top of page
EU lied.jpg

Saksalainen propgandaministeri joka on hukannut auransa, mainostaa euroopan unionia kuin hänen edeltäjänsä kansallissosialismia vaikka kulissien takana rakennetaan määrätietoisesti kansanvihaa jälleen kerran jopa Adolf Hitleriä tehokkaammin yhteistyössä lääketieteen psykiatrian syyttömien uhrien (Andreas Lubitz) ja heidän sivullisten uhrien kustannuksella.

https://www.finnishcrimereporter.com/germanwings-andreas-lubitz

 

Saksalainen propagandaministeri joka on hukannut auransa kuuhun, ei kunnioita oman maansa edesmenneitä sankareita kuten Sophie Schollia, joka antoi oman elämänsä jonkin sellaisen edessä mistä euroopan uusi propagandaministeri joka on hukannu auransa kuuhun tietää hyvin vähän tekojensa perusteella kun hän on rakentamassa euroopan unionista neljättä valtakuntaa edeltäjiensä oppien mukaan joita on boostattu psykiatrian lääketeiteellisesti olemattomilla ja kuvitteellisilla taudeilla jotka ovat keskiaikaisen noitavainon uusintapainos joka uppoaa lääketieteestä ymmärtämättömään kansaan samanlailla kuin keskiajallakin kun nämä ongelmakansalaiset on saatu psykiatrian huumaamina lentämään lentokoneilla vuoren seinään kaikessa selittämättömyydessään joka uskottavuudessa on paljon parempi konkreettinen näyte lääketieteellisesti olemattomista taudeista kuin noitien poltto keskiajalla tuomioistuin päätöksin ja joilla ainakin suomessa näitä onglemakansalaisia ei lähetetä roviolle poltettavaksi vaan turun yliopiston Jarmo Hietalan ja Walta Maija Helenan laittomiin lääketieteellisiin tutkimuksiin joissa he tutkivat erilaisten kemiallisten yhdisteiden vaikutusta ihmisrottien aivoihin solutasolla, arvailevat lääketieteellisesti olemattoman ja kuvitteellisen taudin syntymekanismeja sekä kumoavata aikaisempia arvauksia.

https://www.finnishcrimereporter.com/gang-bang-of-turku-university

 

VALEUUTISTEN LEVITTÄMINEN

Ursula von Der Leyen, joka levittää Venäjän joukoista täysin perättömiä valheita kuinka he muka varastavat puolijohdetekniikkaa pesukoneista jotka ovat sotarintamilla.

https://eu-solidarity-ukraine.ec.europa.eu/eu-sanctions-against-russia-following-invasion-ukraine_en

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2023/739320/EPRS_ATA(2023)739320_EN.pdf

https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/

 

Vaikka minulla ei ole aikaa perehtyä näiden sanktioiden todellisiin vaikutuksiin mutta jos katsotaan minkälaista paskaa valeuutista tämä saksalainen propagandaministeri julkaisee, ihan sama vaikka twitterissä niin se kertoo jo mikä näiden pakotteiden todellinen vaikutus on tässä ukrainan sodassa, joka minun rikostutkinnoissa on suljettujen ovien takana sovittua sotaa jota ehkä jopa hallinnoidaan mister Putinin kanssa yhteistyössä joka on Sauli Niinistön paras kaveri noin 20-vuoden ajalta.

 

Vaikka media levitti aluksi uutisointia Ukrainan sodan alkumetreillä, kuinka meidän Sauli Niinistö, kremlin pöytiin loikannut kaksoisagentti toimii lännen ja Putinin “juoksupoikana”, sanansaattajana sekä tulkina, kertoo sitä tosiasiaa tämän pariskunnan lämpimistä väleistä eikä ne ole mihinkään kadonnut vaikka länsimainen media yrittää mustamaalata mister Putinia 2000-luvun noidaksi, eli mielenterveysongelmaiseksi.

https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/8a795425-877e-4267-8aae-f29ffeb98f33

https://yle.fi/a/3-12315707

https://www.keskipohjanmaa.fi/artikkeli/niinisto-on-paras-lannen-poliitikoista-analyysi-suomen-putin-kuiskaajaa-kuunnellaan-korvat-horo

 

“Putinin on epäilty kammoksuvan koronaa ja sen vuoksi karttaneen läheisiä kontakteja viimeiseen asti. ”Pitkän pöydän” -ilmiön aikana velloivat myös huhut siitä, että Putin sairastaisi vakavasti. Tiedustelutiedot vihjasivat sairaudesta ja asiantuntijat arvelivat Putinin käyttävän steroideja, jonka vuoksi hän näyttää kasvoistaan turvonneelta.”

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000008765286.html

 

 

Koska tämä sota on kaikessa raakuudessaan enimmäkseen median luoman valeuutisoinnin ansiota minkä nimissä tottakai osa siviileistä joutuu luopumaan hengistään, kertoo saksan uuden propagandaministerin uudet lausunnot omien pakotteiden pitävyydestä valeuutisoinnin tason. Minä käytän näitä puolijohdekomponentteja omissa projekteissani kun ohjaan esimerkiksi jännitettä. (Kuvan sähköboksi on itsetehty mikä yhdistää playstation ohjaimen kaupan sähkövinssiin. Playstation ohjain on kytketty Rasberry Pi ohjaimeen jossa on linux pohjainen käyttöjärjestelmä mihin olen koodannut ohjaimelle oman ohjelman jota se suorittaa)

