin puolella ja mikä kaikkinensa on tutkimaton kenttä kuinka monta syytöntä ongelmakansalaista on maamme vankiloissa kun rikostutkinnat keskittyivät 100% ainoastaan Aarnion huumetynnyreihin sekä laittomiin bisneksiin vinkkimies Keijo Vilhusen kanssa kuin että se olisi keskittynyt poliisin lavastamiin henkilöihin.

 

Sairaanhoidon toimet kaikkinensa on kuin Jari Aarnion päiväkirjasta ja voisin vaikka Minna Passin kyvyt pantatakseni vannoa että ensiapu itse levitteli sen itsensä määräämät reseptilääkkeet uhrin asunnossa kun hän makasi lattialla tajuttomana johtuen trauman jälkeisestä aineenvaihdunnallisesta reaktiosta.

 

Lakimiesmäisen likainen Murha sairaanhoidossa

Suomalainen sairaanhoito jossa on mahdollista murhata ongelmakansalaisia pois kuluttamasta valtion eliitin rahoja lakimiesmäisen likaisilla laintulkinnoilla joiden todellinen tarkoitus on täysin päinvastaista kuin mitä lakien  todellinen tarkoitus pitäisi olla.

 

Karttunen jota kohdeltiin tarkoituksenmukaisesti myrkytyspotilaana vaikka hänellä oli menossa traumanjälkeinen aineenvaihdunnallinen reaktio jota olisi pitänyt tukea tehohoidossa että hänen elimistönsä selviäisi tästä reaktiosta. Täysin vastoin kaikkea oikeusvaltioperiaatteitamme sekä sairaanhoidon perimmäistä olemassaoloa Karttuseen pumpattiin kaikkien myrkkyjen vasta-aineita jotka todellisuudessa häiritsivät hänessä meneillään olevaa aineenvaihdunnallista reaktiota mikä aiheutti hänen kuoleman.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Helsingin_Asema-aukion_pahoinpitely

 

Tästä trauman jälkeisen aineenvaihdunnallisesta reaktiosta löytyy Traumatologian kirjasta luvussa 2.

Kröger,H.,Aro,H.,Böstman,O.,Lassus,J.,Salo,J. 7. täysin uudistettu paino 2010. Traumatologia. Kanditaattikustannus Oy ja toimituskunta. ISBN 978-951-8951-21-9

 

Sairaanhoito joka mustamaalaa potilaansa

Karttusesta uutisoitiin, että hän oli poistunut lukuisia kertoja osastolta ja käyttänyt osastolla huumeiksi luokiteltuja lääkkeitä. On todella törkeää sairaanhoidon vuotaa tämänkaltaista leimaavaa tietoa potilaasta lehdistölle, koska he itse ovat suorastaan tyrkyyttämässä näitä uudenajan huumeita maamme mielenterveyspotilialle ja huumesanan käytön erottaa ainoastaan lääkärin resepti.  Karttunen mitä ilmeisemmin ei ole voinut syödä yhtään erilaisempia “huumeita” kuin mitä maamme sairaanhoito on mahdollisesti jopa tyrkyttänyt ylivieskan kirkonpolttajalle taikka syöttää väkisin pakkohoitolakeja hyödyntäen ongelmakansalaisille mielisairaaloissa. Näistä uudenajan muuntohuumeista puhutaan Ylen propagandakoneiston mainoksissa hyvinkin positiivisesti mitä perustellaan, että valtaosa syö näitä lääkkeitä. Kun kyseessä on sairaanhoidollisista vastuista, nämä lääkkeet toimivat negatiivisessa kontekstissa, mitä käytetään omien sairaanhoidollisten vastuiden välttelyssä sekä vastuiden virittämisessä potilaalle. Olisivat nyt vielä vuotaneet ulos, että “ se poltti tupakkaakin ulkona”

 

Karttunen josta uutisoitiin että hän lähti pois sairaalasta useita kertoja on niiden taustalla enemmänkin sairaanhoidon omaa syytä kun he jättävät nämä ongelmakansalaiset tuuliajolle sairaalassa. Toiseksi tämänkaltainen uutisointi sairaanhoidon byrokraattisuudesta ainaostaan kertoo sen todellisista tarkoitusperistä. Tämä uutisointi viestii sairaanhoitomme olevan vankilan tapainen laitos missä potilaan pitäisi olla byrokraattisen tapaisessa hoidossa.

