top of page
Aarnio_cat.JPG

Jari Aarnion huumekauppa joka pyöri lääketieteen kehittämien kemiallisten yhdisteiden, ja ongelmakansalaisten ympärillä mikä hyödyttää viranomaisia monella tapaa.

 

POLIISIN OSUUS

NOMOREDIRTYCOPS.jpg

Poliisi suomessa jonka toiminta lainvalvojana on luisunut niin kauas puolueettomasta toiminnasta, että se voidaan lukea ennemmin järjestäytyneeksi rikollisliigaksi kuin poliisiksi. Poliisin toiminta joka toiminta on järjestelmällistä ja suunnitelmallista, ei kuitenkaan yllä sille tasolle, etteikö sitä voisi huomata kun tapauksiin vain perehtyy tarkemmin.

 

Puolueellisuus

Tämä näkyy poliisin toiminnassa niin, ettei sen ruokalistalta löydy juuri lainkaan paremmasssa luokassa olevia kansalaisia. Normaalissa oikeusvaltiossa tälle löytyisi ihan järkevä selitys koska eikait kukaan oikeasti vaarantaisi omaa tulevaisuutta hyvästä asemasta, pois lukien “valeuutiset” joiden avulla tätä toimintaa yritetään peitellä, hyväosaisten kansalaisten avulla tottakai (Jari Sillanpää).

 

Koska suomi on käytännössä kouluttanut rikollisuuden pois kokonaan, on tämä yhtälö äärimmäisen hankala poliisille kun se kysyy määrärahoja säälittävään toimintaansa joka on pidättää yhteiskuntamme huono-osaisinta vähemmistöryhmää eli ongelmakansalaisia jotka ovat joutuneet viranomaisten epäoikeudenmukaisten toimien kohteeksi vastoin kaikkea oikeusvaltioperiaatteita.

Anttila_2 fin.jpg

Toisin sanoen suomen poliisi on kehittänyt järjestelmän kerätä maamme ongelmakansalaiset pois yhteiskuntamme vapaalta puolelta huokuttelemalla heidät rikoksiin ruokarahaa vastaan kun kela on kiertänyt omia sääntöjään viemällä heidän perusedellytykset elää yhteiskunnassamme. Poliisi joka suorittaa tätä lakimiesmäisen likaista toimintaa yhdessä rikollisliigojen luotettavien vinkkimiesten kautta, ettei se viranomaisenä jäisi kiinni tästä  äärimmäisen törkeästä toiminnasta joka tähtää huono-osaisimpien kansalaisten keräämistä pois yhteiskuntamme vapaalta puolelta käyttäen hyödyksi heidän huonoa asemaa joka on seurausta kelan laintulkinnoista jotka itseasiassa rikkovat heidän sääntöjään ja koko laitoksen olemassaoloaan.

 

POLIISIN IHMISKAUPAN UHRIT

Keitä ovat rikolliset suomessa

Tällä hetkellä suomi joka yrittää luoda oikeusvaltio imagoaan ylinopeussakkojen summalla joka on sidottu tuloihin. Tämä sama reilu toiminta ei päde lainkaan muiden rikosten puolella, missä kansalaisen huono asema ei näytä lainkaan vaikuttavan rangaistukseen, saati lainvoiman käyttöön taikka soveltamiseen viranomaisen puolelta, mikä tarkoittaa perustoimeentulotukien pois ottamista kelan puolelta sekä elatusmaksujen täysimääräistä maksattamista tulottomalta vaikka hänellä olisi siihen oikeus tilanteessa jossa kansalaiselta on viety perustoimeentulotuet pois.

 

Tällaiseen asemaan ajettuna missä kelan vie täysin perusteettomasti kansalaisen viimeisiä tuki pois, ovat henkilöt tottakai äärimmäisen alttiita osallistumaan poliisin pyörittämään laittomaan huumekauppaan jota se hallinnoi rikollisjärjestön (united brotherhood) kanssa missä legendan mukaan liikkuu suuretkin rahat.

