top of page
Laapotti_cat_FI.JPG
Laapotti_cat_EN.JPG

TAPAUS JARNO LAAPOTTI (LAPSUUDEN AIKAINEN YSTÄVÄNI) KUOLI 2008

Laapotin Jarno oli minun lapsuuden aikainen ystäväni, joka on jo kuollut vuonna 2008. Hänen kuoleman tapaus herättää näin jälkikäteen niin paljon epäilyksiä mitä suomessa tapahtuu jo hyvin systemaattisesti

 

Koulussa ollessani joskus vuonna 2008 juttelin Jarnon kanssa puhelimessa ja hän kertoi kuinka oli saanut keuhkoveritulpan ja söi sillä hetkellä marevaania. Ihmettelen vain näin jälkikäteen, että miten noin nuori henkilö voi saada keuhkoveritulppia ja syödä marevaania 27-vuoden iässä.

 

Myös Jarnokin oli eksynyt tänäkin päivänä tuttujen mielenterveysongelmien yleisklinikoille, joita hyvinkin agressiivisesti mainostetaan valtio-omisteisen mediatalon toimesta, minkä jälkeen…TADAA hän olikin kuollut, vasta 27-vuotiaana. Keuhkoveritulppa joka hänelle tuli ja josta hän puhui minulle puhelinkeskustelussamme. Tästä ei mennyt enään montaa kuukautta kun hän kuoli pois aivoveritulppaan.

 

Tämänkaltainen toiminta suomessa on äärimmäisen yleistä ongelmakansalaistemme keskuudessa jotka eivät ole kannattavia valtion näkökulmasta, että he kuolevat selittämättömällä tavalla maamme sairaanhoidossa minkä yhteydessä kaikki korkeasti koulutetut ja pätevät valtion elätit myös levittelevät käsiään, poliisia myöden joka ainakin suomessa on tyhmä kuin vasemman jalan saapas.

https://yle.fi/a/3-12433977

 

PSYKIATRIAN POTILAIDEN SELITTÄMÄTTÖMÄT TAPAUKSET MUODOSTAVAT TAPAHTUMAKETJUN

Kun katsotaan mitä sairaanhoidossamme tapahtuu, kun sinne eksyy yhteiskuntamme ongelmallisimmat henkilöt syvässä masennuksessa, eli epämääräisiä ja selittämättömiä kuolemia sekä seonneita henkilöitä (punainen laatikko)

CASE JARNO LAAPOTTI (MY CHILDHOOD FRIEND) DIED 2008

Jarno from Laapot was my childhood friend, who has already died in 2008. His death case raises so many doubts in hindsight, which already happens very systematically in Finland

 

When I was at school sometime in 2008, I talked to Jarno on the phone and he told me how he had a pulmonary embolism and was eating mareva at that moment. I just wonder in hindsight how a person so young can get a pulmonary embolism and eat marevaan at the age of 27.

 

Jarno had also lost his way to the general clinics for mental health problems that are familiar even today, which are very aggressively advertised by the state-owned media house, after which...TADA he was dead, only 27 years old. The pulmonary embolism that he had and he told me about in our phone conversation. It wasn't many months after that when he died of a cerebral blood clot.

 

This kind of activity in Finland is extremely common among our problem citizens who are not profitable from the state's point of view, that they die in an inexplicable way in our country's medical care, in connection with which all the highly educated and qualified state pensioners also throw up their hands, even the police, who at least in Finland are as stupid as the boot on the left foot.

https://yle.fi/a/3-12433977

 

UNEXPLAINED CASES OF PSYCHIATRIC PATIENTS FORM A CHAIN OF EVENTS

When we look at what happens in our medical care, when the most problematic people in our society get lost in deep depression, i.e. vague and unexplained deaths and people who have lost their lives (red box)

Laapotti diagram.JPG

Näiden tekojen näyttöjen suhteen, epäselvyyksien sairaanhoidon sanomisissa kuten esimerkiksi Jimi Karttusen murha yhteydessä joka murhattiin trauman jälkeisen aineenvaihdunnallisen reaktion avulla sekä että suomen poliisin huumeyksiköstä johdettiin, ehkä jopa maailman suurinta huumekauppaa viranomaisen tekemänä, ei voi olla vetämättä johtopäätöksiä, etteikö sairaanhoidon psykiatria suorittaisi laittomia puhdistusoperaatioita lääketieteellisesti olemattomien mielenterveysongelmien varjolla sekä kuten Jimi Karttusen tapauksessa kehon omia toimintoja tahallisesti häiritsemällä.  Taikka että se lavastaisi/johdattelisi aivotoimintoja laskevalla  lääkehoidoilla ja psykologisen vaikuttamisen avulla henkilöitä järkyttäviin tekoihin.