 

Karttusen tapauksessa emme pääse haastattelemaan kuinka häntä on kohdeltu sairaanhoidossa mutta jos katsomme maamme mielenterveysdiagnosoinneilla mustamaalattujen potiliaiden kohtelua sairaanhoidossamme, he saavat lähes 90% provosoivaa kohtelua yhdessä lääkehoidon kanssa, jolloin he syyllistyvät sairaanhoidon lääkitseminä yhteisöä järkyttäviin tekoihin. Tämän takia ei ole kovin kauas kantoista epäillä, etteikö Karttusen lähtemiseen sairaanhoidosta olisi kyseessä potilaan vähättely sekä heitteillejättö mihin hän tottakai reagoi lähtemällä pois perustuen huonoon kohteluun.

 

Karttusen lähtemiselle sairaalasta on mitä suurella syyllä ollut hänen saama kohtelu sairaanhoidon puolelta, jossa hänet on itseasiassa saatettu tahallaan jättää heitteille sairaalassa eikä kukaan ole pitänyt häneen yllä potilaskontaktia että hän voisi tuntea olonsa toivotuksi sairaalassa.

Jimi Karttunen, a Finnish citizen, for whom a "natural" death was arranged by joint forces in Finnish medical care, to avoid spending tax payers' money gratuitously under the guise of a post-traumatic metabolic reaction, which was interfered with in the medical care side in every possible way

 

Jimi Karttunen's case has raised similar indications from the information given to the news about the unjust actions performed by the medical care, ignoring the patient's rights, as what the medical care is also guilty of with regard to mental health patients, which is already approaching a national cleansing, if it were even a little bigger.

 

This action by psychiatry, where it blames its patients at the same time as it feeds them compounds like rat poison, which are behind all the school deaths in Finland and the perpetrators who shock the community, the suicides of these patients are more the desired outcome of medical treatment for which they are preparing problem citizens who simply cannot be drawn to be led by the University of Turku and medical To the Holy Grail, i.e. to the human rat business, which act as the natural resources of medicine, being more valuable than gold measured by weight to the academic careers of professors at the University of Turku.

https://yle.fi/a/3-12433977

 

POST-TRAUMA METABOLIC REACTION FROM WHICH KARTTUNE DIED

Jimi Karttunen suffered a brain hemorrhage or some kind of brain injury from a jump kick at the station square in September 2016. A week later, the person felt unwell and called the emergency number, after which he lost consciousness. He was found the next day unconscious on the floor among jars of rivatril. Because of this, in Meilahti, he was treated as a poisoning patient, as a result of which antibodies to several drugs were "pumped" into him.

 

Medical staging

If we look at what Jari Aarnio did on the side of the police and what all is an unexplored field, how many innocent problem citizens are in our country's prisons when the criminal investigations focused 100% only on Aarnio's drug barrels and illegal businesses with the tipster Keijo Vilhusen than if it had focused on the people staged by the police.

 

All of the medical treatment is like something from Jari Aarnio's diary, and I could swear to Minna Pass's abilities that the first aid itself applied the prescription drugs it prescribed in the victim's apartment when he was lying on the floor unconscious due to a post-trauma metabolic reaction.

 

A lawyer's dirty murder in a nursing home

Finnish medical care where it is possible to murder problem citizens from spending the state elite's money with lawyer-like dirty interpretations of the law whose real purpose is the complete opposite of what the real purpose of the laws should be.

 

Karttunen, who was appropriately treated as a poisoning patient, even though he was having a post-traumatic metabolic reaction that should have been supported in intensive care so that his body could survive this reaction. Completely contrary to the ultimate existence of medical care, antidotes to all poisons were pumped into Karttus just to be sure. Leif Sevoni-like legal interpretations, which were once the basic pillars of our rule of law, are today only opinionated interpretations of Maija Lindgren's Tupu Tupuna, in the name of which dictatorships are carried out in our country, in the name of democracy, of course. These actions actually interfered with the metabolic reaction that was going on in him and unlike being done by a layman, being done by professional personnel and actually being informed of where this action is going makes it murder.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Helsingin_Asema-aukion_pahoinpitely

 

This post-trauma metabolic reaction can be found in Chapter 2 of the Traumatology book.

