top of page
Linden_cat_FI_1.JPG
Linden_cat_EN_1.JPG

YHTEENVETO TUOMAS TERÄSVUOREN MURHASTA

Suomalainen “ei toivottu” liikemies saatiin houkuteltua Patrian toimesta laaditulla tehtävän annolla Ugandaan missä hänelle järjestettiin tilattu kuolema.

 

Isotalon epätoivoiset peittely-yritykset kiistämällä Lindenin ja Patrian yhteys, vierittämällä tämä yhteys salaliittoteorioiden puolelle kaikkien valheiden jälkeen joita Isotalon suusta kuultiin, olisi joltain muulta kuin suomen sinisen tyhmä ryhmän toimesta oikeuttanut pidätysmääräyksen.

 

Totuutta tästä peitellään median avulla missä vastuita väistellään Patrian johdon tietämättömyydellä sekä Lindenin matkan tarkoitusperillä, jotka saavat kauniista ja rohkeista tuttuja juonen käänteitä.

 

Suomen viranomaisia edustava THL:n Goebeler pesi kätensa maksetulla lausunnolla ja keskusrikospoliisin Haapala vaikenemisella. On ilmiselvää ettei tätä tapausta tutkita suomessa kun maamme kaverikerho joka ohjaa tätä maata, haluaa haudata tämän tilatun murhan niin nopeasti kuin mahdollista Ugandan poliisin suorittamalla lausunnolla ja kuolemansyyntutkinnalla. Tämän tapauksen kimppuun piätisi laittaa jokin muu lainvalvoja kuin suomen sininen tyhmä ryhmä jonka spesialiteettina on “kylärallit” ja “donitsit.

 

Uhrin mustamaalaaminen huumeiden käyttäjäksi antaa helpompaa hyväksyntää tämän henkilön kuolemasta epäselvissä oloissa suomen kansalaisille sekä se on sotkemassa rikostutkintoja joltain muulta mikä jäi huomaamatta.

 

Suvi lindenin matkan tarkoitus oli olla Ugandassa varmistamassa että “homma toimii” eli murha onnistuu, koska eihän näin ympäripyöreillä selityksillä jotka kuitenkin osoittautuu valheeksi ole mitään järkeä ja Lindenin matkan tosiasiallinen tarkoitus jäi kaikkinensa täysin mysteeriksi....mutta ei minulle. Hän on ollut  tämän murhan “tekijämies” ja tilaaja.

 

Media, poliisi ja päättäjät on luonut suomeen prosessimaisen tavan selvitä mitä laittomimmista rikoksista anteeksi pyytämällä ja työstä eroamalla, vaikka kyseessä olisi tilattu murha. Ylen propagandakoneiston toimittajat, jotka julkaisevat juonikäänteitä matkan tarkoitusperistä ja tapahtumista, ovat hyvin tunnettuja juonikäänteitä kauniista ja rohkeista sekä minulle selvä merkki, että näillä juonikäänteillä on ainoastaan tarkoitus luoda uutisointia, mikä kääntäisi katseet pois valtion eliitin tilaamasta murhasta väsyttämällä lukijat, eli kansan tämän aiheen osalta.

 

YLEn propagandakoneiston suosima tapa uutisoida epäjohdonmukaisia ja harhauttavia juonikäänteitä tämän tapauksen suhteen, on hyvin suosittua suomessa ja tämän leviäminen Ugandalaisen mediatalon toimintatapoihin äärimmäisen epäilyttävää.

 

Minulle jäi täydeksi mysteeriksi mitä suomalainen konsultti ja kansanedustajaehdokas oli tehnyt, että hänelle järjestettiin kuvitteellinen työmatka Patrian toimesta Ugandaan yhdessä Lindenin kanssa, missä häntä odotti tilattu murha.

 

Patrian toimitusjohtaja Olli Isotalo joka oli nostettu kaiken huomion keskipisteeksi ja valtaistuimelle kuin pohjoiskorealainen diktaattori mistä hän jakeli median välityksellä valheita, ymmärtämättömyyttään asian suhteen ja kiistoja salaliittoteorioita myöden, jonka lehdistötilaisuus julkisuudessa oli yli viikon päästä murhasta. Tämä oli selvä merkki maailmalle sekä minulle, mitä suomen yrityskenttä valtio-omistuksessa voi ja kykenee tekemään tarvittaessa, ilman että siitä kukaan jää kiinni. Murha Ugandassa jossa ei ole kuin yksi nimellisesti tuomittu henkilö joka pyörii tänäpäivänä Patrian rahoissa Ugandassa.

 

Patrian entinen toimitusjohtaja Olli Isotalo ja Suvi Linden järjestivät Tuomas Teräsvuorelle "kuvitteellisen" ja harhaanjohtavan toimeksiannon Ugandaan missä hänelle oli tilattu murha näiden henkilön toimesta. Tapauksessa on ollut osallisena minun tutkimuksieni perusteella suurikin joukko mutta keskeiset yhteistyökumppanit tässä tapauksessa ovat Patrian land-liiketoiminnan johtaja Mika Kari sekä land-liiketoiminnan markkinointi- ja myyntijohtaja Juha Simola.

 

Tapauksessa mukana hyvin suurella todennäköisyydellä on myös new vision toimittaja charles etukuri, joka omalla uutisoinnilla, joka oli tarkoin harkittua, jonkun suomalaisen käsikirjoittamaa ja harhaanjohtavaa uutisointia, joka uppoaisi suomen kansaan 100%, eikä mitään epäilyksiä nousisi suomen kansassa päättäjiämme sekä valtio-omisteista asevalmistajaa kohtaan.

 

Ugandassa tilattua murhaa joka tutkittiin Ugandan poliisin toimesta oli täynnä valheita, epäjohdonmukaisuuksia sekä todisteiden peukalointia, siunattiin keskusrikopoliisin hyväksynnällä sekä THL:n Sirkka Goebelerin puolueellisilla ja maksetuilla lausunnoilla, että Ugandan olematon, lavastettu ja täysin oikeuskelvoton kuolemansyyntutkinta saisi jotain vahvistavaa tukea päälle suomessa.

 

OIKEUSLÄÄKÄRI SIRKKA GOEBELERIN JA THL:n MAKSETTU LAUSUNTO

https://www.ts.fi/uutiset/3850834

Kaiken uunoilun jälkeen mitä Ugandan poliisi teki, Sirkka Goebelerin mukaan “tutkimustulokset vaikuttavat todenmukaisilta”

 

Tämä on selvä merkki että tämä oli maksettu lausunto koska eikait kukaan oikeasti usko Ugandalaisia tutkimuksia täällä suomessa. Ne ovat täyttä paskaa suomen kaltaisessa maassa jossa korruptio näyttäisi olevan ainakin voimissaan.

