top of page
Niinistö tasted the blood BW_2.jpg
Nikkilä murha kuvaaja BW.JPG
MarjaLeena_cat_FI.JPG
MarjaLeena_cat_EN.JPG

Marja-Leena Niinistö joka kuoli auto-onnettomuudessa 01/1995, ei kyllä 4-vuotta suomalaisten viranomaisten likaisia nurkkia tutkineena vaikuta onnettomuudelta. Suomen poliisi joka koostui vuonna 1995 “huumekyttä” Jari Aarniosta, Testamentin väärentäjästä ja talovaras Juha”mess-up” Rautaheimosta, Kari “x-files” Tolvasesta ja  kallion sutenööristä, Kenneth Erikossonista. Tämä porukka on varmasti haudannut uransa aikana monta viranomaisen tekemää rikosta eikä se varmasti ole tehnyt poikkeusta Sauli Niinistön kohdalla joka oli nouseva poliitikko läpi mädästä turun yliopistosta, jolla on kytkökset valtion johtoon.

TAPAUKSET JOTKA TUKEVAT MARJA-LEENAN MURHAA

Toimitusjohtajan myrkyttäminen metanolilla

https://www.iltalehti.fi/uutiset/a/2016080722023712

https://www.iltalehti.fi/uutiset/a/2016081222062194

 

Vaimo joka mustasukkaisuuksissaan tappoi miehensä niinkin suunnitelmallisesti kuin metanolilla myrkyttämällä ex-miehensä joka kuitenkin joi alkoholia kohtalaisesti.

 

Nainen testasi metanolia ensi pienemmän annoksen kesäkuun alussa jonka jälkeen hän antoi suuremman annoksen juhannuksen aikoihin minkä yhteydessä hän yritti mustamaalata miestänsä korvike alkoholien käyttäjiksi. Tämä toiminta eli toisen mustamaalaaminen on äärimmäisen yleistä YLEn propagandakoneistolta kun se uutisoi maamme viranomaisten surmaamia kansalaisia joista selvintä esimerkkiä on Jimi Karttusen ja Tuomas Teräsvuoren yhteydessä jossa molemmat mustamaalattiin huumeiden käyttäjiksi joista Teräsvuori on jopa liiankin selvä ja törkeä tapaus kaikkinensa YLEltä.

https://www.finnishcrimereporter.com/operation-linden-s-trip

https://www.finnishcrimereporter.com/murder-of-jimi-karttunen

 

Tämä todistaa mihin ihminen kykenee koston ja vihan avulla ja jonka turun yliopiston kaverikerho on varmasti huomannut ja jota käytettiin Kauhajoen koulusurman yhteydessä kun Matti Saari saatiin psykiatrian avulla johdateltua ja nostamalla hänen mielentila sille tasolle, että hän on kykenevä johonkin näin järkyttävään toimintaan. Saaren taustalla on voinut olla suurikin joukko ihmisiä mutta ne ovat jääneet huomiotta koska kaikkien suomne koulusurmien taustalla on ollut suurella todennäköisyydellä Anne Holmlund joka piti huolen sisäministerinä ettei tutkinnat etene Matti Saaresta eteenpäin, varsinkaan psykiatrian klinikoille jolla oli kaikista suurin vastuu näiden surmien onnistumisen suhteen.

https://www.finnishcrimereporter.com/anne-holmlund-and-school-massacres

Versus Sauli Niinistö

Metanoli myrkytystapaus todistaa mihin jo yksittäinen nainen kykenee itsenäisesti toteuttamaan näissä mustasukkaisuus draamoissa ja jos tätä tapausta vertaa Sauli Niinistöön niin ei hänen ja Marja-Leenan välillä ole tavinut olla mitään muuta kuin riita taikka esimerkiksi Marja-Leenan halu erota…ehkä jopa toisen miehen takia joka voisi ihan hyvin käynnistää joissakin henkilöissä koston haluan joka tottakai, ihan kuten toimitusjohtajan murhan yhteydessä yritetään naamioida onnettomuudeksi jossa uhri mustamaalataan. Ihan perus YLEn propagandakoneistoa tapauksissa, joissa on selviä viitteitä maamme viranomaisten osallisuudesta kuolemiin.

 

Marja-Leenan kuolema voi ihan hyvin olla onnettomuus mutta sitä ei kyllä suomen poliisi voi todeta joka on johtajiaan myöden täynnä huumekauppiaita (Jari Aarnio), kallion sutenöörejä (Kenneth Eriksson), x-files faneja (Kari Tolvanen) ja pisteenä I:n äälle, testamentti varas ja rikospaikkojen imuri (Juha “mess-up” Rautaheimo).