Kröger,H.,Aro,H.,Böstman,O.,Lassus,J.,Salo,J. 7. täysin uudistettu paino 2010. Traumatologia. Kanditaattikustannus Oy ja toimituskunta. ISBN 978-951-8951-21-9

 

 

Medical treatment that smears its patients

It was reported about Karttus that he had left the department numerous times and used drugs classified as drugs in the department. It is really outrageous for the medical care to leak this kind of stigmatizing information about the patient to the press, because they themselves are directly forcing these new-age drugs on our country's mental health patients, and the use of the word drug is only distinguished by a doctor's prescription. Karttunen obviously couldn't have taken any more different "drugs" than what our country's medical care has possibly even given to Ylivieska's church arsonist, or force-fed to problem citizens in mental hospitals using compulsory treatment laws. These modern conversion drugs are talked about very positively in the advertisements of Yle's propaganda machine, which is justified by the fact that the majority of people take these drugs. When it comes to medical responsibilities, these drugs work in a negative context, which is used to avoid one's own medical responsibilities and to shift the responsibilities to the patient. They would have leaked out now that "it was also smoking outside"

 

Karttunen, who was reported to have left the hospital several times, is more the cause of the medical care itself when they leave these problem citizens to fend for themselves in the hospital. Secondly, this kind of reporting on the bureaucratic nature of medical care always tells about its true purposes. This news reports that our hospital is a prison-like facility where the patient should be treated in a bureaucratic manner.

 

In the case of Karttusen, we do not get to interview how he has been treated in the medical care, but if we look at the treatment of patients blackened with mental health diagnoses in our country in our medical care, they receive almost 90% provocative treatment together with medical treatment, in which case they commit acts that shock the community as a result of being medicated by the medical care. Because of this, it is not too farfetched to suspect that Karttusen's leaving the hospital was a case of belittling and discarding the patient, to which he of course reacted by leaving based on bad treatment.

 

The biggest reason for Karttusen's leaving the hospital was the treatment he received from the medical care side, where he may have been intentionally abandoned in the hospital and no one has maintained patient contact with him so that he could feel welcome in the hospital.

Karttunen.jpg

Ensiavun tulo Karttusen luokse

Henkilö soitti hätänumeroon, joka ilmoittaa varmaankin sairaalaan että tarvis ambulanssia. Ambulanssi tuleekin sitten seuraavana päivänä.  Tällainen “nipin napin lakia hipoen” suoritukset eivät ole lopputuloksessa lähelläkään tilanteita, joissa oikeasti halutaan auttaa potilasta.

First aid arrival at Karttunen's

The person called the emergency number, which probably informs the hospital that an ambulance is needed. The ambulance will come the next day. In the end, this kind of "just following the law" performance is not even close to situations where you really want to help the patient.

Karttunen2.jpg

Jos tässä kohtaa päätetään vähän viivytellä ja sitten kun pääsee sairaalaan, vaikka en ole kuin maallikko, niin päätetään sitten pumpata useita vasta-aineita tälle aivoverenvuotopotilaalle niin eikait tässä voi kuin ihmetellä! Jos tällä henkilöllä oli trauman jälkeisiä aineenvaihdunnallisia reaktioita kehossa, joita ei saisi mennä häiritsemään missään nimessä vaan tukea niiden toimintaa niin eikait nuo vasta-aineiden pumppaukset ainakaan tue mitään. Traumatologia luku2.

Kröger,H.,Aro,H.,Böstman,O.,Lassus,J.,Salo,J. 7. täysin uudistettu paino 2010. Traumatologia. Kanditaattikustannus Oy ja toimituskunta. ISBN 978-951-8951-21-9

 

POLIISIN TOIMINTA VIRANOMAISRIKOSTEN TUTKINNASSA 

 

Tapaukset joihin olen perehtynyt uutisointien perusteella, on tapauksien yhteyksissä havaittavissa selviä viitteitä suomen poliisin haluttomuudesta tutkia tapauksia käyttäen omaa osaamista sekä viranomaisyhteistyötä hyväkseen tapausten suhteen.