 

Lausunto jonka on antanut THL:n henkilö on valittu tähän varmasti huolella koska sairanhoidon tapauksia tutkineena, THL:n henkilön sanan kyseenalaistaminen suomessa tällä hetkellä on äärimmäiesn vaikeaa kun kyseessä on niinkin suuri valtiollinen instituutio kuin THL joka myös mainostaa uudenajan noitavainoa eli mielenterveysongelmaa kuin joulua läpi vuoden Outi Linnarannan, Jaana Suvisaaren ja Maija Lindgrenin johdolla ja ongelmakansalaiset jotka tuomitaan maamme lääketieteellisille ihmisrottafarmeille käy Lauri Marikan kautta.

 

Tästä korruptiosta parasta esimerkkiä on saatu Jimi Karttuselle suoritetusta murhasta joka peiteltiin trauman jälkeisen aineenvaihdunnallisen reaktion alle.

 

Suomessa on tilanne missä viranomaisen suoritetut laittomat toimet on äärimmäisen turvallista suorittaa, koska heidän sanaa ei voi kumota taikka kyseenalaistaa vaikka kyseessä olisi murha mistä taas Tuomas Pöysti on antanut parasta esimerkkiä

 

Minusta olemme ajautumassa suomessa tilanteeseen, missä lääkärien on suoranaisesti mahdollista suorittaa nazi saksamaisia, puhdistusoperaatioita tappamalla ongelmakansalaisiamme joihin Tuomas Pöysti ottaa tiukan linjan, kiistämällä kaikki viranomaisiin kohdistuvat syytökset.

 

Keskusrikospoliisin Haapala vaikenee

Rikosylikomisario Tero Haapala sanoi STT:lle tiistaina, että keskusrikospoliisi ei ota kantaa miehen kuolinsyyhyn tai oikeuslääketieteellisiin tutkimuksiin. Haapala kuitenkin totesi, että Suomessa näiden tutkimusten tulosten valmistuminen kestää viikkoja.

MUUT TUTKIMANI TAPAUKSET SUOMESSA 

Värillistenboksien sisällä olevilla tapauksilla on minun mielestäni selvä jatkumo, mikä näkyy lineaarisuutena kuvaajassa. Tämä voisi olla sarja normaaleja onnettomuuksia yhteiskunnassamme mutta tämä ei pidä paikkaansa kun tapaukset otetaan tarkempaan ja parempaan tutkintaan kuin suomen poliisi on ikinä pystynyt. Nämä tapaukset muutenkin on herättänyt epäilykseni niiden tekojen selittämättömyyden takia ja jotka tekoina viestivät selvästi jotain muuta kuin suomen viranomaiset, erityisesti suomen tyhmät poliisit niistä ulos viestivät.

 

Kaikissa värillisissä laatikoissa sisällä olevissa tapauksissa, henkilöiden teot ovat jotain mitä ei ole selvitetty muutakuin suomen tyhmä ryhmän osaamisella sekä että niistä on selvästi luettavissa  suomen viranomaisten osuus tapauksiin joissa se on itse ollut taustalla vetämässä kansalaisia rikoksiin ja osan ennenaikaisesti hautaan kuten Tuomas Teräsvuoren kanssa kävi.

SUMMARY OF THE DEATH IN UGANDA

An "unwanted" Finnish businessman, consultant and MP candidate was lured to Uganda with a task prepared by Patria, where he was arranged to be killed.

Isotalo's desperate cover-up attempts by denying the connection between Linden and Patria, by rolling this connection to the side of conspiracy theories after all the lies that were heard from Isotalo's mouth, would have justified an arrest warrant by someone other than the Finnish blue stupid group.

The truth about this is being covered up with the help of the media, where responsibilities are evaded with the ignorance of Patria's management and the purpose of Linden's trip, which get familiar plot twists from beautiful and brave.

THL's Sirkka Goebeler, representing the Finnish authorities, washed her hands with a paid statement and Tero Haapala of the Central Criminal Police with his own silence. It is obvious that this case is not being investigated in Finland, when our country's friend club, which runs this country, wants to bury this ordered murder as quickly as possible with a statement and a coroner's investigation by the Ugandan police. This case should be attacked by a law enforcement officer other than Finland's blue stupid group whose specialty is "village rallies" and "doughnuts".

Denigrating the victim as a drug user gives Finnish citizens easier acceptance of this person's death under unclear circumstances, and it is messing up criminal investigations of something else that went unnoticed.

The purpose of Suvi Linden's trip was to be in Uganda to make sure that "the thing works", i.e. the murder succeeds, because such circular explanations, which turn out to be lies, make no sense and the actual purpose of Linden's trip remained a complete mystery...but not to me. He has been the "perpetrator" and orderer of this murder.

Media, police and decision-makers have created a process-like way in Finland to deal with the most illegal crimes by apologizing and resigning from work, even if it is a contract murder. The editors of Yle's propaganda machine, who publish plot twists about the purposes and events of the trip, are well-known plot twists about the beautiful and brave, and to me a clear sign that these plot twists are only intended to create news, which would divert attention from the murder ordered by the state elite by tiring the readers, i.e. the people for this topic.

The way YLE's propaganda machine prefers to report inconsistent and misleading plot twists regarding this case is very popular in Finland, and the spread of this to the Ugandan media house's operating methods is extremely suspicious.

It remained a complete mystery to me what the Finnish consultant and MP candidate had done, that an imaginary business trip was arranged for him by Patria to Uganda together with Linden, where a contract killing awaited him.

 

Patria's CEO Olli Isotalo, who was elevated to the center of all attention and enthroned like a North Korean dictator, from where he spread lies through the media, his incomprehension of the matter and controversies up to conspiracy theories, whose public press conference was more than a week after the murder. This was a clear sign to the world and to me, what the state-owned Finnish business sector can and is capable of doing when necessary, without anyone getting caught. A murder in Uganda where there is only one nominally convicted person who runs on Patria's money in Uganda today.

New Vision journalist Charles Etukuri is also involved in the case with a very high probability, and with his own coverage, which was carefully thought out, scripted by a Finn, and misleading coverage, which would sink into the Finnish people 100%, and the Finnish people would not have any doubts about our decision-makers and the state-owned arms manufacturer.

The murder ordered in Uganda, which was investigated by the Ugandan police, was full of lies, inconsistencies and tampering with evidence, blessed with the approval of the Central Criminal Police and the biased and paid statements of THL's Sirkka Goebeler, that Uganda's non-existent, staged and completely illegitimate death investigation would get some confirming support in Finland.

 

 

PAID OPINION OF THL SIRKKA GOEBELER

https://www.ts.fi/uutiset/3850834.

After all the mess that the Ugandan police did, according to Sirkka Goebeler, "the research results seem real" This is a clear sign that this was a paid and biased statement where THL's expert used the credibility of the government agency to his advantage, because no one really believes Ugandan studies here in Finland if they do not receive any kind of approval from the Finnish authorities. Everything that was done in Uganda regarding this investigation is completely illegal crap here in Finland, where corruption and lies have apparently taken over our country's authorities.