 

Sarjahukuttaja Pekka Seppäsen ja sairaanhoidon identtiset toimintatavat

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005048846.html

 

Pekka Seppänen joka murhasi henkilöitä omilla tiloillaan, käytti hyödykseen luonnollisen kuoleman tuomaa etua missä onnettomuus näytteli suurta roolia näiden murhien peittelyssä mikä myös toteutuikin useamman kerran. Seppänen ilmeisesti huomasi ensimmäisen murhan jälkeen kuinka turvallista tämänkaltainen toiminta on kiinnijäämisen suhteen ja minkä avulla murhia oli hyvä peitellä. Hän oli myös itse osallisena onnettomuuksissa, joissa henkilöitä kuoli mutta äärimmäisen hyvänä uimarina (jopa humalassa) näissä veneenkaato-onnettomuuksissa hän käytännössä oli ylivoimaisessa etulyöntiasemassa selviytymisen suhteen joten hänellä käytännössä ei ollut riskiä kuolla näissä itseaiheutetuissa onnettomuuksissa, toisinkuin kanssa veneilijöiden joista osa oli täysin uimataidottomia.

 

Sairaanhoito toimii osittain samoin kuin Seppänen näiden mustamaalattujen ongelma kansalaisten kanssa missä voidaan jo sanoa, että sairaanhoidolla on selvät, sarjamurhaajillekin tutut käyttäytymis- ja toimintamallit heidän kanssa. Ehdoton edellytys tottakai tälle on, että potilaiden uskottavuus mitätöidään ja tuhotaan mielisairaalassa ja tarvittaessa langetetaan jokin epämääräinen ja lääketieteellisesti olematon mielisairaus jonka nimissä ongelmakansalainen voidaan viedä ennenaikaisesti hautaan, kuitenkin luonnollisen kuoleman kautta. Sydän- ja verisuonitaudit ovat näillä mustamaalatuilla potilailla aika yleisiä, joten tapauksia pitäisi tarkastella siitä näkökulmasta, että millä tavoin nämä taudit saadaan potilaille annettua. Laapotin tapauksessa hän sai aluksi ainoastaan keuhkoveritulpan mistä selvisikin mitä ilmeisemmin joidenkin murhayrityksestä ensimmäisen kerran nuoren ikänsä takia mutta seuraava “myrkytys” tai mikälie tämänkin takana oli, olikin jo tappava mistä aiheutui aivoveritulppa joka vei Laapotin ennenaikaiseen kuolemaan

 

Kukaan viranomainen ei käytännössä voi huomata psykiatrian toimintaa kun se on saanut langetettua ongelmakansalaiselle olemattoman taudin, mihin kansalainen kuolee. TÄMÄ ON TÄYDELLINEN MURHA jonka mahdollistajana on aate, mikä yhdistää sairaanhoidon henkilöitä ja se aate valitettavasti on mielenterveysongelmalla lavastetun ongelmkansalaisen ennenaikainen kuolema.

 

On tetenkin iso kysymysmerkki olisiko Seppästä kannattanut suomen poliisin laittaa rikosoikeudelliseen vastuusen, koska hän toimi näin ammattimaisesti joka lähentelee jo toiminnan salaperäisyydessään ja tehokkuudessaan psykiatrian toimia ja hänen toimesta kuolleet olivat mitä ilmeisemmin kakkosluokan kansalaisia. Seppänen toisinsanoen toimi psykiatrian piikkiin ilman palkkaa, tosin Seppäsen uhrit eivät nostattaneet samanlaista noitavainomaista ajojahtia vihan ja raivon saattelemina taikka että he olisivat päätyneet keravalaisen Auervaaran edustaman psykiatrian valheellisiin lääketieteellisiin tilastoihin sydän- ja verisuonitauteihin kuolleina, joten näistä uhreista ei valunut suurta tilastollista taikka aattellista hyötyä sairaanhoidolle. Kunnia joka Seppäsen toimesta valui valtiolle oli ainoastaan ongelmakansalaisen eliminoiminen.