 

Vaikka suomen poliisi tutki sairaanhoidon toimia Karttusen kuoleman takia, ei sen tutkimukset johtaneet mihinkään, mikä on ihan selvää näiden tapauksien suhteen missä viranomainen tutkii toisen viranomaisen mahdollista syyllistymistä menettelytapojen suhteen missä potilas kuolee epämääräisissä olosuhteissa. Koska sairaanhoito, valvira ja kuolemaansyyntutkinta ovat turhankin lähellä toisiaan, on hyvin kyseenalaista, saammeko  totuudenmukaisia tuloksia riippuen esimerkiksi Karttusen tapauksesta hänen lääkäriltä joka on saattanut olla jollainlailla osallisena Karttusen luonnollisen kuoleman järjestämisessä koska suomen viranomaisvalvonta on täysin retuperällä viranomaisvalvonnan olevan ainoastaan nimellistä jos katsotaan esim turun yliopiston korruptoituneiden professorien toimintaa maassamme sekä näiden toisenluokan kansalaisten kohtelua sairaanhoidossamme jotka toimivat täysin poliisin rikostutkinnasta vapaalla alueella ja valvira on täynnä “omia kavereita”.

 

Mielenterveyspotilaille nämä “Karttusen” tapaiset tutkinnat poliisin puolelta ovat hyvin tyypillisiä menettelytapoja, jotka ovat myös hyvin tuttuja tohtori Lauermallekin, huippuosaamista ja tietämättömyyttä käytetään tarpeen mukaan. Kun kyseessä on vastuut, lääkärimme heittäytyvät täysin ymmärtämättömiksi “jotain selittämätöntä on tapahtunut” lausunnoillaan. Lääketieteeseen pintaraapaisun verran tutustumalla en usko yhdenkään lääkärin ymmärtämättömyyteen vaan näiden ymmärtämättömyyksien taustalla on aina lavastus taikka jokin muu väärinmenettely taikka epäoikeudenmukainen toimi mitä tällä ymmärtämättömyydellä väistellään.  Ihan kuten Karttusenkin tapauksessa missä epäilen suuresti että hänelle järjestettiin luonnollinen kuolema näin otollisessa kohtaa lääkärien ja muutamien hoitohenkilökuntaan kuuluvien kanssa. Huippuosaamista tottakai käytetään silloin kun halutaan ihan oikeasti ajaa jotain omanedun tapaista toimia läpi yhteiskunnassamme ja tämän huippuosaamisen käyttäminen näkyy parhaiten kun katsoo minkälaiseen valta-aseman sairaanhoito on saanut itsensä ajettua yhteiskunnassamme kun se hakee tuomioistuimista syyntakeettomia, heidän psykiatrian mustamaalattuja asiakkaitansa pois kuvitteellisten sairauksien perusteella jotka mitä suurella osin ovat näihin tauteihin syötettyjen lääkkeiden syytä kaikkinensa. Sairaanhoito on ajanut itsensä keksiaikaisen kirkon rooliin yhteiskunnassamme omalla, lähestulkoon selittämättömän suurella tieteellisellä huippuosaamisellaan mutta on alkanut käyttämään tätä luottamuksellista valta-asemaansa pyövelin, tuomarin ja huijarin roolien muodossa kuitenkaan kenenkään kansalaisen tätä huomaamatta.

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000001265006.html

 

 

Karttusen kuoleman hyödyt viranomaisille sairaanhoidon auttamana

Koska Karttusen kuolemaan liittyy paljon epäselvyyttä liittyen hoitoon. Uutisoinnista on luettavissa mahdollisia lavastamistilanteita, välinpitämättömyyttä sairaanhoidossa potilasta kohtaan, enkä kyllä yhtään ihmettele kun katsoo potilaan historiaa. Jos tämän henkilön annettiin kuolla tahalleen vaikka hänet olisi voitu pelastaa niin kuka siitä hyöty?