The statement given by the person from THL has certainly been carefully chosen for this, because having investigated cases of medical care, questioning the word of a person from THL in Finland is extremely difficult at the moment because it is such a large state institution as THL, which also promotes modern-day witch hunts, i.e. mental health problems, like Christmas throughout the year under the leadership of Outi Linnaranta, Jaana Suvisaaari and Maija Lindgren.

The best example of this corruption is the murder of Jimi Karttus, which was covered up under the post-trauma metabolic reaction.

At the moment, there is a situation in Finland where it is extremely safe to carry out the illegal actions of the authorities, because their word cannot be refuted or questioned, even if it is a case of murder, of which Tuomas Pöysti has given the best example.

I think we are drifting into a situation in Finland where it is directly possible for doctors to carry out Nazi German-style cleaning operations by killing our problem citizens, on which Tuomas Pöysti takes a hard line, denying all accusations against the authorities.

 

NBI Haapala remains silent

Crime Commissioner Tero Haapala told STT on Tuesday that; "National bureau of investigation does not comment on the cause of the man's death or the forensic examinations. However, Haapala stated that it takes weeks for the results of these studies to be completed in Finland."

OTHER CASES IN FINLAND

The cases inside the colored boxes have, in my opinion, a clear continuum, which can be seen as linearity in the graph. This could be a series of normal accidents in our society, but this is not the case when the cases are investigated more precisely and better than the Finnish police have ever been able to do. In any case, these cases have raised my suspicions because of the inexplicable nature of the actions, which clearly communicate something other than what the Finnish authorities, especially the stupid Finnish police, are communicating.

In all the cases inside the colored boxes, the actions of the persons are something that has not been explained except by the knowledge of the Finnish stupid group, and that it is clearly readable that the Finnish authorities have a role in the cases where it has itself been in the background pulling citizens into these cases.

Linden diagram.JPG

Jimi Karttusen murha

Karttusen kuolema joka vain enemmän kääntyy tahallisen kuoleman puolelle mitä enemmän tutkin maassamme tapahtuneita epäselviä tapauksia. Tutkimuksieni perusteella voin jo aika todennäköisesti sanoa, että Karttunen annettiin tahallisesti kuolla minkä ansiosta veronmaksajat pääsivät eroon kansalaisesta joka söi päättäjien rahoja vastikkeettomasti sekä kuinka viranomaiset pääsivät syyttämään SVL:n Jesse Torniaista Karttusen kuoleman aiheuttamisesta kun Karttunen annettiin kuolla trauman jälkeisen aineenvaihdunnaliseen reaktioon jota kuitenkin päätettiin häiritä kaikin mahdollisin tavoin HUS:ssa.

https://www.finnishcrimereporter.com/murder-of-jimi-karttunen

 

Tuomas Pöysti joka on laittanut päänsä maan alle kuin strutsi, on selvä merkki ettei hän halua aloittaa hyvämaineisten lääkärien tekemän murhan selvittämistä, mikä takaisi syyttäjänlaitoksen diktaattorille,  Raija “no mercy” Toiviaisellekin ihan oikeita töitä.

MEDIAN TOIMINTA JOLLA PEITELLÄÄN TOTUUTTA

Medialla on ihan selvät prosessimaiset toimintatavat näiden epäilyttävien tapausten kanssa, mikä tarkoittaa ihan selvästi että näissä pelataan yhdessä poliisin, viranomaisten ja päättäjien kanssa.

 

Patrian johdon epäselvyydet

Patrian johdolla oli käytössä näitä tapauksia tutkineena aika kirjava joukko erilaisia “hämäyspommeja” suoraan kauniista ja rohkeista uutisointiin, joita voitiin nakella median välityksellä kansalle mikä “väsyttäisi” sen tämän aiheen suhteen eikä uudetkaan julkaisut tästä aiheesta enään jaksa kiinnostaa.

 

Epäjohdonmukaisuuksia jaeltiin puolelta toiselle tehtävänannosta ja sen valtuuksista. Tämä on ollut selvä hämäysoperaatio järjestetystä kuolemasta Ugandassa mitä väistellään ymmärtämättömyyden ja epätietoisuuden avulla.

 

Mediassa toiminta suomessa

Viranomaisten puolelta tässä kohtaan nähdään yleensä jyrkkiä kiistoja minkä pohjalukemiksi on laitettu Leif Sevonin tekemät kiistot jotka riisuisivat jopa Raija “no mercy” Toiviaiseltakin viimeisimmät työhalut ja kyvyt.

 

 ”Ei kai oikeusministeri voi tosissaan uskoa, että hänen puheenvuoronsa johtaisi mihinkään tulokseen. Ehkä hänen pohdintojaan on ohjannut vain poliittinen tarkoituksenmukaisuus, Sevón sanoo.”

 

Karttusen kuoleman syiden kiistäminen

Karttusen tapauksessa vastausta haettiin valvirasta saakka mutta tämä on todellisuudessa yhtä tyhjän kanssa koska se ei tulisi koskaan myöntämään taikka tutkimaan tosissaan toisen viranomaisen tekemiä taikka tahallisia kuolmeantuottamuksia joista on hyvää esimerkkiä Dextran suhteen jossa nuori nainen kuoli bakteeritulehdukseen.

 

Tällaiset kuolemat maamme sairaanhoidossa in itseasiassa ihan tahallisia ja järjestettyjä ihan kute Karttusen tapauskin josta minulla on ihan henkilökohtaista kokemustakin Henriikka Riepposen ja Päivi Kokin tekemänä kun Kokki ei käyttänyt desinfiointiainetta kun hän otti minulta CRP:n mistä sain kaksi päivää kestäviä väristyksiä sekä olin kuumeessa.

https://www.finnishcrimereporter.com/henriikka-riepponen

 

Karttusen kuoleman syytä kyllä haettiin kaikesta muusta kuin viranomaisista itsestään, tai siis haettiinkin mutta kaikki kiistettiin sanomalla että viranomainen on tehnyt niinkuin näissä tilanteissa pitääkin.

https://www.finnishcrimereporter.com/murder-of-jimi-karttunen

 

Ugandan uutisoinnin epäkohdat

Jos katsotaan suomen uutisoinnin tilaa ja tapaa, on hyvin epäilyttävää että tämä uutisointi on levinnyt ja tarttunut Ugandan mediaan kun siellä oli käsittelyssä suomalaisen miehen “OUTO” kuolema.

 

Ei olisi minulta mitenkään aiheetonta sanoa, etteikö suomen media olisi tehnyt tämän tapauksen kanssa isompaakin yhteistyötä koska Ugandan mediatalo on näin selvästi omaksunut suomanalaisen propagandakoneiston YLEn uutisoinnin epäjohdonmukaisuuden.