SAIRAANHOIDON EPÄILYTTÄVÄT TOIMET LÄÄKETIETEELLISETI OLEMATTOMIEN TAUTIEN KANSSA

 

Mielenterveyspotilaiden sairaudet ja kuolemat

https://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/mielenterveyspotilaan-fyysinen-sairaus-jaa-usein-hoitamatta/

 

Tällä hetkellä taudit, jotka rinnastetaan mielenterveysongelmiin ovat pääasiassa sydän- ja verisuonitauteja. Näiden tautien olemassaololle löytyy todistusta potilaista joilla sitä on ollut mutta sen alle on voinut hautautua systemaattisempaakin ja rikollista toimintaa jos esimerkiksi katsotaan Laapotin Jarnon tapausta. Tämä henkilö meni noin vuonna 2007 - 2008 hakemaan apua omiin ongelmiinsa, jonka seurauksena hän sai ensin keuhkoveritulpan ja sen jälkeen hän kuoli äkisti aivoveritulppaan. On täysin selvää että Laapotin tapaus mielenterveysongelmista menee uskottavastikin sydän- ja verisuonitauteihin kuolleiden tilastoihin. Tosin näin epäilyttävä ja nopea kuolema sairaanhoidon mielenterveypalveluissa herättää väistämättä epäilyksiä kuinka sairaanhoito mahdollisesti toimii näiden ongelma kansalaisten kanssa ja joiden rikollinen ja systemaattinen toiminta hautautuu luonnollisten kuolemien sekä lavastettujen mieenterveysongelmien yhteyksissä esiintyviin sivuvaikutuksiin, ihan kuten Pekka Seppäsen toimissa.

 

Laapotin Jarnon tapaus yksittäisenä ei suoranaisesti herättänyt minussakaan epäilyksiä vuonna 2008 koska minunkin vahva usko lääkäreiden ja sairaaanhoidon toiminnan oikeudellisuuteen ja hyvyyteen perustuu yleiseen mielipiteeseen ja aiemmista käynneistäni sairaalasa nuoruusvuosina. Tosin näitä tapauksia tutkineena, Laapotin tapaukselle löytyy jo useita samankaltaisia tapauksia, ihan kuten Pekka Seppäsen toiminnastakin, joissa sairaanhoito on toiminut hyvinkin epämääräisesti ja joiden perusteella voidaan tehdä pitävämpiä johtopäätöksiä kuin yksittäistapauksen suhteen.

 

MIELENTERVEYSONGELMILLE OMINAISET SYDÄN- JA VERISUONITAUDIT

Psykiatria joka on luonut mielenterveysongelmat, jotka näyttäisi olevan enemmänkin psykologisia eikä niille löydy vahvaa lääketieteellistä todistusta ja joiden uskottelujen lomassa se käyttää hyväkseen lääketieteellisestikin olemassaoleviatauteja.

 

Heidän nimeämäänsä mielenterveysongelmaa, joka kuitenkin on pitkälti psykologinen, eikä sille ole olemassa lääketieteellistä todistusta.

Regarding the evidence of these actions, the ambiguities in the statements of medical care, such as in connection with the murder of Jimi Karttusen, who was murdered with the help of a post-traumatic metabolic reaction, and the fact that the drug unit of the Finnish police led, perhaps even the world's largest drug trade by the authorities, one cannot help but draw conclusions that the psychiatry of medical care would carry out illegal cleansing operations of medically non-existent under the guise of mental health problems and, as in the case of Jimi Karttunen, by intentionally disrupting the body's own functions. Or that it would stage/lead people to shocking actions with medication that lowers brain functions and psychological influence.