Jimi Karttusen kuolema

Karttunen joka murhattiin trauman jälkeisen aineenvaihdunnallisen reaktion avulla minkä aikana häneen pumpattiin kaikkien lääkevasta-aineet elimistöön joka häiritsi hänessä olevaa trauman jälkeistä aineenvaihdunnalista reaktiota. Tämä on tutkimissani tapauksissa kyllä kiistatta suunnitelmallisin, täydellisin ja järkyttävin murha ja osoitus mihin maapallon säälimättömin peto, valkoinen ihminen kykenee parhaimmillaan. Täydellinen murha mutta ei Minna Passin kyvyille, jotka ovat täysin pitelemättömiä omassa luokassaan.

https://www.finnishcrimereporter.com/murder-of-jimi-karttunen

Versus Sauli Niinistö

Karttunen kuoli Niinistön presidentti kaudella ja on selvä, että jos Saulissa on murhaajan viettiä, mikä on kyllä ihan selvästi nähtävissä muistakin tapauksista, on hän kerennyt tähän mennessä keräämään oman “porukan” ja häntämiesklaanin jotka kykenevät tämänkaltaiseen toimintaan suomessa missä lopputuloksena on kuollut potilas. Turun yliopiston professorit jotka ovat olleet koko ikänsä lääketieteen pimeällä puolella eli mielisairaala bisneksessä, ei ole voinut jättää jälkeä heihin ja mitä tulee suomen tapauksiin, on he kerenneet jo kouluttamaan omat ideologiset jälkeläiset joihin kuuluu myös Timo Vähämurto joka on valmistunut Oulun lääketieteellisestä koulusta mikä valitettavasti vain todistaa suomalaisen lääketieteen yhtenevät toimintatavat kautta maan. Minulta tulee Timo Vähämurrosta iha oma artikkeli missä kerron Timon ja Walta Maijan toiminnasta tarkemmin.

 

Tuomas Teräsvuoren kuolema

Tuomas Teräsvuori on ihan selvä tapaus mitä suomalaisessa politiikassa ja yritysmaailmassa tehdään, eli hyvin suunnitelmallisia murhia jotka käy hoitamassa ex-ministeri Suvi Linden. Teräsvuori joka ilmeisesti oli tehnyt jotain luokkaa moraalisesti väärää josta Sauli Niinistön kokoomuspuolue langetti hänelle kuolemantuomion afrikan valtioissa täytäntöön pantavaksi.

https://www.finnishcrimereporter.com/operation-linden-s-trip

Versus Sauli Niinistö

Tämä on kyllä ihan Sauli Niinistöä parhaimmillaan jossa mukana oli hänen omistama asevalmistaja Patria, jonka kautta teloituskoneen rattaat laitettiin pyörimään.

 

MIKÄ EI TUE MURHAA

Tämä tapaus voisi oikeasti olla ihan hyvin onnettomuus mutta Niinistön päällä on niin paljon syytteitä minun puolelta kuten oman puolueen Tuomas Teräsvuoren murha Ugandassa joka hoidettiin vielä asevalmistaja Patrian toimeksiannolla mikä jättää mietityttämään onko Niinistö oikeasti näin kaikkivoipainen että hänellä on pokkaa hoidella ei-toivottuja kansaedustajia pois päiviltä…saatana valtion asevalmistajan kautta. Tämä ei voi olla mitään muuta kuin ylimielisyyttä omista kyvyistä taikka tyhmyyttä mutta oli se mitä vain, ainakaan rakas Saulimme ei ole tässä yksin pitämässä nimikylttiä leuan alla.

Marja-Leena Niinistö, who died in a car accident in 01/1995, does not seem like an accident after 4 years investigating the dirty corners of the Finnish authorities. The Finnish police, which in 1995 consisted of "druggie" Jari Aarnio, Testament forger and house thief Juha "mess-up" Rautaheimo, Kari "x-files" Tolvase and the rock pimp, Kenneth Erikosson. This group has certainly buried many crimes committed by the authorities during their career, and they certainly have not made an exception for Sauli Niinistö, who was a rising politician from the rotten University of Turku, who has connections to the state leadership.

CASES THAT SUPPORT THE MURDER OF MARJA-LEENA

The CEO's poisoning with methanol

https://www.iltalehti.fi/uutiset/a/2016080722023712

https://www.iltalehti.fi/uutiset/a/2016081222062194

 

A wife who, in her jealousy, killed her husband as systematically as by poisoning her ex-husband with methanol, who nevertheless drank alcohol in moderation.