The murder of Jimi Karttunen

Karttusen's death, which only turns more towards an intentional death, the more I research unclear cases that happened in our country, such as the unclear death of Tuomas Teräsvuori. Based on my research, I can already say that Karttunen was allowed to die on purpose, which allowed the taxpayers to get rid of a citizen who ate the decision-makers' money for free, and how the authorities were able to accuse SVL's Jesse Torniai of causing Karttunen's death, when Karttunen was allowed to die of a post-traumatic metabolic reaction, which disturbs everyone as possible in HUS.

https://www.finnishcrimereporter.com/murder-of-jimi-karttunen

Tuomas Pöysti, who has put his head underground like an ostrich, and imitates Aino Nykopp's cold arguments to me, only gives me more leverage to expose the activities of the Finnish authorities. This is a clear sign from Pöyst that he does not want to start the investigation of a murder committed by reputable doctors, which was done in the name of the state's interest, which would have guaranteed the former dictator of the prosecutor's office, Raija "no mercy" Toiviainen, and his predecessor very real jobs.

HOW THE MEDIA COVERS THE TRUTH

Medialla on ihan selvät prosessimaiset toimintatavat näiden epäilyttävien tapausten kanssa, mikä tarkoittaa ihan selvästi että näissä pelataan yhdessä poliisin, viranomaisten ja päättäjien kanssa.

 

Ambiguities of patria´s management

When investigating these cases, Patria's management had a rather motley set of different "deceptive bombs" from straight to bold and the beautiful news that could be exposed to the public through the media, which would "tired" them about this topic and new publications on this topic would no longer be of interest.

Inconsistencies were shared from one side to the other regarding the assignment and its powers. This has been a clear cover-up operation about the organized death in Uganda, which is being avoided through lack of understanding and lack of awareness.

All the information presented at the beginning regarding the trip was disputed in the media, which makes all the initial information lies and no factual information about the purpose of the trip survived this trip other than that two Finns went there, one of whom came back alive and the other dead.

 

Mode of operation by Leif Sevon 

On the part of the authorities, we usually see strong arguments on this point, which is based on the arguments made by Leif Sevoni, which would strip even Raija "no mercy" Toiviainen of his latest work desires and abilities.

 

"I guess the Minister of Justice can't seriously believe that his speech would lead to any results. Perhaps his considerations have only been guided by political expediency, says Sevón."

The wonder of Karttusen's death

In the case of Karttunen, an answer was sought from valvira, but in reality this is as empty as it would never admit or seriously investigate the intentional killings made by another authority. Karttusen's death was indeed wondered at, to which the doctor only stated that: "something miraculous must have happened".

Karttusen's strange death did not make any of the medical professionals open up about Karttusen's treatment methods, which were recorded in the news, which was 100% lawyer-like crooked interpretations of the law in the name of which a patient can be given "treatment" that leads to death so that doctors understand this. The Finnish police who see nothing but their own incompetence and unwillingness to do anything other than "village rally" and "donuts" in this.

The cause of Karttusen's death was sought from everything other than the authorities themselves, which, however, were all denied, saying that the authority has done as it should in these situations, i.e. by deliberately misinterpreting the laws on medical care, which is an operating model learned from Leif Sevon and a "detour" for breaking the law.

https://www.finnishcrimereporter.com/murder-of-jimi-karttunen

 

Dextran kuolema

Karttusen's death has a somewhat similar case in Dextra, where a 21-year-old young woman died of a bacterial infection. Having read a little bit of medical literature, I am surprised by these bacterial infections that can kill even a 21-year-old, who should have a pretty strong resistance against normal bacteria, although such bacteria could get into the blood stream, which in addition to the cases in Finland is rather an intentionally caused death, especially if it is a problem citizen like Jimi Karttunen was.

https://yle.fi/a/3-10227647

https://yle.fi/a/3-10205139

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/21-vuotias-nainen-kuoli-polvileikkauksessa-bakteeritartuntaan-laakarin-syytteet-hylattiin/6929114

Henriikka Riepponen ja Päivi Kokki

Deaths like this in our country's medical care are actually quite deliberate and organized, just like the Karttusen case, which I have personal experience with, by Henriikka Riepponen and Päivi Kok, when Kokki did not use disinfectant when he took my CRP, which gave me shivers that lasted for two days and I had a fever.

https://www.finnishcrimereporter.com/henriikka-riepponen

 

Disadvantages of reporting in Uganda

If we look at the state and manner of Finnish reporting, it is very doubtful that this reporting has spread and caught on in the Ugandan media when Teräsvuori's "STRANGE" death was being discussed there.

It would not be unreasonable to say that the Finnish media would have cooperated even more with this case, because the Ugandan media house has thus clearly adopted the inconsistency and slur bombs of the Finnish propaganda machine YLE's reporting.

Patria kohu.jpg
Patria kohu eng.jpg

Kun olet yhdistettynä epämääräiseen kuolemaan kuolemaan ja kysyttäessä kaikki antamat lausunnot on julistettu valheeksi mediassa, oikeusvaltiossa tällaisilla valheilla joita tässä kohtaan on jaeltu oikeuttaisi murhasyytteeseen ja väilttömään pidätykseen. Linden ja Isotalo on henkilöitä joiden on pakko ymmärtää että tällaisen kuoleman yhteydessä ei voi antaa yhtään valheellista taikka hämäävää lausuntoa mikä on hyvin normaalia toimintaa rikoksen tekijöiltä.

 

Näin epämäärisen uutisoinnin tarkoituksena ei ole mitään muuta kuin hämätä ja väsyttää lukijat ja kansalaiset aiheesta, ettei kukaan enään ole kärryillä tässä patrian vetämässä silmänkääntötempussa minkä turvin Teräsvuoren murha käännetään Ugandan päähän pois omista nurkista. Tämä uutisointi kyllä oli liian läpinäkyvää ja ohjattua toimintaa Etukurin kidnappauksesta lähtien ettei se voi olla kuin Ylen ja HS:n toimittajien yhteistyön tulosta. Uutisoinnilla kyllä vedätettiin aihe pois siitä tosiasiasta mitä tässä kierrellään ja peitellään, eli että kyseessä oli Patrian tietoisesti järjestämä “kuvitteellinen” työmatka Ugandaan, missä tälle henkilölle järjestettiin tilattu murha mistä yksikään suomalainen henkilö ei jää kiinni.

 

UGANDAN MURHA

Näitä epäilyttäviä tapauksia tutkineena, sanon että kyseessä on murha joka on varmasti päättäjien ja Patrian ylimpien johtajien tiedossa.

 

Karttusen murha tukee väitettäni

Karttusen tapauksesta nähdään jo hyvin selvästi mitä suomalainen viranomainen kykenee tarvittaessa tekemään maansa puolesta kun kiinnijääminen ei ole kyseessä ja joka on suojattu oman median avulla. Suomen tapauksia tutkineena median kenttä on löytänyt demokraattisessa yhteiskunnassamme yhteisen tekijän eli ongelmakansalaisten puhdistusoperaation, josta on hyvää esimerkkiä maamme psykiatrian klinikoilta.