 

Nämä suomen ongelmakansalaiset suoranaisesti kerätään vastoin kaikkea oikeusvaltioperiaatteita pois yhteiskuntamme vapaalta puolelta poliisin ja rikollisjärjestöjen yhteispelissä, mikä tarkoittaa vinkkimiesten käyttöä mikä tottakai näyttäytyy äärimmäisen epäilyttävältä toiminnalta kun näitä ongelmakansalaisiajoilta kela on vienyt kaikki tuet pois ollaan pidättämässä kun he yrittävät saada rahaa ruokaan kuitenkaan sitä varastamatta.

 

 

Ongelmakansalaisten lavastaminen vinkkimiesten avulla

Puonti Ilmen_2.jpg

Jos huumekauppaa tarkastellaan siitä näkökulmasta, että sen avulla lavastetaan ongelmakansalaisiamme, jotka ovat jääneet suomen viranomaisten epäoikeudenmukaisten laintulkintojen kohteeksi jotka ovat enemmänkin lain rikkomisia.

 

Yhteiskunta jonka seassa ovat vinkkimiehet(siniset) ja ongelmakansalaiset jotka joilta kela on vienyt mahdollisuuden elää suomessa kun se ei noudata omia sääntöjään antamalla ongelmakansalaisille niille kuuluvaa perustoimeentulotukea. Osa näistä äärimmäisen huonossa asemassa olevista kansalaisista syyllistyy tottakai oman elämän turvaamisen nimissä äärimäisen julmiin tekoihin jotka on helppo houkutella suomen poliisin pyörittämään laittomaan huumekauppaan oman talouden turvaamiseksi kun kela on vienyt heidän perustoimeentulotuet.

huumekauppa_vinkkimies.jpg

Kun nämä ongelmakansalaiset jotka ovat joutuneet kelan laittomien toimien kohteeksi turvautuvat hädissään poliisin vinkkimiesten houkutuksille helposta rahasta jota voi tienata huumekaupalla, ei nämä viranomaisten laittomien toimien kohteeksi joutuneet kansalaiset voi siitä mitenkään kieltäytyä tilanteessa jossa he ovat.

 

Kun poliisi haluaa ottaa nämä kansalaiset pois yhteiskuntamme vapaalta puolelta, ei heidän tarvitse kuin päättää missä kohtaan kaveri otetaan kiinni vinkkimiesten avulla.

 

Eikka Lehtosaari: Poliisin syyttömät uhrit

Lehtosaari.jpg

Eikka Lehtosaari, jonka sanaa uskon valitettavasti enemmän kuin suomen poliisin joka perustuu siihen tosiasiaan että suomen poliisin jäljiltä on paljon epäilyttävää uutisointia sekä tapauksia joista on selvästi luettavissa heidän laittomista toimista jota maamme viranomaislaitoksien yllä leijuva uskottavuus ja oikeudenmukaisuus suojaa mielestäni liiankin hyvin.

https://www.ruutu.fi/video/3309046

 

Itse olen varma että Aarnio ja hänen tiiminsä on lavastanut ongelmakansalaisia yhtä paljon kuin on maamme psykiatria langettanut lääketieteellisesti olemattomia ja kuvitteellisia tauteja oman palkanmaksun ja akateemisten urien vuoksi tottakai.

Sanna Sillanpää

Sillanpään tapaus kaikkinensa on hyvä esmierkki poliisin, psykiatrian ja yritysmaailman yhteistyöstä missä syytön henkilö saatiin harhaanjohtamisella sekä psykiatrian aivotoimintoja laskevilla lääkkeillä yllytettyä kolmen ihmisen murhaan. En osaa sanoa kuinka Sillanpää on saatu ampumaan täysin syyttömiä henkilöitä mutta se ei voi olla mahdollista kuin suurella määrällä vihaa ja valheita joita Sillanpäälle syötettiin joidenkin henkilöiden toimesta.