 

Serial drowner Pekka Seppänen and the identical operating methods of medical care

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005048846.html

 

Pekka Seppänen, who murdered people on his own farms, took advantage of the advantage brought by natural death, where the accident played a big role in covering up these murders, which also happened several times. Seppänen apparently noticed after the first murder how safe this kind of activity is in terms of getting caught and how it was good to cover up the murders. He was also himself involved in accidents where people died, but as an extremely good swimmer (even drunk), in these boat capsizing accidents, he practically had an overwhelming advantage in terms of survival, so he practically had no risk of dying in these self-inflicted accidents, unlike with other boaters, some of whom were completely incapable of swimming.

 

The medical care works partly the same as Seppänen's problem with these black-painted citizens, from which it can already be said that the medical care has clear behavior and action patterns with them, familiar even to serial killers. Of course, the absolute prerequisite for this is that the credibility of the patients is nullified and destroyed in the mental hospital and, if necessary, some vague and medically non-existent mental illness is declared, in the name of which the problem citizen can be taken to the grave prematurely, however through a natural death. Cardiovascular diseases are quite common in these black painted patients, so the cases should be looked at from the perspective of how these diseases can be given to the patients. In Laapot's case, he initially only got a pulmonary embolism, which most obviously survived the attempted murder of some for the first time because of his young age, but the next "poisoning", or if there was something behind this, was already fatal, which resulted in a cerebral embolism, which led to Laapot's premature death

 

In practice, no authority or citizen can notice the operation of psychiatry when it has diagnosed a problem citizen with a non-existent disease, from which the citizen dies. THIS IS A COMPLETE MURDER that is made possible by an idea that unites people in medical care and that idea, unfortunately, is the premature death of a problem citizen staged with a mental health problem.

 

It is certainly a big question mark whether Seppä would have supported the Finnish police to make him criminally responsible, because he acted in such a professional manner, which in its secrecy and efficiency already approximates the actions of psychiatry, and those who died at his hands were most obviously second-class citizens. Seppänen, in other words, worked at the peak of psychiatry without pay, although Seppänen's victims did not mount a similar witch-hunt driven by anger and rage, or that they would have ended up in the false medical statistics of the psychiatry represented by Auervaara from Kerava as dead from cardiovascular diseases, so these victims did not have a great statistical or ideological benefit for medical care. The glory that Seppänen brought to the state was only the elimination of a problem citizen.

QUESTIONABLE NURSING ACTIONS WITH MEDICALLY NON-EXISTENT DISEASES

Mental illness and death of mental patients

https://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/mielenterveyspotilaan-fyysinen-sairaus-jaa-usein-hoitamatta/

Currently, the diseases that are equated with mental health problems are mainly cardiovascular diseases. There is evidence for the existence of these diseases from patients who have had it, but more systematic and criminal activity could have been buried under it if, for example, we look at the case of Laapot's Jarno. Around 2007 - 2008, this person went to seek help for his own problems, as a result of which he first had a pulmonary embolism and then died suddenly of a cerebral embolism. It is completely clear that Laapot's case of mental health problems will plausibly be included in the statistics of deaths from cardiovascular diseases. However, such a suspicious and quick death in medical mental health services inevitably raises doubts about how medical care possibly works with these problem citizens, whose criminal and systematic activities are buried in the side effects of natural deaths and staged mental health problems, just like Pekka Seppänen's actions.

 

The case of Jarno Laapot as an individual did not directly arouse doubts in me in 2008 either, because my strong belief in the legality and goodness of the actions of doctors and medical care is based on public opinion and my previous visits to the hospital in my youth. However, having studied these cases, there are already several similar cases to Laapot's case, just like Pekka Seppänen's activities, in which the medical treatment has worked very vaguely and based on which more solid conclusions can be made than in relation to an individual case.

 

CARDIOVASCULAR DISEASES CHARACTERISTIC OF MEDICALLY NON-EXISTENT MENTAL HEALTH PROBLEMS

Psychiatry that has created mental health problems, which seem to be more psychological and for which there is no strong medical evidence, and in whose beliefs it takes advantage of medically existing diseases.