 

On päivän selvää että sairaanhoidon kentästä yli puolet tietää että Karttunen eliminoitiin trauman jälkeisen aineenvaihdunnalisen reaktion turvin paremmille laitumille pois kuluttamasta eliitin rahoja.

 

RD Velhon Mannerjoki, Kotsalainen ja Kiljala

Tommi Mannerjoki, Niko Kotsalainen, Ari Ratinen ja Mika Kiljala ovat hyviä esimerkkejä mitä yritysmaailman puolella voidaan tehdä, eli henkilöihin kohdistettuja systemaattisen järjestelmällisiä toimia joiden tarkoituksena on ajaa henkilö esimerkiksi pois firmasta savustamalla se ulos.

 

Tällaiseen toimintaan kykeneviltä johtajilta ei ole pois suljettu Ugandan murhan järjestäminen. Entisen RD Velhon johtajien toimet ovat todistaneet minulle että heiltä kyllä varmasti olisi odotettavissa jotain tällaista ja tällaiset henkilöt voivat olla hyvinkin yleisiä yritysmaailman puolella missä näyttäisi olevan villin lännen säännöt voimassa, eli rahan taikka ihan minkä syyn takia vain voi lähteä henki.

 

Dirty journalist Hanna Parhaniemi

Pahaniemi on viesteillään osoittanut minulle mihin vääristynyt ihmisluonne kykenee, eli lähettämään “ei pidettyjä” henkilöitä hoitoon maamme mielisairaaloihin, jotka itseasiassa ovat lääketieteellisiä vankileirejä joiden “potilaita” annostellaan “psykoosi” Hietalan laittomiin lääketieteellisiin tutkimuksiin. Sekä missä käytössä on lääkkeellisiä rangaistusmenetelmiä jotka voivat olla ohan mitä vain lääketieteellisesti olemattomien tautien nimissä.

 

Jos Parhaniemiemen kaltaisia henkilöitä pääsee pesiytymään enemmissä määrin entisen RD Velhon johtajien kanssa, on minulle päivän selvää että odotettavissa ei ole muutakuin ongelmanuorten ajamista maamme mielisairaaloihin taikka ennenaikaisesti hautaan kuten Karttuselle kävi.

 

Suomen poliisi joka on tällä hetkellä täysin kykenemättömässä tilassa selvittämään RD Velhomaisen hiljaisia savustustoimia taikka että se keskittäisi tutkintaa Parhaniemen kaltaisten likaisten journalistien toimiin, jotka saattavat käyttää valta-asemaansa täysin väärin esimerkiksi ajamalla uutta noitavainoa maapallolle mielenterveysongelmien nimissä.

 

Ugandan kuolema tilastoissa

Jos Ugandan kuolemaa tarkastellaan uudestaan tilastossa jonka olen kerännyt uutisoiduista tapauksista, on Ugandaa edeltänyt tiivis sarja huomioita herättäneitä tapauksia suomessa missä viranomaisilla on ollut näpit pelissä.

When you are connected to a vague death and when questioned all the statements you made have been declared a lie in the media, in the rule of law with such lies as are distributed here you are entitled to a murder charge and immediate arrest. Linden and Isotalo are people who have to understand that in connection with such a death, you cannot make any false or misleading statements, which is a very normal behavior of the perpetrators of the crime.

The purpose of such vague reporting is nothing more than to confuse and tire the readers and citizens on the subject, that no one is on board with this eye-rolling trick by Patria, which is why the murder of Teräsvuori is turned on Uganda's head, away from its own corners.

This reporting was too transparent and controlled since the kidnapping of Etukuri, that it cannot be anything other than the result of cooperation between Yle and HS journalists. With the news, the subject was pulled away from the fact that is being twisted and covered up here, i.e. that it was an "imaginary" business trip to Uganda deliberately organized by Patria, where an ordered murder was organized for this person and no Finnish person was caught.

 

UGANDA MURDER

Having investigated these suspicious cases, I say that it is a murder that is certainly known to the decision-makers and top managers of Patria.

 

Murder of karttunen supports my claims

Karttusen's case already shows very clearly what the Finnish authorities are capable of doing on behalf of their country when necessary, when it is not about getting caught and which is protected by their own media.

Having investigated the cases in Finland, the media field has found a common factor in our democratic society, i.e. the cleaning operation of problem citizens, which is a good example in our country's psychiatric clinics.

It is clear as day that more than half of the medical care field knows that Karttunen was eliminated due to the post-trauma metabolic reaction to better pastures away from spending the elite's money.

 

Former rd velho management

Tommi Mannerjoki, Niko Kotsalainen, Ari Ratinen and Mika Kiljala are good examples of what can be done in the corporate world, i.e. systematic systematic actions aimed at people with the purpose of driving a person out of the company, for example by smoking them out.

Leaders capable of such action are not excluded from organizing the Ugandan murder. The actions of the managers of the former RD Velho have proved to me that something like this would certainly be expected from them, and such persons can be very common in the business world, where the rules of the wild west seem to be in effect, i.e. money or just about any reason can leave a life.

 

Dirty journalist Hanna Parhaniemi

With his messages, Pahaniemi has shown me what distorted human nature is capable of, i.e. sending "unwanted" persons for treatment to our country's mental hospitals, which are actually medical prison camps whose "patients" are dosed to "psychosis" Hietala's illegal medical studies. As well as where there are medicinal punishment methods in use that can be Oha's in the name of medically non-existent diseases.

If people like Parhaniemiemi get to nest to a greater extent with the leaders of the former RD Velho, it is clear to me that the only thing that can be expected is to send troubled youths to our country's mental hospitals or prematurely to the grave, as happened to Karttus.

The Finnish police, which is currently completely unable to investigate RD Velhomainen's silent smoking activities, or that it would focus the investigation on the actions of dirty journalists like Parhaniemi, who might be using their position of power completely wrongly, for example by driving a new witch hunt to the world in the name of mental health problems.

 

Uganda´s death in statistics

If Uganda's death is re-examined in the statistics I have collected from reported cases, Uganda has been preceded by a close series of attention-grabbing cases in Finland where the authorities have had a hand in the game.

Linden diagram.JPG
robbelementary_diagram.JPG

Punaisen laatikon sisällä olevissa tapauksissa henkilöt ovat joutuneet viranomaisten epäoikeudenmukaisten toimien kohteeksi, jotka ovat eskaloituneet yhteisöä järkyttäviksi tapauksiksi, joissa kaikissa sairaanhoito on mukana.