If at this point it is decided to delay a bit and then when you get to the hospital, even though I am not like a layman, then it is decided to pump several antibodies to this cerebral hemorrhage patient, so you can't help but wonder! If this person had post-trauma metabolic reactions in the body, which should not be interfered with under any circumstances but should be supported in their functioning, then at least the pumping of antibodies does not support anything. Traumatology chapter 2.

Kröger,H.,Aro,H.,Böstman,O.,Lassus,J.,Salo,J. 7. täysin uudistettu paino 2010. Traumatologia. Kanditaattikustannus Oy ja toimituskunta. ISBN 978-951-8951-21-9

 

 

POLICE ACTIVITIES IN THE INVESTIGATION OF AUTHORITY CRIMES

In the cases that I have become familiar with based on the news, there are clear indications of the reluctance of the Finnish police to investigate cases using their own expertise and to take advantage of the cooperation of the authorities in relation to the cases.

 

Although the Finnish police investigated the actions of the medical care due to Karttusen's death, its investigations did not lead to anything, which is quite clear when it comes to these cases where an authority investigates the possible culpability of another authority in relation to procedures where a patient dies under uncertain circumstances. Because the hospital, Valvira and the cause of death investigation are unnecessarily close to each other, it is very doubtful whether we will get truthful results depending on, for example, Karttusen's case from his doctor, who may have been somehow involved in arranging Karttusen's natural death, because the Finnish authorities' supervision is completely behind the scenes, the authorities' supervision is only nominal if we consider, for example, the corrupt members of the University of Turku professors' activities in our country and the treatment of these second-class citizens in our medical care, who operate in an area completely free from police criminal investigation, and Valvira is full of "own friends".

 

For mental health patients, these "Karttusen"-like investigations by the police are very typical procedures, which are also very familiar to Dr. Lauerma, excellence and ignorance are used as needed. When it comes to responsibilities, our doctors throw themselves completely incomprehensible with their "something inexplicable has happened" statements. Having familiarized myself with medical science, I do not believe in the lack of understanding of any doctor, but the background of these misunderstandings is always staging or some other malpractice or unfair action, which is avoided with this lack of understanding. Just like in the case of Karttusen, where I highly doubt that a natural death was arranged for him at such a convenient time with the doctors and a few members of the medical staff. Of course, excellence is used when you really want to push through something like what you have acquired in our society, and the use of this excellence is best seen when you look at the kind of dominance that medical care has gotten itself into in our society when it seeks out from the courts its innocent clients, their slandered clients of psychiatry, on the basis of fictitious illnesses, which with the greatest in part, they are all due to the drugs given to these diseases. Nursing has pushed itself into the role of a cookie-cutter church in our society with its own, almost inexplicably great scientific excellence, but it has begun to use this confidential position of power in the form of the roles of hangman, judge and con man without any citizen noticing.

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000001265006.html

 

 

The benefits of Karttusen's death for the authorities with the help of medical care

Because Karttunen's death is associated with a lot of uncertainty regarding treatment. In the news, you can read possible staging situations, indifference in medical care towards the patient, and I'm not surprised at all when I look at the patient's history. If this person was allowed to die on purpose even though he could have been saved, who benefits?

Karttunen kuvaus.jpg

Viranomaishyöty

Tällä hetkellä Karttusen kuolemasta seurasi, että kuoleman syyt julkisuudessa meni täysin potkun tekijän vastuulle. Tosin potkun tekijä sai suuren “alennuksen” oikeudessa koska uhri oli poistunut sairaalasta (mahdollisen provosoinnin tai minkälie takia) vastoin sairaanhoidon henkilökunnan kehotuksia, mitä on vaikea uskoa maassa olevien muiden tapausten johdosta.

 

Viranomaiset saivat nyt otteen negatiivisten järjestöjen lakkautamiseen, mikä on hyvä minunkin mielestä mutta että tällaisen sumuverhon alla joka jättää ylle näin suuria epäilyksiä sairaanhoidon ylle potilaan hoidon sivuuttamisesta mikä johtaa kuolemaan ja hyödyttää viranomaisia tällä tavoin. Maassa tapahtuvien muiden epäselvien tapausten ja omakohtaisten kokemuksien perusteella tämä väite voi pitää hyvinkin totta mikä tarvitsisi puoluettomia rikostutkijoita.