 

The mental health problem they named, which is, however, largely psychological, and there is no medical evidence for it.

masennus EN.jpg

Keravalainen Auervaaraa, jonka kanssa samaa mieltä on koko sairaanhoidon kenttä siitä, että mielenterveysongelmissa yleistä on sydän- ja verisuonitaudit. Tämä onkin totta kun kyseessä on rekkakuski Jan syöpineen taikka jokumuu jolla on oikeasti lääketieteellisesti todetu sairaus mutta tämä ei pidä mitenkään paikkansa syyspäivän masennuksesta johtuvaan “mielenterveysongelmaan” joka on täysin lääketieteellisesti olematon mutta on kuitenkin saanut valheellisin perustein sydän- ja verisuonitaudit ongelmiensa päälle mikä tekeekin siitä vuosisadan huijauksen ja miten tiedettä ja lääketiedettä käytetään 2000-luvulla täysin väärinperustein minkä turvin langetetaan lääketieteellisesti olemattomia tauteja ongelmakansalaisille, joille on kuitenkin saatu rakennettua silta sydän- ja verisuonitauteiin käyttämällä hyväksi rekkakuski Jan:ia ja tarvittaessa muita maamme äärimmäisen suljettuissa mielisairaaloissa olevia potialita jotka käytännössä voivat sairastua ihan mihin vain kuolettavaan tautiin riippuen täysin tohtori Auervaarasta ja hänen alaisistaan. Nämä auervaaran laitokset ovat käytännössä 100% vapaata aluetta  poliisin rikostutkinnalta ja valviran valvonnalta, mistä on hyvä esimerkki näiden laitosten johtajien yhteistyö minun kanssani joka on 0% kun haluaisin päästä haastattelemaan näitä vankeja/potilaita mahdollisten rikkomusten takia. Jos katsoo artikkelieni aiheita linkedin:ssä, lukija saa varmasti niistä kuvan että edustan näitä maamme mielisairaaloiden vankeja/potilaita, mitä tulee lääketieteen väärinkäyttöön sekä laittomiin ihmiskokeisiin näiden potilaiden kuvitteellisten ja lääketieteellisesti olemattomien tautien varjolla. Se miksi minä epäilen miksi näiden laitosten johtajat eivät tee kanssani yhteistyötä on, että edustan aidosti puolueetonta näkemystä laittomuuksiin mitä nämä muurit mahdollisesti pitävät sisällään ja joista kirjoittaisin välittömästi tänne linkedin:iin tuleville sukupolville niistä hirmuteoista mitä mahdollisesti noissa laitoksissa tehdään Auervaaran ja muiden johtajien toimesta.

 

Jos katsotaan Laapotin Jarnon tapausta uudestaan joka sai keuhkoveritulpan ja sen jälkeen kuoli aivoveritulppaan, joka myös oli valtion ja sairaanhoidon näkökulmasta ongelma kansalainen jonka työllistäminen oli vaikeaa. Laapotin tapauksen suhteen on minimaaliset syyt suomen poliisilla epäillä rikosta, koska keravalainen Auervaara on niin uskottavasti saanut langetettua sydän- ja verisuonitaudit näille syyspäivän masennuksesta kärsiville henkilöille, joiden uskottavuus vielä tuhotaan mielisairaaloiden avulla ja näiden laitosten langettamien kuvitteellisten tautien kanssa joille tämänkaltaiset kuolemat ovat ihan normaaleja. Kuten oli ihan normaalia, että jos menit Pekka Seppäsen kanssa souturetkelle niin hukuit sille reissulle.

 

Minun tutkimuksieni perusteella voin hyvin varmasti sanoa, että Laapotti hoidettiin pois yhteiskunnasta kuluttamasta veronmaksajien rahoja tietoisesti, ihan kuten Jimi Karttunenkin HUS:ssa mikä tekee Laapotinkin tapauksesta MURHAN. Osa näistä ongelmakansalaisista suoraansanotusti murhataan pois yhteiskunnastamme sairaanhoidon luomien mielenterveysongelmien varjolla. Ja koska Karttusen tapauksen taustalta löytyy näin suuri kytkös sairaanhoidon lääkäreiden toimista ja halusta antaa potilaiden kuolla tarkoituksellisesti, voi olla hyvinkin mahdollista että Laapotinkin takaa voi löytyä jopa lääkärien järjestelmällistä toimintaa potilasta vastaan.