 

Kahdessa tapauksessa (Karttunen, Laapotti) on selvästi merkkejä että sairaanhoito HANKKIUTUU järjestelmällisesti eroon maamme ongelmakansalaisista, joita se yrittää ajaa maamme mielisairaaloihin ihmisrotiksi ja jos tämä ei onnistu, järjestetään luonnollinen kuoleman sairaanhoidossa.

 

Patrian epäselvyydet

Patria jonka nimissä uhri toimi konsulttina epäselvällä toimeksiannolla maassa, joka ei edes tule olemaan suomen kauppakumppani, herättää väistämättä kysymyksen oliko tämä järjestetty murha Ugandassa, mihin henkilö saatiin houkuteltua Patrian toimeksiannolla.

 

Tämänkaltainen toiminta on nimittäin äärimmäisen tuttua minulle psykiatrian puolelta, missä ongelmakansalaisia houkutellaan Ylen positiivisella mainonnalla tulemaan psykiatrian klinikoille missä heidän maine mustamaalataan, mikä johtaa joko ennenaikaisesti hautaan taikka mielisairaaloihin lääketieteen ihmisrotaksi.

 

Tämä epäselvyys ja harhaahjohtaminen on myös äärimmäisen tuttua minulle keravalaisen auervaaran kaverikerhon johtaman psykiatrian puolelta joka on myös valtio-omisteinen laitos, ihan kuten patriakin.

 

Suvi Lindenin ja Patrian Isotalon yhteistyö kaikkien valheiden keskellä

Tämä yhteistyökuvio joka kiistettiin Isotalon puolelta ja lyötiin heti salaliittoteoriaa päälle, on mitä paras tapa kumota kaikki vastaväitteet mediassa. Tällaisten olettamuksien ja salaliittoteorioiden heittäminen itseään eli Patrian johdon ja Lindenin välille on itseasiassa aika törkeää kun katsotaan mistä tässä on kysymys. Itse  sanoisin että Isotalo itse pesi kätensä yhteistyöstä Lindenin kanssa tällä salaliittoteorialla joka itseasiassa on ollut totisinta totta ja jota on hyvä perustella Patrian johdon ja Lindenin mediaan kertomillaan valheilla matkan tarkoitusperistä.

 

Miksi Patrian johto ja Linden VALEHELTELEE mediaan näin paljon matkan tarkoitusperistä sekä toimeksiannosta jos he eivät itse olisi järjestäneet ja tilanneet tätä murhaa.

 

Jos katsotaan kuinka paljon patrian Isotalo ja Linden valehteli niin miksi Isotalon lausunnot joissa hän kiistää matkan yhteiset tarkoitusperät olisi totta?

https://yle.fi/uutiset/3-10085789

https://www.uusisuomi.fi/uutiset/patria-harmitteli-salaliittoteoriaa-suvi-lindenilla-ja-meilla-ei-ole-yhteytta/aa05414a-fb0d-3d68-ae43-c9b5c86ed865

 

 

Murha joka suoritettiin lääkekuolemana

“Ugandan poliisi on kertonut, että suomalaismiehen kuolinsyy oli myrkytys, joka johtui lääkkeide ja epäpuhtaan kokaiinin yhteisvaikutuksesta.”

 

Kun katsotaan tapauksia suomessa, on näiden lääkekuolemien selvittäminen todella vaikeaa jopa suomessa, joka lääketieteen osalta on valovuoden edellä Ugandasta.

 

Jos katsotaan esimerkikisi hyvän ystäväni, Jarno Laapotin kuolemaa mikä seurasi kun hän eksyi positiivisen mainonnan houkuttelemana psykiatrian klinikoille ylivieskassa.

 

Laapotin kuolemaa edelsi aluksi keuhkoveritulppa jonka jälkeen hänelle määrättiin marevaania minkä jälkeen tuli joko aivoveritulppa taikka aivoverenvuoto. Epäilen vahvasti että tämä keuhkoveritulppa oli sairaanhoidon sytemaattisen ja järjestelmällinen tuote kohdistuen Laapottiin joka aiheutettiin tahallisesti mitä suurella todennäköisyydellä neulainjektion avulla kuten nurmijärven päivystyksessä duo pari Henriikka Riepposen ja Päivi Kokin toimesta.

https://www.finnishcrimereporter.com/henriikka-riepponen

 

Tällaisen toiminta ei ole mitenkään harvinaista suomessa vaan sitä tapahtuu aika yleiseti maamme ongelmakansalaisten keskuudessa.

https://www.finnishcrimereporter.com/murder-of-jimi-karttunen

 

Ugandan tapauksessa joka vaikuttaa aina vain enemmän tilatulta murhalta mihin myös Patria kuin maamme päättäjät ovat sotkeutuneet, ei Ugandan, jonka korruptoituneisuus on maailman suurinta, voi sen uutisointiin taikka siellä suoritettuun kuolemansyyntutkintaan, poliisin tutkintaan taikka oikeudenkäyntiin luottaa lainkaan.

 

Kokaiini joka on tutkinnassa vain hämäämässä tilattua kuolemaa

Kokaiini uutisoinnissa on ainoastaan tahrimassa suomalaisen mainetta kansan silmissä, jolloin heidän on helpompi hyväksyä suomalaismiehen kuolema. On iso kysymysmerkki onko tämä kokaiini todellisuudessa kuulunut suomalaismiehen “ruokalistalle” vai onko se otettu mukaan Ugandan poliisin tutkintaan ainoastaan lavastuksen merkeissä koska jos katsoo tämän tapauksen sekaisuutta, joka kaikessa selittämättömyydessään on tilattu kuolema, ei kokaiinin pois sulkemista suomalaismiehen taustojen mustamaalaamistarkoituksessa voida sulkea pois, mikä myös on erittäin yleisessä käytössä suomen psykiatrialla kun he tuputtavat uudenajan muuntohuumeita ongelmakansalaisillemme ainoastaan mustamaalatakseen heidät mielenterveysongelmaisiksi, mihin tautina pitää syöttää kovanluokan kemiallisia yhdisteitä.

https://www.aamulehti.fi/uutiset/art-2000007600186.html

 

Jos tätä tapausta vertaa Jimi Karttusen murhaan HUS:ssa, joka suoritettiin trauman jälkeisen aineenvaihdunnallista reaktiota tahallisesti häiritsemällä ja minkä yhteydessä viljeltiin kaikkea huumeista laittomiin lääkeaineihin, jotka kuitenkin ovat sairanhoidon omia kemiallisia yhdisteitä joita se syöttää osalle potilaistaan pakkohoitojen nimissä, on Teräsvuoren kuoleman yhteydessäkin oleva huume mitä suurella todennäköisyydellä ainoastaan sotkemassa rikostutkintaa, ettei Teräsvuoren murhan yhteydessä mahdollisesti jotain muuta kemiallista yhdistettä löydettäisi taikka todellista kuolemansyytä nähtäisi.