 

Oliko Karttusen kuolema tahallinen sairaanhoidon puolelta koska se tosiaan aiheutti Torniaisen edustaman järjestön lakkauttamisen Karttusen kuoleman takia, joka kuitenkin on enemmän suomalaisen sairaanhoidon syytä eväämällä laadukas ja hyvä hoito Karttuselta, kuin että kuolema olisi Torniaisen syytä?? Suomalainen sairaanhoito ainoastaan viimeisteli sen, minkä Torniainen aloitti asema-aukiolla. Näitä tapauksia tutkineena Torniaisen liike voitaisiin ihan hyvin herättää uudestaan toimintaan sillä ehdolla, että sairaanhoito lopettaisi toiminnan joka herättää näin suuriä epäilyksiä sen toiminnan oikeudellisuudesta ja vastuullisuudesta potilaanoikeuksien noudattamiseen vaikkakin kyseessä olisi yhteiskunnalle kallis huumeiden käyttäjä, koska näiden järjestöjen toiminnan reunaehdot ovat kuitenkin hyvin rajattu yhteiskunnassa eivätkä nämä henkilöt pääse tekemään yhteiskunnassa läheskään niin suurta vahinkoa omalla ideologiallaan toisinkuin sairaanhoidon henkilökunta ja etenkin (Ekelund, Lauerma, Korkeila,Karlsson, Hietala, Salokangas) koska heillä ei ole viranomaisille/lääkäreille/tutkijoille ominaista vallankäytön mahdollisuutta taikka tosiasialliset vaikutusmahdollisuudet muokata yhteiskuntamme asenteita tutkimustuloksillaan omien ihanteiden suuntaan hyvin minimaaliset. Näiden äärioikeistojärjestöjen riveissä harvoin näkee maamme poliitikkoja taikka Ekelundia vaikka hänen toiminta suomalaisen sairaanhoidon puolella lähentelee näiden järjestöjen ihanteita, todellisia ja todistettujakin toimia karsia yhteiskunnasta tietty osajoukko pois käyttäen apunaan lääketiedettä mikä on täysin Torniaisen edustaman järjestön perimmäisin syy ja mitä Ekelund oman heimonsa kanssa suorittaa 100% mielenterveysongelmien nimissä. Sekä mihin hän on sitä kehittämässä tutkimuksillaan huolestuttaa minua paljon enemmän kuin maassamme tapahtuneet koulusurmat sekä äärijärjestöjen olemassaolo yhteiskunnassamme. Nämä tapaukset ainoastaan saavat Jari Aarnion näyttämään lähestulkoon hyväntekijänä sairaanhoidon pimeään puoleen verrattuna mitä Ekelund oman heimonsa kanssa luotsaa ja joka tekee yliopistotasoisia, puolivalheellisia väitöstutkimuksia lavastetuista mielisairauksista peitelläkseen totuutta mikä näiden mielisairauksien ja mielisairaaloiden alle on mahdollisesti piilotettu.

 

Näin ollen Ekelundin toimet ovat hyvin samanlaiset kuin Torniaisen edutaman liikkeen joka edustaa Hitlerin natsiylivaltaa mihin myös kuului lääketiede jota Josef Mengele luotsasi oman heimonsa kanssa juutalaisilla ihan kuten Ekelund, Lauerma, Korkeila, Karlsson, Hietala, Salokangas turussa kun he suorittavat yhteiskunnallista puhdistusoperaatiota maassamme mustamaalattujen mielenterveyspotilaiden kanssa.

 

 

Sairaanhoidollinen hyöty

Suomalainen sairaanhoito sai poistettua yhteiskunnasta sen näkökulmasta “huonomman kansalaisen” tavalla, joka menisi potkun tekijän syyksi. Sairaanhoito toisinsanoen katsoi läpisormien tilannetta, jossa se olisi voinut pelastaa yhden henkilön kuolemalta. Jos tämä pitäisi paikkansa, tätä voitaisiin jo sanoa murhaksi. Henkilöt jotka olivat tekemisissä Karttuseen saiaanhoidon puolella ja joilla oli hoitosuhde tähän henkilöön olisi otettava rikosutkintaan ja selvitetävä syyllistyttiinkö tässä murhaan.