 

Sillanpäätä ei varmasti pysty enään pelastamaan ja minun silmissä hän on tuomionsa kärsinyt ihan kuten Janne Raninenkin mutta Sillanpää ei tule vapautumaan koskaan mikä on psykiatrian lääkkeiden syytä.

https://www.finnishcrimereporter.com/sanna-sillanp%C3%A4%C3%A4

 

 

TOTUUS HUUMEKAUPASTA

Jos huumekauppaa tarkastellaan kannabiksen kannalta, näitä kasveja voi kuka tahansa kasvattaa omassa kellarissa hyvinkin vähäisellä osaamisella joka lukeutuu pontikan keittämiseen.

 

Kun olen perehtynyt suomen viranomaisten toimiin, on niistä ihan selvästi luettavissa että he itseasiassa ovat suomen pahimpia rikollisia jonka kohteena on maamme ongelmakansalaiset joita viranomaiset tarvitsevat omiin laitoksiin toisten palkanmaksun perusteeksi mikä minun silmissä on kovinta ja törkeintä ihmiskauppaa mitä maan päällä voi tehdä.

 

Vaikka kanniksen polttelu nykysuomessa voidaan verrata osittain alkoholin käytöön kieltolain aikaan, sen alle on kasvanut ihan oma maailma mihin olen päässyt käsiksi Jari Aarnion ansiosta ja jota tukee maamme muiden viranomaisten toiminta ongelmakansalaisiamme kohtaan, mikä on aiheena itse itseään rakentava koska tämä merirosvovaltio nimeltään suomi on liian iso laiva kääntämään kurssiaan jota on rakennettu demokratian nimissä Tarja Halosen ajoista saakka.

 

Psykiatria joka on ottanut poliisin pyörittämän huumekaupan 

Illegalities Of Psychiatry_3.jpg
NOMOREMEDICINEAGAINSTHUMANITY.jpg

Jos katsotaan psykiatrian toimintaa tämän päivän suomessa, joka on ottanut poliisin pyörittämän huumekaupan omiin nimiinsä, houkuttelee ongelmakansalaisiamme Ylen propagandakoneiston positiivisella mainonnalla tulemaan omille klinikoille joissa heidän maine mustamaalataan lääketieteellisesti olemattomilla taudeilla sekä rohkaisee heitä syömään LSD:n kaltaisia kovanluokan kemiallisia yhdisteitä syyspäivän masennukseen joita ei ole lisätty rikoslakiin.

 

 Tämä toiminta oikeasti vain todistaa mikä on huumekaupan piilossa oleva totuus, eli kuinka sen on viranomaisten pyörittämää toimintaa joka tähtää ongelmakansalaisten keräämisen pois yhteiskuntamme vapaalta puolelta.

 

Suomen poliisin pyörittämä huumekauppa

Yllä olevan perusteella voidaan todeta, että huumekauppa suomessa on ollut täysin poliisin pyörittämää toimintaa jonka avulla on varmasti laitettu monta ongelmakansalaista vankilaan ja mielisairaalaan valheellisella diagnoosilla mikä takaa turun yliopiston aivotutkijoille ihmisrottia heidän laittomiin lääketieteellisiin kokeisiin.

 

 

Mistä kovanluokan huumeet tulevat

Nämä huumeet joiden valmistus vaatii kemian erikoisosaamista, on niiden valmistaminen maamme kouluttautumattomilta ongelmakansalaisilta taikka edes Aarnion kaverikerhon jäseniltä mahdoton tehtävä jos heitä ei suoranaisesti ole opettu tähän kemistien toimesta.

 

Kovan luokan huumeet kuten LSD ovat lääketieteen löydöksiä ja kehittämiä kemiallisia yhdisteitä, joita ei saada kasveja kasvattamalla, vaan ne on valmistettava erikoisosaamiselle jota on ainoastaan sairaanhoidon tutkijoiden sekä joidenkin apteekissa työskentelevillä hallussa.