 

Poliisilla on suuri kynnys lopettaa tutkinta kun se löytää ensimmäisen selvän viittauksen, tässä tapauksessa kokaiinin jolloin se lopettaa tutkinnat vaikka Teräsvuoren tapaus sitä minun mielestäni kaipaisi lisää.

 

KESKUSRIKOSPOLIISIN ROOLI UGANDAN TAPAUKSESSA

Vaikka Lindeniä kuulustelikin keskusrikospoliisin sankaripoliisi Ari Soronen, hänen tehtävä ratkaista Ugandan mysteeri on täysin mahdoton tehtävä koska Linden ei varmasti myöntäisi mitään ja tulisi osoittautumaan vähintäänkin Jari Aarnion kaltaiseksi kiviseinäkiistäjäksi.

 

Tämä haastattelu oli lähinnä muodollinen, eikä se tule johtamaan mihinkään vaan ainoastaan lyö suurempaa vahvistusta rikollisten toimien kiinnijäämättömyyden suhteen.

https://www.aamulehti.fi/uutiset/art-2000007600186.html

 

Kaikki mitä tulee Ugandan puolelta Teräsvuori kuoleman selvittämiseen, on yhtä tyhjän kanssa kuin oli Olli Isotalo ja Suvi Linden lausunnotkin, jotka osoittautui kaikki valheeksi, on mitä ilmeisemmin yhtä kuin Ugandan poliisin rikostutkinta.

Suomen siniselle tyhmä ryhmälle sellaiset terveiset rikostutkija Hannulalta, että kaikki mitä Ugandan puolella tehtiin poliisin, kuolemansyyntutkinnan ja oikeuden nimissä on täysin oikeuskelvotonta paskaa täällä suomessa koska Uganda on lähes korruptoitunein valtio maapallolla...mutta tämä taisikin ollakin Patrian johdolla tiedossa, kun he lähettivät Teräsvuoren kauppaamaan omia "pyssyjään" Ugandaan missä odottikin tilattu kuolema.

Henkilö joka tuomittiin Teräsvuoren murhasta on jo varmaan vapaana ja pyörii patrian rahoissa pitkin Ugandan katuja ja tämä on sitä kovanluokan korruptiota, ihan kuten se ettei kukaan suomessa jäänyt tästä kiinni vaikka valheita jaeltiin omien matkojen tarkoitusperistä niin että korvat heilu.

 

Poliisin toiminta maassa yleisesti

Suomen sininen tyhmä ryhmä joka on mitä ilmeisemmin koulutettu THL:n puolelta ainoastaan tunnistamaan maamme ongelmakansalaisia rikollisina, pitäisi uudelleen kouluttaa tunnistamaan Lindenin ja Isotalon tapaisten henkilöiden järjestämiä äärimmäisen suunnitelmallisia ja lakimiestasoisia rikoksia jotka törmäävät rikoslain kanssa mitä pahimmalla tavalla.

 

Minulle on täysin selvää että jos ex-ministeri on näin epäselvissä olosuhteissa, missä valtio-omisteisen sotakoneita tekevän yrityksen edustaja kuolee hämärissä olosuhteissa, jumalauta UGANDASSA, ei maamme uusien poliisien koulutukseen kuulu muuta kuin ongelma kansalaisten tunnistamista ja heidän vetämistä rikoksien tielle poliisin peiteoperaation nimissä, minkä lopuksi nämä rikoksiin johdatellut kansalaiset pidätetään. Poliisi joka pitäisi kouluttaa uudestaan tunnistamaan päättäjien tekemiä rikoksia joihin kuuluu kansanpuhdistusta jonka kohteena on ongelmakansalaisemme mikä toteutetaan sairaanhoidon avulla.

Tarjoan vielä Aarniolle kahvit kun hän omalla toiminnalla todisti, että suomalainen viranomainen ei ole muuta kuin tavallinen rikoksia tekevä henkilö

 

Poliisia ei näyttäisi saavan liikkeelle suomessa kuin turhan päiväisillä ja tekaistuilla uutisankoilla kuten Wille Rydmanin häirintä tapauksella.

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/wille-rydman-faktat-ovat-puolellani/8470322

 

On täysin selvää että maamme poliisi, syytäjälaitos ja oikeuslaitoksemme on täysin polvillaan kun murhan tilaajana on ex-ministeri ja muutamia Patrian korkeimmasta johdosta.

Suomen poliisi joka kohdistaa peiteoperaatioita maamme ongelmallisimpaan ryhmään jotka on psykiatrian huumaamia, houkutellaan ja vedetään mukaan Helsingin joukkosurmahankkeeseen poliisin peiteoperaation nimissä. 20-vuotiaat kakarat jotka on sinisen tyhmä ryhmän ruokalistalla mistä riittää syötävää monelle viranomaiselle kuvitteellisen kunnian nimissä.
https://www.finnishcrimereporter.com/massacre-uni-hel

 

Syyttäjälaitos joka pitää silmät kiinni

Raija Toiviaisen ja hänen seuraajien pitäisi määrätä peiteoperaatioita kohdennettuna Patrian ja päättäjien puolelle, ketkä ovat halukkaita maksamaan järjestetystä kuolemasta ulkomaan komennuksen nimissä mistä on jo yksi ruumis olemassa.

Toiviainen joka penkoo ainoastaan kaverikansanedustajien sanomisia 2000-luvulta ei ole lainkaan kiinnostunut Teräsvuoren hämärästä kuolemasta Ugandassa mihin Patria hänet lähetti kauppaamaan omia "pyssyjä" mikä ei ole eikä tule olemaan edes mahdollinen kauppakumppani. Tapaus missä jokaikinen julkisuudessa lausuntoja antanut henkilö Patrian puolelta, mukaanlukien Suvi Linden valehteli.

Syyttäjänlaitoksen Raija Toivianen

Toiviainen kenelle jaetaan meidän maassa pohjoiskoreamaisia oikeustekopalkintoja omien jakamina, ei ole minun silmissä muutakuin lahjuksien jakamisia siitä, että hän penkoo 20-vuotta vanhoja Räsäsen lausuntoja joista ei voi tulla mitään rikosta, samaan aikaan kun “isot pojat” suorittaa puhdistusoperaatiota yritysmaailman puolella Patrian kautta ja ongelmakansalaisten puolella psykiatrian kautta.