 

The woman tested the next smaller dose of methanol at the beginning of June, after which she gave a larger dose around Midsummer, in which context she tried to slander her husband as a substitute alcohol user. This activity, i.e. defamation of another, is extremely common from YLE's propaganda apparatus when it reports on citizens killed by our country's authorities, the clearest example of which is in connection with Jimi Karttusen and Tuomas Teräsvuori, where both were smeared as drug users, of which Teräsvuori is even too clear and an outrageous case from YLE.

https://www.finnishcrimereporter.com/operation-linden-s-trip

https://www.finnishcrimereporter.com/murder-of-jimi-karttunen

 

This proves what a person is capable of with the help of revenge and anger and which the friend club of the University of Turku has surely noticed and which was used in connection with the Kauhajoki school massacre when Matti Saari was guided with the help of psychiatry and by raising his state of mind to the level that he is capable of such a shocking action. There could have been a large number of people behind Saari, but they have been ignored because the background of all the school deaths in Finland has been most likely Anne Holmlund, who as the Minister of the Interior made sure that the investigations did not progress on Matti Saare, especially the psychiatric clinics, which had the greatest responsibility for the success of these deaths.

https://www.finnishcrimereporter.com/anne-holmlund-and-school-massacres

Versus Sauli Niinistö

The methanol poisoning case proves what even a single woman is capable of doing independently in these jealousy dramas, and if you compare this case to Sauli Niinistö, there has never been anything other than a fight between her and Marja-Leena or, for example, Marja-Leena's desire to divorce... maybe even because of another man who could it's fine to initiate revenge in some people, of course, just like when the murder of the CEO is attempted to be disguised as an accident where the victim is slandered. A basic YLE propaganda machine in cases where there are clear indications of the involvement of our country's authorities in the deaths.

 

Marja-Leena's death could very well be an accident, but the Finnish police can't prove that, which is full of drug dealers (Jari Aarnio), rock pimps (Kenneth Eriksson), x-files fans (Kari Tolvanen) and, to top it off, I, testament thief and crime scene cleaner (Juha "mess-up" Rautaheimo).

 

The death of Jimi Karttunen

Karttunen, who was murdered by a post-traumatic metabolic reaction, during which all the drug antibodies were pumped into his body, which interfered with his post-traumatic metabolic reaction. In the cases I've investigated, this is undoubtedly the most planned, complete and shocking murder and a demonstration of what the most ruthless beast on earth, the white man, is capable of at his best. Total murder but not for the talents of Minna Pass who are completely unstoppable in their own class.

https://www.finnishcrimereporter.com/murder-of-jimi-karttunen

Versus Sauli Niinistö

Karttunen died during Niinistö's presidency, and it is clear that if Saul has the will of a murderer, which can be clearly seen from other cases, he has by now gathered his own "team" and a clan of tail men who are capable of this kind of activity in Finland, where the end result is a dead patient. The professors of the University of Turku, who have been in the dark side of medicine all their lives, i.e. the mental hospital in the business, have not been able to leave a mark on them and as far as the Finnish cases are concerned, they have already gathered to train their own ideological offspring, which also includes Timo Vähämurto, who graduated from the Oulu Medical School, which unfortunately only proves the uniform operating methods of Finnish medicine throughout the country. I will have my own article about Timo Vähämurro, where I will tell more about the activities of Timo and Walta Maija.

 

The death of Tuomas Teräsvuori

Tuomas Teräsvuori is a very clear case of what is done in Finnish politics and the business world, i.e. very planned murders that are handled by ex-minister Suvi Linden. Teräsvuori, who apparently had done something morally wrong, for which Sauli Niinistö's coalition party gave him a death sentence to be implemented in African countries.

https://www.finnishcrimereporter.com/operation-linden-s-trip

Versus Sauli Niinistö

This is really Sauli Niinistö at his best, where his own arms manufacturer Patria was involved, through which the cogs of the execution machine were set in motion.

 

WHICH DOES NOT SUPPORT MURDER

This case could really be an accident, but Niinistö has so many accusations from my side, such as the murder of his own party's Tuomas Teräsvuori in Uganda, which was carried out on behalf of the arms manufacturer Patria, which leaves us wondering if Niinistö is really so omnipotent that he has the guts to take care of unwanted MPs... the devil through a government arms manufacturer. This can't be anything other than arrogance about one's own abilities or stupidity, but whatever it is, at least our dear Saul is not alone here holding a name tag under his chin.

bottom of page