 

Kun Aarnio ja hänen uskollinen kaverikerho on julkisuuteen vuotanut, että he etsivät kätköjä metsistä, on isokysymysmerkki kuka näitä kovaluokan huumeita todellisuudessa on metsiin piilottanut? Näiden huumeiden valmistus tarvitsee laboratorio-olosuhteita ja kun katsoo mikä näiden ongelmakäyttäjien lopullinen sijoituspaikka on, eli mielisairaala niin näiden *Aarnion metsästämien huumeiden piilottaja on todennäköisemmin joku lääketeollisuuden puolelta taikka joku turun yliopiston tutkijoista.

 

Voi tottakai olla mahdollista että joku ulkomaalainen kin on joskus piilottanut jotain suomen metsiin mutta oskon tämän olevan kuitenkin hyvin harvinaista.

 

Näistä takavarikoista joita Aarnio on oman kaverkerhonsa kanssa kaivanut esille, ei kaikkea varmasti ole kirjattu takavarikkoon vaan tämä kirjaamaton osuus on päästetty katukauppaan millä saadaan koukutettua ongelmakansalaisia huumeisiin sekä lavastettua toinen osa vinkkimiesten avulla huumeiden myyjänä vaikka koko toimintaa pyörittää suomen poliisi.

 

Jos katsoo kuinka psykiatria toimii tänä päivänä, eli syöttää ongelmakansalaisille kovanluokan huumeita syyspäivän masennukseen reseptin kanssa, on se selvästikin ominut Aarnion huumekaupan itselleen mikä tarkoittaa rankkoja aikoja syrjäytyneille kansalaisillemme.

TUOMIOT

Jari Aarnio

Jari Aarniolla on seuraavia rikoksia listallaan:

  1. Virka-aseman väärinkäyttö

  2. Lahjuksen ottaminen

  3. 6xtörkeä huumausainerikos

  4. Törkeä todisteaineiston vääristelemiseen

  5. Syyttömän lavastaminen syylliseksi

  6. Tietojärjestelmän väärinkäyttö

  7. +muihin perusmuotoisiin virkarikoksiin

 

Jos Aarnion tuomiolistaa katsoo, on täysin selvää että hänen työhönsä ei ole voinut kuulua mitään muuta kuin ongelmakansalaistemme korjaamista yhteiskuntamme vapaalta puolelta valtion laitoksiin muiden viranomaisten palkanmaksun perusteelksi vinkkimies toiminnalla.

 

Tälle toiminnalle on varmasti ollut  valtion päättäjiemme siunaus koska se on hyödyttänyt maamme muita valtion koulutettuja työntekijöitä, erityisesti turun yliopiston professoreita jotka saavat näitä suomen ongelmakansalaisia omiin laittomiin lääketieteellisiin tutkimuksiin väärin tuomittujen psykoosien avulla jotka ovat seurausta vaarallisista kemiallisista yhdisteistä joita ongelmakanslaiset käyttävät.

 

Tämä laiton malli missä viranomaiset lavastavat yhteistyöllä ongelmakansalaisiamme valtion laitoksiin on tehty ilmeisesti jo Aarnion edeltäjän toimesta, jota ollaan nyt siirtämässä psykiatrian harteille kenellä kyllä löytyy painoarvoa yhteiskunnassamme mitä tulee vääriin lausuntoihin, eikä sen sanaa voi kyseenalaistaa kukaan elävä olento maanpäällä taikka sen ulkopuolella. Psykiatria joka on ajanut itsensä keskiaikaista kirkkoakin suuremmaksi instituutioksi joka kykenee langettamaan lääketieteellisesti olemattomia mielisairauksia ongelmakansalaisillemme ja hyödyntäen heidän terveyttä ja lääkeresistenssiä mikä on varmasti suuri johtuen ihmisen vahvasta immuunijärjestelmästä joka on omiaan kun laittomia lääketieteellisissä tutkimuksia suoritetaan turun yliopiston professorien akateemisten urien vuoksi.