Authority benefit

At the moment, the result of Karttunen's death was that the reasons for the death in the public domain were entirely the responsibility of the person who fired. However, the person who fired got a big "discount" in court because the victim had left the hospital (due to possible provocation or something else) against the advice of the medical staff, which is hard to believe due to other cases in the country.

 

The authorities now got a handle on the abolition of negative organizations, which is also good in my opinion, but under such a fog curtain that leaves such big doubts over the medical care about neglecting the patient's care, which leads to death and benefits the authorities in this way. Based on other unclear cases and personal experiences in the country, this claim may very well be true, which would need impartial criminal investigators.

 

Was Karttusen's death intentional on the part of the medical care, because it really caused the organization represented by Torniainen to be closed down due to Karttusen's death, which, however, is more the fault of the Finnish medical care by denying Karttusen high-quality and good care, than the death being Torniainen's fault?? The Finnish hospital only finished what Torniainen started in the station square. Having investigated these cases, Torniainen's movement could very well be revived on the condition that the hospital ceases the activity that raises such great doubts about the legality and responsibility of its operation in respect of patient rights, even if it is a drug user that is expensive to society, because the boundary conditions for the operation of these organizations are however well defined in society and these persons can do almost as much damage in society with their own ideology, unlike the medical staff and especially (Ekelund, Lauerma, Korkeila, Karlsson, Hietala, Salokangas) because they do not have the opportunity to exercise power characteristic of authorities/doctors/researchers, or the actual opportunities to influence the attitudes of our society with their research results in the direction of their own ideals very minimal. In the ranks of these extreme right-wing organizations, you rarely see our country's politicians or Ekelund, even though his actions in the field of Finnish medical care are closer to the ideals of these organizations, real and proven actions to eliminate a certain subset of society using medical science, which is the root cause of the organization represented by Torniainen, and what Ekelund and his own tribe accomplishes 100% of mental health problems on behalf of. And where he is developing it with his research worries me much more than the school killings in our country and the existence of extremist organizations in our society. These cases only make Jari Aarnio look almost like a benefactor to the dark side of medical treatment compared to what Ekelund and his own tribe pilot, who conducts university-level, semi-false dissertations on staged mental illnesses to cover up the truth of what is possibly hidden under these mental illnesses and mental hospitals.

 

Therefore, Ekelund's actions are very similar to the movement promoted by Torniainen, which represents Hitler's Nazi supremacy, which also included the medicine that Josef Mengele piloted with his own tribe on Jews just like Ekelund, Lauerma, Korkeila, Karlsson, Hietala, Salokangas in Turku when they carry out a social cleansing operation with blackened mental patients in our country .

 

 

Medical benefit

Finnish medical care was removed from society, from the point of view of a "worse citizen" in a way that would be the fault of the person who fired. In other words, the medical care looked at a situation where it could have saved one person from dying. If this were true, this could already be called murder. The persons who were involved with Karttus in terms of child care and who had a caring relationship with this person should be put under criminal investigation and found out if they were guilty of murder.

Karttunen KILL.png

Sairaanhoidon suorittama laillinen murha

Mitä itse olen perehtynyt ja tutkinut asiaa, sairaanhoito tietenkin on jatkuvasti tekemisissä kuoleman kanssa ja heille se voi olla hyvinkin rutiininomainen prosessi elämänkiertokulkua mutta tällaisen toiminnan ja osaamisen kehittyminen ja kehittäminen voi olla mahdollista ainoastaan hyvin suljetuissa olosuhteissa ja tutkivana journalistina katseeni ovat tiukasti Hannu Lauerman vankimielisairaalassa. Jari Aarnio on ollut hyvä esimerkki vuoden poliisin kääntymisestä väärälle puolelle ja tähän turun vankimielisairaalan toimintaan on saatava kovanluokan rikostutkintaa laitoksessa suoritettavan toiminnan selvittämiseksi. Ihan kuten valanpitäjillekin demokraattisissa yhteiskunnissa, myös tämänkaltaisten laitoksien johtajille olisi asetettava maapallon tiukimmat yhtäjaksoiset oloajat koska tämänkaltaiset työilmapiirit muuttavat henkilöitä ja se jos mikä on totta ja helsingin huumeyksikkö on mitä paras esimerkkitapaus.