The German propaganda minister, who has lost his aura, promotes the European Union like his predecessor's National Socialism, even though behind the scenes, people's hatred is being purposefully built once again more effectively than even Adolf Hitler in cooperation at the expense of the innocent victims of medical psychiatry (Andreas Lubitz) and their bystander victims.

https://www.finnishcrimereporter.com/germanwings-andreas-lubitz

 

The German propaganda minister who has lost his aura to the moon does not respect the late heroes of his own country like Sophie Scholl, who gave her own life in front of something that Europe's new propaganda minister who has lost his aura to the moon knows very little based on his actions when he is building the European Union into a fourth kingdom according to the teachings of his predecessors which have been boosted by the medically nonexistent and imaginary diseases of psychiatry, which are a reprint of the medieval witch hunt, which sinks into a people who do not understand medicine, in the same way as in the Middle Ages when these problem citizens were drugged by psychiatry to fly airplanes into the mountain wall in all their inexplicability, which in terms of credibility is a much better concrete example of medically nonexistent diseases than the burning of witches in the Middle Ages decisions and by which, at least in Finland, these citizens of Onglema are not sent to be burned at the stake, but to the illegal medical studies of Jarmo Hietala and Walta Maija Helena of the University of Turku, where they study the effect of various chemical compounds on the brains of human rats at the cellular level, speculate on the mechanisms of occurrence of a medically non-existent and imaginary disease, and overturn previous guesses.

https://www.finnishcrimereporter.com/gang-bang-of-turku-university

 

SPREADING FAKE NEWS

Ursula von Der Leyen, who spreads completely unfounded lies about the Russian forces, how they steal semiconductor technology from washing machines that are on the war fronts.

https://eu-solidarity-ukraine.ec.europa.eu/eu-sanctions-against-russia-following-invasion-ukraine_en

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2023/739320/EPRS_ATA(2023)739320_EN.pdf

https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/

 

Although I don't have time to look into the real effects of these sanctions, but if we look at the kind of crap fake news this German propaganda minister publishes, no matter if it's on twitter, it already tells what the real effect of these sanctions is in this war in Ukraine, which in my criminal investigations is a war agreed behind closed doors that maybe even managed in cooperation with Mister Putin, who is Sauli Niinistö's best friend for about 20 years.

 

Although the media initially spread news in the early stages of the war in Ukraine, how our Sauli Niinistö, a double agent who defected to the Kremlin, acts as a "runner", messenger and interpreter for the West and Putin, tells the fact about the warm relations between this couple and they have not disappeared even though the Western media tries to smear Mister Putin 2000 - as a witch of the chapter, i.e. someone with mental health problems.

https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/8a795425-877e-4267-8aae-f29ffeb98f33

https://yle.fi/a/3-12315707

https://www.keskipohjanmaa.fi/artikkeli/niinisto-on-paras-lannen-poliitikoista-analyysi-suomen-putin-kuiskaajaa-kuunnellaan-korvat-horo

 

"Putin has been suspected of being afraid of the corona and therefore avoided close contacts until the end. During the "long table" phenomenon, there were also rumors that Putin was seriously ill. Intelligence data hinted at an illness, and experts speculated that Putin was using steroids, which is why his face looks swollen."

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000008765286.html

 

 

Since this war in all its brutality is mostly thanks to fake news created by the media, in the name of which of course some civilians have to give up their lives, the new statements of Germany's new propaganda minister about whether their own sanctions are at the level of fake news. I use these semiconductor components in my own projects when I control voltage, for example. (The electric box in the picture is self-made, which connects the PlayStation controller to the store's electric winch. The PlayStation controller is connected to a Rasberry Pi controller with a Linux-based operating system, for which I have coded my own program for the controller that it runs)

Ohjaus.JPG

Edes minä ne tee mitään näillä venäjän armeijan varastamilla puolijohteilla joita saa kiinasta 0,1€/kpl ebayn:n kautta ja joiden toimivuus on hyvin kyseenalaista kun ne on tuotu sotarintamien pesukoneista ainakin jos saksan uutta propagandaministeriä Ursula von Der Leyenia, joka on hukannut auransa kuuhun, on uskomista.

https://twitter.com/EU_Commission/status/1571454007683428352

 

Kun tämän tason huippu poliitikko jää kiinni tällaisen uutisoinnin levittämisestä, se vetää pohjan pois kaikelta mitä euroopan media tästä sodasta levittää ainoana oikeana tietona, kuten esimerkiksi että sen olisi Putinin aloittaa vaikka minun rikostutkinnoissa se on suljettujen ovien takana sovittua sotaa jossa vähintäänkin euroopan uudella rutolla ja kremlin pöytiin loikanneella kaksoisagentilla on varmasti suuri rooli ja ehkä jopa saksan uudella propagandaministerillä kun se levittää tällaista roskaa euroopan unionin luomien pakotteiden toimivuudesta.

Even I don't do anything with these semiconductors stolen by the Russian army directly from the war fronts, which you can get from China for 0.1~1.0 €/pc via ebay and whose functionality is very questionable when they have been brought from the washing machines of the war fronts, at least if the new German propaganda minister Ursula von Der Leyen , who has lost his aura to the moon, is to believe.

https://twitter.com/EU_Commission/status/1571454007683428352

 

When a top politician of this level is caught spreading such news, it pulls the bottom from everything that the European media spreads about this war as the only correct information, such as for example that it should be Putin who started it even in my criminal investigations it is a war agreed behind closed doors where at least with the new plague in Europe and the Kremlin the double agent who defected to the tables certainly plays a big role and maybe even the new propaganda minister of Germany when it spreads such garbage about the functionality of the sanctions created by the European Union.

bottom of page