 

Kalevi Puonti

Kalen rikokset ovat lähinnä naurettavaa parkkisakkokamaa, minkä turvin hän pakenee 30-vuotisen uran kanssa joka varmasti sisältää laittomia toimia sekä lavastuksia yhteistyössä muiden poliisien ja viranomaisten kanssa minkä avulla suomen kansalaisia on ajettu valtion laitoksiin oman palkanmaksun ja muiden viranomaisten töyllistämiseksi, koska minun silmissä suomi on kouluttanut rikollisuuden pois suomesta ja jäljellä on vain kelan ryöstämiä kansalaisia joita sitten houkutellaan lisätienesteihin vinkkimiestoiminnalla.

 

 

Aarnio joka livahtaa kuin koira veräjästä

Aarnion rikokset joissa pääosaa näytteli Aarnio itse, ei oikeuskäsittelyissä ole lainkaan tarkastelussa niitä tapauksia joissa Aarnio on ollut  suorittamassa rikostutkintaa ja mitä todennäköisemmin lavastamassa maamme ongelmakansalaisia joilta kela on vienyt perustoimeentulotuet mikä tarkoittaa ikuista velkakierrettä sekä nälkäkuolemaa mikä on johtanut yhteiskunnassamme Emilia Niemisen järkyttävää kuolemaan joka on seurausta Aarnion kaltaisten henkilöiden pesiytymisestä valtion virastoihin eväämällä näiden kansalaisten lakisääteisiä tukia.

 

 

JARI AARNION TYÖKAVERIT

Mikael Runeberg

Mikael runeberg jonka näin ensimmäisen kerran sensuroimaton Päivärinta haastattelussa, ajattelin ensimmäisenä että miten tämä kaveri on voinut koskaan päästä poliisiin ja toimia siellä monta kymmentä vuotta.

https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/201705272200167463

 

Runeberg joka kiistää olevansa Aarnion oikea käsi, voidan tähän jo soveltaa rikollisen yleisintä toimintamallia eli kiistämistä. Jos katsotaan viranomaisten toimintaa suomessa, Aarnio ei ole voinut mintenkään pyörittää tämänkaltaista toimintaa 20-vuotta niin, etteikö sitä kukaan huomaisi. Aarnion tiimi kenen kanssa Aarnio on tehnyt töitä yli 10-vuotta on ollut osa tämän toiminnan mahdollistajista.

 

Vaikka Runeberg esittää tomppelia ja ymmärtämätöntä haastattelussa, on hänen häikäilemättömyys varmasti luokkaa Hannu Lauerma ja Jari Aarnio, minkä selvittämiseksi pitäisi ottaa maamme lavastettuja ongelmakansalaisia, jotka ovat olleet tekemisissä Runebergin kanssa ja joiden sanomaa ei normaalitilanteissa uskota mutta joita voitaisiin nyt tapaus Aarnion jälkeen kuulla uudestaan.

 

Tämä ymmärtämättömyys ja sitä esittäminen on minulle hyvin tuttua Patrian Olli Isotalon toimesta kun hän lähetti Tuomas Teräsvuoren Ugandaan kauppaamaan Patrian pyssyjä Suvi Lindenin kanssa missä häntä odotti ostettu murha. Isotalo joka löi Aarnion valehtelussa ja Nykoppin kiistämisessä, valeli kaiken lisäksi Patrian ja Lindenin yhteisten matkojen päälle salaliittoteorian kuumaa soppaa ihan peruskorruptiosta on kaikessa koomisuudessaan luokkaa epäuskottava.

 

Runebergin ura tuomion jälkeen

Runeberg joka on minun mielestäni palvellut hyvin valtiota mikä on maamme päättäjien haluamaa lopputulemaa, eli ongelmakansalaisten ajamista viranomaislaitoksiin on Runebergin mitättömät tuomiot lähinnäkin nimellinen mikä tarkoittaa kuinka hyväksyttyä hänen toiminta on ollut päättäjiemme silmissä.

 

Nyt kun Runeberg on päässyt takaisin töihin valtiolle, eli auroran psykiatriseen sairaalaan missä hän saa jatkaa huumepoliisin työtään päivänvalossa, eli lavastaa huumepoliisin puolelta tuttuja ongelmakansalaisiamme samoihin viranomaislaitoksiin missä hän nyt työskentelee.