 

Näin törkeät potilaiden eliminoimiset eivät olisi mahdollista kuin aatteiden avulla joissa käytetään hyödyksi näiden potilaiden ylle rakennettua leimaa kuten esimerkiksi mielenterveysongelmat ja mitä niiden nimissä on suomessa tehty näiden lavastettujen potilaiden toimesta mikä on todellisuudessa täysin psykiatrian syytä kun se johdattelee ja lavastaa osan asiakkaistaan lääkehoidon ja provosoinin kanssa tekoihin(Jouni Kauppila) nyt kun olen tapauksiin perehtynyt noin 3-vuotta.

 

Laapotin tapaus ei ole ylittänyt uutiskynnystä ja on vain kysymysmerkki, kuinka paljon suomessa on eliminoitu ongelmakansalaisia näiden tautien luoman mielikuvan avulla joita peitellän sydän- ja verisuonitaudeilla.

 

Lauerma yhdessä sairaanhoidon kanssa on luonut psykologisille taudeille fyysiset ja lääketieteelliset taudit kuten sydän- ja verisuonitaudit käyttäen hyödyksi potilaita joilla on esimerkiksi syöpä. Näitä sydän- ja verisuonitauteja voidaan sitten ilmeisesti aika uskottavasti tarjoilla ongelmakansalaisille kun he sairastuvat syyspäivän masennukseen.

 

On ilmiselvää että minun on todella vaikea lyödä kovanluokan todisteita Auervaaran(Lauerma) ja hänen turun yliopiston koulukaverien häikäilemättömistä suunnitelmista ongelmakansalaisillemme, mikä saa Mengelenkin avaamaan silmänsä haudassa, koska en ole lääkäri ja maamme laitosten johtajien yhteistyöhalukkuus on täysi nolla. Vaikka Auervaaran toimet varmasti tiedostetaan lääkäripiireissä, ei hänen toimille välttämättä löydy vastustajaa, koska tätä tottakai rajoittaa palkansaanti sekä uusi sukupolvi varmasti on jo opetettu vihaamaan ja väheksymään ongelmakansalaisia joihin Auervaaran ja hänen koulukaverien häikailemättömät toimet kohdistuvat ja minkä turvin tätä toimintaa voidaan suorittaa näinkin laajasti. Ainoa todellinen vastarinta tottakai on lukittuna Auervaaran +muihin maamme laitoksiin joille on langetettu mielisairaudet heidän uskottavuutensa ja kertomansa päälle, ettei heidän suusta kuultua totuutta voitaisia mitenkään käyttää nimellisen oikeusvaltiomme korruptoituneissa tuomioistuimissa mitä tulee tähän aihepiiriin.

 

KUKA ON VASTUUSSA LAAPOTIN MURHASTA JOKA NIIN HYVIN PEITELTIIN SAIRAANHOIDOSSA

Kun Laapotti kuoli vuonna 2008, ylivieskassa oli visalan mielisairaala täydessä toiminnassa ja kuten tänäkin päivänä, on äärimmäisen vaarallista mennä näiden laitosten palvelujen piiriin ja sen voi jo tilastollisestikin todeta niiden tapausten pohjalta joita olen tutkinut. On tilastollisestikin äärimmäisen todennäköistä, että joko “sekoat” (Jouni Kauppila, Eero Hiltunen, Sanna Sillanpää, Esa Saarisen puukottaja, Emilia Nimisen puukottaja, koulusurmaajat) taikka yksinkertaisesti kuolet epämääräisesti (Laapotti Jarno, Jimi Karttunen, + moni muu joka ei ole ylittänyt uutiskynnystä). Näihin sairaanhoidon palveluihin ja laitoksiin meneminen on yhtä vaarallista kuin mennä Pekka Seppäsen kanssa veneretkelle hänen omistamallaan kiinteistöllä koska kuolema tulee “luonnollisen kuoleman” varjolla jonka todistaminen on äärimmäisen vaikeaa, jopa minulta saati meidän maan poliisivoimilta joka rimaa hipoen kuitenkin sai Pekka Seppäsen vankilaan. Tästä suorituksesta poliisin toiminnasta laitan kevyen hatun noston koska se sai kiinni suomessa SARJAMURHAAJAN ilman että se itse olisi syyllistynyt mihinkään laittommiin menetelmiin taikka johdatteluihin joista on selviä signaaleja luettavissa poliisin muista operaatioista (Helsingin yliopiston joukkosurma)…mutta vasta kun hän oli murhannut noin 7 ihmistä.