 

Olen ollut sähköpostitse yhteydessä VTH:n vankimielisairaalan johtoon potilastapaamisten suhteen tuomalla myös spostissa esille epäilyksiäni näistä paikoista ja vastaukset ovat olleet todella lyhyitä lauseita mitkä ainoastaan herättävät epäilykset mitä kaikkea vääryyttä näissä laitoksissa mahdollisesti voidaan suorittaa suljettujen muurien sisällä.

VALVIRAN TOIMINTA SUOMESSA

Oma näkemys sairaanhoidon toimista Karttuselle oli pitää huoli siitä, että tämä henkilö kokisi luonnollisen kuoleman trauman jälkeisiin aineenvaihdunnalisiin reaktioihin ja kyllähän tässä kympin suoritus tuli sairaanhoidon näkökulmasta. Kun vielä VALVIRAN pojat yhdessä KRP:n peltipoliisien kanssa katselee tätä toimintaa laput silmillä, herää tottakai kysymys, että mikä tämän laitoksen tosiasiallinen tarkoitus suomessa on, muutakuin kerätä veronmaksajien rahoja vastikkeettomasti kun mihinkään heille tuleviin kanteluihin ei edes vastata joita sinne olen lähettänyt. Kantelut jotka liittyvät Ekelundin, Salokankaan, Lauerman, Hietalan, Karlssonin, Korkeilan toimista maassamme ja mihin he ovat sitä viemässä omien tutkimustuloksien varjolla, joiden avulla valikoitu joukko suomalaisia psykiatreja voi lavastaa halutuilleen potilailleen kuvitteellisia mielisairauksia lääkehoidon kanssa jota tukee näiden korruptoituneiden tutkijoiden tekemät tutkimustulokset lavastetuilla potilailla.

 

Valvira toiminta suomessa on enemmänkin luoda valheellista kuvaa viranomaisvalvonnasta ettei mitään laitonta tapahdu vaikka julkisivujen takana suoritetaan ongelmakansalaisten puhdistusoperaatiota sairaanhoidon kautta.

Legal killing by medical care

As far as I myself have familiarized myself and studied the matter, medical care is of course constantly dealing with death and for them it can be a very routine process in the cycle of life, but the development and development of such activities and competences can only be possible in very closed conditions and as an investigative journalist my eyes are firmly on the Hannu Lauerman prison mental hospital. Jari Aarnio has been a good example of turning the police to the wrong side of the year, and this operation of the prison mental hospital in Turku must receive a tough criminal investigation in order to find out the activities carried out in the institution. Just like oath-keepers in democratic societies, the leaders of institutions like this should also be given the strictest continuous working hours on earth, because this kind of work atmosphere changes people, and that is true, and the drug unit in Helsinki is the best example.

 

I have been in e-mail contact with the management of the VTH prison mental hospital regarding patient meetings, also bringing up my doubts about these places in e-mail, and the answers have been really short sentences, which only raise doubts that all the wrongdoing in these institutions can possibly be carried out within the closed walls.

VALVIRA'S OPERATIONS IN FINLAND

Karttuse's own view of the medical treatment was to make sure that this person would experience a natural death due to the metabolic reactions after the trauma, and indeed, the tenth performance here came from the medical care perspective. When the boys of VALVIRAN, together with the KRP's tin policemen, are still watching this activity with blank eyes, of course the question arises that what is the actual purpose of this institution in Finland, other than to collect taxpayers' money for nothing, when they don't even respond to any of the complaints that I have sent there. Complaints related to the actions of Ekelund, Salokangas, Lauerma, Hietala, Karlsson, Korkeila in our country and where they are taking it under the guise of their own research results, with the help of which a selected group of Finnish psychiatrists can stage imaginary mental illnesses for their desired patients with drug treatment that is supported by the research results of these corrupt researchers on staged patients.

 

Valvira's operation in Finland is more to create a false image of official supervision that nothing illegal happens, even though behind the facades a cleaning operation of problem citizens is carried out through medical treatment.

bottom of page