 

Runebergin sijoittaminen näihin laitoksiin, jotka langettavat lääketieteellisesti olemattomia tauteja ongelmakansalaisillemme on minun silmissä päättäjiemme siunaamaa toimintaa sekä luonnollinen jatkumo likaiselle kytälle joka saalistaa maamme ongelmakansalaisia ja lavastaa heidät maamme viranomaislaitoksiin toisten palkanmaksun perustaksi. Runeberg joka on todistanut minulle uskollisuutensa maamme viranomaisia kohtaan ja laittomat toimensa ongelmakansalaisiamme kohtaan, jotka syövät perusteettomasti valtion eliitin rahoja.

 

Tämän Aarnion tiimin toiminta, joka on kovinta ihmiskauppaa viranomaislaitoksiin pitäisi saada armeijan kanssa kuriin mutta kuka on menemään pohjoiskoreaankaan pidättämään Kim Jong-Unia?

https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/201705272200167463

 

Kalevi Puonti

Kalevi Puonti jonka ovet ei ainakaan ole mennyt kiinni maassamme virkarikostuomioiden jälkeen kertoo mitä nämä rikokset oikeasti olivat. Kale joka on eläkkeellä tienaamassa lisäansioita maikarilla sekä kirjoittamassa kirjoja nauttii ihan erilaisesta elämästä kuin maamme ongelmakansalaiset joilta on viety kelan perustoimeentulotuet sekä eritetty yhteiskuntamme palveluista, paitsi psykiatrian lääkekuureista jotka tuhoavat elimistöä.

 

Kale jonka elämä on todella hyvää kaikkien rikoksiin lavastamien ongelmakansalaistenkin jälkeen jotka ovat olleet Kalen palkanmaksun peruste kaikessa uskomattomuudessaan mitä tulee poliisin toimintaan.

 

Kale joka olisi voinut ajella kylärallia donitsit suussa niinkuin muutkin poliisit jos viranomaiset itse suomessa noudattaisivat lakejaan ja ottaisivat heidät töihin ja mukaan yhteiskuntaan ilman että sen ehtona on toisen ihmisen vpaaus ja terveys.

 

Kale joka oikeasti Aarnion ja Runebergin kanssa kuuluisivat vankilaan lopuksi elämää siitä laittomasta työstä, jota he ovat tehneet koko poliisiuran ajan suomen valtion eteen puhdistaessaan kelan auloja ongelmakansalaisista jotka päätyvät joko vankilaan taikka mielisairaalaan.

 

Vaikka Kalesta ei löydy uutisointia, on päivän selvää että tämä Aarnion tiimi on koostunut ainoastaan mädistä kytistä jotka tekevät yhteiskuntamme likaisen työn ja mistä he eivät puhu julkisuudessa.

 

On ihan selvää että syyttäjänlaitos tarvitsisi minunkaltaisia henkilöitä tutkimaan viranomaiskorruptiota joka on maamme presidentin siunaamaa toimintaa kun hän ei halua laittaa oikeaa tutkintaa maamme viranomaislaitosten tosiasiallisen toiminnan selvittämiseen mikä itseasiassa saattaa olla hänen itsensä haluamaa toimintaa tutun yliopiston kasvattina, yliopisto joka on tuttu ihmisrotista ja niillä suoritetuista lääketieteellisistä tutkimuksista.

 

Vinkkimies Mika Ilmen

Jos katsoo Ilmenin rikosta ja kuinka hyvässä asemassa hän on yhteiskunnassamme, jopa poliisin kanssa ex-cannonball kerholaisena, voisin vaikka lyödä rikostoimittajanurastani vetoa, että hän on toiminut poliisin “vinkkimiehenä” kun yhteiskuntamme huono-osaisinta porukkaa, joilta on viety kelan perustoimeentulotuet, on lähetetty kauppaamaan huumeita lisätienestien nimissä puistoon, jossa Aarnio oman koplansa kanssa on ollut kytiksellä pidättämässä näitä valtion näkökulmasta ongelmakansalaisia.