 

Tämä toiminta tosiaan tarvitsisi suomen poliisin taikka mielummin jonkin muun maan rikostutkintaa että nämä epäselvät kuolemat ja “sekoamiset” saataisiin selvitettyä. Olen aika varma, että Laapotille joko syötettiin lääkkeitä kokeilumielessä ja hänelle uskoteltiin että näitä on syötävä masennukseen mikä on ihan normaalia johdattelua psykiatrialta näihin “lääkkeisiin” jotka johtavat todistetustkin ennenaikaiseen kuolemaan. Laapotille on myös voitu salaa syöttää jotain yhdisteitä hänen elinymppäristössä ja tämä toimintatapa on äärimmäisen turvallista henkilöiden kanssa, jotka ovat mustamaalattu mielisairaaloissa tautikuvien kanssa joille on normaalia että “potilaat kuvittelevat että heitä myrkytetään ja heidän ruokaan laitetaan jotain”. Tällainen tautikuva tottakai syrjäyttää täysin poliisin rikostutkinnat näiden potilaiden osalta ja he ovat käytännössä täysin suojaamattomia esimerkiksi murhan suhteen. Ihan kuten Laapottikin joka kuoli todella epämääräisesti 27-vuotiaana aivoveritulppaan kun hän eksyi sairaanhoidon pimeälle puolelle, jota luotsaa suomessa maapallon säälimättömimmän pedon, valkoisen ihmisen pahin vihollinen, iso paha susi eli tri Auervaara yhdessä hänen turun yliopiston koulukaveriensa kanssa.

Keravalainen Auervaaraa, with whom the entire field of medical care agrees that cardiovascular diseases are common in mental health problems. This is true when it comes to truck driver Jan having cancer or someone else who actually has a medically diagnosed illness, but this is in no way true of the "mental health problem" caused by autumn depression, which is completely medically non-existent but has nevertheless received cardiovascular diseases on top of its problems on false grounds, which makes it the century fraud and how science and medicine are used in the 21st century on completely false grounds, which is why medically non-existent diseases are inflicted on problem citizens, for whom a bridge to cardiovascular diseases has nevertheless been built by taking advantage of truck driver Jan and, if necessary, other patients in our country's extremely closed mental hospitals, who in practice can get sick to any deadly disease, depending entirely on Dr. Auervaara and his subordinates. These Auervaara institutions are practically 100% free from police criminal investigation and Valvira supervision, a good example of which is the cooperation of the directors of these institutions with me, which is 0% when I would like to interview these prisoners/patients due to possible violations. If you look at the topics of my articles on linkedin, the reader will surely get the impression that I represent these inmates/patients of our country's mental hospitals, in terms of medical abuse and illegal human experiments under the guise of imaginary and medically non-existent diseases of these patients. The reason why I doubt why the leaders of these institutions do not cooperate with me is that I represent a truly impartial view of the illegalities that these walls possibly contain and about which I would immediately write here on linkedin for future generations about the atrocities that may be committed in those institutions by Auervaara and other leaders.

 

If we look again at the case of Jarno Laapot, who had a pulmonary embolism and then died of a cerebral embolism, who was also a problem citizen from the state and medical care point of view, whose employment was difficult. Regarding the Laapot case, there are minimal reasons for the Finnish police to suspect a crime, because Auervaara from Kerava has so credibly attributed cardiovascular diseases to these people suffering from autumn depression, whose credibility is further destroyed with the help of mental hospitals and imaginary diseases attributed by these institutions, for whom Deaths like this are quite normal. As it was quite normal that if you went on a rowing trip with Pekka Seppänen, you would drown on that trip.

 

Based on my investigations, I can say for sure that Laapotti was treated away from society from spending taxpayers' money knowingly, just like Jimi Karttunen in HUS, which makes Laapotti's case a MURDER. Some of these problem citizens are, to put it bluntly, murdered out of our society under the guise of mental health problems created by medical treatment. And since in the background of Karttusen's case there is such a big connection between the actions of medical doctors and the desire to let patients die on purpose, it can be very possible that even systematic actions of doctors against patients can be found behind Laapot's case.

 

Such outrageous elimination of patients would only be possible with the help of ideas that take advantage of the stigma built on these patients, such as for example mental health problems, and what has been done in their name in Finland by these staged patients, which in reality is entirely the fault of psychiatry when it leads and stages some of its clients into acts with drug treatment and provozin (Jouni Kauppila) now that I have been familiar with the cases for about 3 years.

 

Laapot's case has not crossed the news threshold and is only a question mark, how much problem citizens have been eliminated in Finland with the help of the image created by these diseases, which are covered up with cardiovascular diseases.

 

Lauerma, together with medical care, has created physical and medical diseases for psychological diseases, such as cardiovascular diseases, using patients with cancer for example. These cardiovascular diseases can then apparently be quite credibly served to problem citizens when they fall ill with autumn depression.

 

It's obvious that it's really hard for me to find hard evidence about the ruthless plans of Auervaara (Lauerma) and his school friends from the University of Turku for our problem citizens, which makes Mengelenk open his eyes in the grave, because I'm not a doctor and the willingness of the leaders of our country's institutions to cooperate is absolutely zero. Although Auervaara's actions are certainly known in medical circles, there is not necessarily an opponent for his actions, because of course this is limited by salary, and the new generation has certainly already been taught to hate and despise the problem citizens who are targeted by Auervaara's and his school friends' reckless actions, and why can this action be carried out on such a large scale. The only real resistance, of course, is locked in Auervaara + other institutions of our country, which have been given mental illnesses on top of their credibility and what they say, that the truth heard from their mouths cannot be used in the corrupt courts of our nominal rule of law when it comes to this topic.

 

WHO IS RESPONSIBLE FOR LAAPOT'S MURDER WHICH WAS SO WELL COVERED IN A NURSING CARE

When Laapotti died in 2008, the visala mental hospital in Ylivieska was in full operation and, as it is today, it is extremely dangerous to go under the services of these institutions, and this can already be stated statistically based on the cases I have investigated. Statistically, it is extremely likely that you either "mess up" (Jouni Kauppila, Eero Hiltunen, Sanna Sillanpää, Esa Saarinen's stabber, Emilia Niminen's stabber, school killers) or simply die indeterminately (Laapotti Jarno, Jimi Karttunen, + many others who have not crossed the news threshold) . Going to these medical care services and facilities is as dangerous as going on a boat trip with Pekka Seppänen on the property he owns, because death comes under the guise of "natural death" which is extremely difficult to prove, even from me, let alone from the police forces of our country, who, despite the bar, landed Pekka Seppänen in prison. I put a light hat on this performance of the police because it caught a SERIAL MURDERER in Finland without being guilty of any illegal methods or leads from which there are clear signals to be read from other operations of the police (Helsinki University massacre)...but only after he had murdered about 7 people.

 

This activity would really need the Finnish police or preferably a criminal investigation from another country so that these unclear Deaths and "mix-ups" could be clarified. I'm pretty sure that Laapot was either given drugs as an experiment and he was made to believe that these must be taken for depression, which is a normal introduction from psychiatrists to these "medicines" which have been proven to lead to premature death. It was also possible to secretly feed Laapot some compounds in his vital system, and this method of operation is extremely safe with persons who are blackmailed in mental hospitals with disease images, for whom it is normal that "patients imagine that they are being poisoned and something is put in their food". Of course, such a picture of the disease completely supersedes the police's criminal investigations regarding these patients, and they are practically completely unprotected when it comes to, for example, murder. Just like Laapotti, who died inexplicably at the age of 27 from a cerebral hemorrhage when he got lost in the dark side of medical care, which is piloted in Finland by the most ruthless beast on earth, the white man's worst enemy, the big bad wolf, or Dr. Auervaara, together with his school friends from the University of Turku.

bottom of page