 

Tällainen toimintahan on täysin päinvastaista toimintaa miksi poliisin edes pitäisi olla. Jos katsotaan Mikael Runebergin puheita siitä, kuinka tulosta pitää tehdä hinnalla millä hyvänsä, kertoo se mikä poliisin tosiasiallinen tehtävä on, eli pidättää ongelmakansalaisia hinnalla millä hyvänsä mikä tarkoittaa heidän houkuttelua rikoksiin hyödyntäen heidän huonoa asemaansa. On iso kysymysmerkki kuinka monta kansalaista on laitettu syyttömänä vankilaan suomessa mutta uskon sen luvun olevan suuri.

 

TAPAUS AARNIO

Jos Eikka Lehtosaaren puheet pitävät paikkaansa Aarnion ja Vilhusen vankilassa olostaan, on tämä 100% todiste sille, että tämä Aarnion kiinni jääminen oli enemmänkin Aarnion ja päättäjien suunnittelemaa lopputulemaa minkä avulla kaikki laittomuudet Aarnion ja hänen tiiminsä tekeminä käsitellään oikeudessa sekä mediassa mahdollisimman pienin tuomioin kun he ovat koko olemassolonsa aikana lavastaneet lukuisia ongelmakansalaisia syyttöminä vankilaan.

 

Tämä show mediassa ja oikeuslaitoksessa oli sitä samaa tuttua toimintaa jota olen nähnyt Minna Nurmisen valekidnappauksen yhteydessä mikä kertoo maamme oikeuslaitoksemme korruptoituneisuudesta ja mitä sen nimissä voidaan tehdä.

 

Aarnio show oli ihan normaali siirtymä missä psykiatria on ottanut Aarnion ja hänen tiiminsä työt vastuilleen mitä se suorittaa lainvoimalla mikä tarkoittaa kovia aikoja valtion näkökulmasta ongelmakansalaisillemme joihin sovelletaan pakkohoitolakeja joiden nimissä näille kansalaisille voidaan syöttää pakon kanssa niitä huumeita joita Aarnio ja hänen tiiminsä joutui kuitenkin syöttämään 100% yhteistyössä mikä on tehnyt siitä huomattavasti vaikeampaa.

 

Tätä psykiatrian laitonta toimintaa joka valitettavasti on laillista suomessa voidaan mainostaa ylen propagandakoneiston avulla mikä kertoo tämän toiminnan suuruudesta ja magnitudista.

https://www.ruutu.fi/video/3309101

 

SUOMEN VASTARINTALIIKE

On selvää että rikollisliigojen olemassaolo on ollut suojaamassa suomen poliisin työtä, joka on kaikkea muutakuin lainmukaista missä he hyödyntävät ongelmakansalaistemme hädänalaisuutta lisätuloihin jotka kela on heiltä vienyt vastoin omia sääntöjään sekä oikeusvaltioperiaatteita.

 

SVL joka edusti uusnatsi ideologiaa on ollut mitä paras valeasu peittelemässä maamme päättäjien rakentamaa suomea missä turun yliopiston hallinnoimat ihmisrottafarmit edustavat 100% Auschwitzia missä suoritettiin mitä laittomimpia lääketieteellisiä kokeita ihmisillä vastoin kaikkea ihmisyyttä, ihan kuten turun yliopiston kasvatit Hasse Karlsson, Jarmo Hietala, Maija Walta, Jyrki Korkeila, Hannu Lauerma + Jesper Ekelund toimivat nykysuomessa laitoksissa joiden eristäytyneisyys on luokkaa pohjois korea.

 

 Nämä turun yliopiston laittomat lääketieteelliset kokeet maamme ongelmakansalaisilla joista osa on rekrytoitu Aarnion pyörittämän huumekaupan avulla joka on varmasti auttanut turun yliopiston professorien akateemisia uria.

bottom of page