 

 

Tämä toimintana noudattaa hyvin samanlailla entisen RD Velhon johtoryhmän Tommi Mannerjoki, Niko Kotsalainen ja Ari Ratinen toimia Mika Kiljala alaisuudessa minun kanssa. On äärimmäisen turvallista savustaa yksi työntekijä firmasta ulos great place to work bunkkerista mitä toimintana suojaa satojen hyvinkohdeltujen työntekijöiden ryhmä. Kotsalaiselle ja Mannerjoelle terveisiä että kiva kun näytitte mitä korruptio ja laiton toiminta yritysmaailmassa on niin voin nyt auttaa kaikkia muita sen jalkoihin jääneitä henkilöitä, muun muassa Teräsvuorta joka ei valitettavasti ole enään meidän keskuudessa. Eikä RD Velhon toiminta ihan näin törkää kuitenkaan ollut
https://www.finnishcrimereporter.com/rdvelho

Ihan kuten Patriankin toimia suojaa yleisesti hyvinkin systemaattinen oikein toimiminen jonka varjolla voidaan tarvittaessa poiketa yksittäisen henkilön kohdalla ja lähettää hänet Ugandaan missä odottaa ostettu kuolema. Tämä on aivan varmasti tilastollisestikin hyvin peiteltävissä yrityksen normaalin toimintatapojen alle.

 

Kaiken tämän rinnalla alan paremmin ymmärtämään maamme ilmanaikaisia kohuja kuten Wille Rydman häirintä, Sanna Marinin aamupalat, Tytti Yli-Viikari auton pesettämiset, Räsäsen lausunnot 20-vuoden takaa ja huoltovarmuuskeskuksen kasvomaski kaupat. Lehdistöllä pitää olla tekaistuja uutispommeja ettei uutisiin vahingossa pääse jotain ei toivottua aihetta

 

 

Sisäministerit Patria kohun aikana

Keskellä Patria kohua oli sisäministerin vaihdos Paula Risikosta Kai Mykkäseen. On vaikea sanoa oliko tämä vain sattumaa Patria skandaalin yhteydessä ja kuinka tätä tilaisuutta hyödynnettiin vastuiden väistelyiden merkeissä lakimiestasolla, josta on muodostunut maassamme lähes normaalia toimintaa mikä tarkoittaa AINA laittomuuksien peittelyä viranomaistasolla mistä on jo paljon esimerkkejä psykiatrian puolelta.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_ministereist%C3%A4_Suomen_sis%C3%A4ministeri%C3%B6ss%C3%A4

 

 

UGANDAN PUOLEN TAPAHTUMAT

Suomalaismiehen murhasta alkaneet tutkinnat Ugandan päässä olivat kyllä massiivisuudeltaan lähinnä suureelliset ja pidätettyinä olivat:

Ugandan turvallisuuspalvelun upseeri Apollo Kyabagye.

 

Aliganyiran mukaan poliisitutkinta tapauksesta on ollut täynnä reikiä ja hotellin valvontakamerakuvassa näkyvät suomalaismiehen liikkeet peukaloituja.

 

– Oli paljastunut konnamainen verkosto, jossa asemaa käytettiin hyväksi rikollisessa toiminnassa, kuten murhissa, aseistautuneissa ryöstöissä, kiristyksissä ja kidnappauksissa, Reuss kirjoitti marraskuussa.

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005598692.html

 

Jos katsoo tätä tapausta joka on täynnä valheita, harhaanjohtamista ja perättömiä lausuntoja niin ainakin Reuss:in lause näyttäisi pitävän paikkansa, että tässä maassa on mahdollista tilata murhia ja sen tekijät ovat hyvinkin korkealla hallinnossa, ihan kuten suomessakin koska pääepäillyt Tuomas Teräsvuoren murhaan löytyy Suvi Lindenistä sekä Patrian silloisesta toimitusjohtajasta Olli Isolahdesta.

 

Tämä duo-pari on pääepäiltynä Teräsvuoren murhaan kun hänet houkuteltiin Ugandaan missä tämänkaltiaset murhat ovat täysin mahdollista suorittaa maan korruptoituneisuuden takia missä suomi on noussut hätyyttelemään tätä paikkaa.

 

Maamme päättäjien toiminta yhdessä poliisin kanssa oli niin aneemista tämän tapauksen suhteen ettei he edes halunneet tutkia sitä koska tapaus olisi johtanut Patrian Isotaloon ja Lindeniin jotka kuitenkin ovat aika ylhäällä maamme hierarkiassa.

 

Charles Etukuri joka puhui minulle jo hyvinkin tuttua YLEn propagandakoneistoa kaiken maailman autokyydityksistä huppupäässä ja kaikenmaailman hämypommeista valtataisteluun yms paskaan voisin vaikka rikostoimittajaurani pantatakseni vannoa, että YLEn propagandakoneiston toimittajat olivat vieressa tsemppaamassa ja käsikirjoittamassa Etukurille lausuntoja jotka suomen kansa imisi mukisematta ja kyseenalaistamatta lainkaan vilppiä Ugandassa joak on maailman korruptoitunein valtio.

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005599915.html

 

 

Kuoleman selvittäminen Ugandassa

Itse lasken tämänkaltaisen kuoleman äärimmäisen vaikeaksi selvittää minkään Ugandan poliisin, joka ei välttämättä kykene sen parempaan suoritukseen kuin meidän maan poliisikaan. Ugandassa poliisitutkinta on varmasti paljon enemmän vaikutuksen alaisena ulkopuolisen sotkemiselle ja viranomaisketjujen katkeaminen tutkimuksien aikana varmasti hyvin yleistä.

 

Toiseksi en luota lainkaan Ugandan poliisin ja sen toksisiin selvityksiin maassa, joka on kehitysmaa. Näiden tuloksien teettäminen on sama kuin ne teettettäisiin minulla, tosin minun tekemistä ohjaa vahvasti totuuden selvittäminen kun Ugandan poliisilla voi hyvinkin olla oman maan tiukka ohjeistus vedättää tämä tutkimus koska suomi vaikuttaisi olevan jollain tapaa hyvänä pidettävä yhteistyökumppani.

 

Uutisoinnista on luettavissa kuinka keksusrikospoliisin sankaripoliisi Ari Soronen pidettiin erossa tästä tutkinnasta, että sillä on hyvät lähtökohdat olla sevlittämättä tätä tapausta jolloin se myös jää selvittämättömiin tapauksiin.

 

Näin epäselvissä merkeissä tapahtunut Patrian myyntimiehen kuolema sekä kaikki valheet uutisoinnissa ei kieli mistään muusta kuin järjestetystä kuolemasta, minkä tunnustusta saadaan varmasti hakea yhtä epätoivoisesti kuin Aarnion tapauksessa.

 

Oikeudenkäynti Ugandassa

Oikeudenkäynti oli sitä mitä tältä maalta odottikin, murhasta syytetyt vapaaksi, osa takuita vastaan.

 

“Tuomarin Margaret Mutonyin mukaan murhasta ei ollut suoria todisteita, mutta tapauksen yksityiskohdat liittävät syytetyn murhaan vahvasti.”

 

Tuomarin lausunnosta on ihan selvästi luettavissa että hän vapauttaa viimeisenkin “murhasta epäillyn” kun kohu laantuu mediassa suomen päässä ja nainen pääsee Ugandan kaduille kylpemään Patrian rahoissa.

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/lehti-ugandalaisnainen-tuomittiin-30-vuodeksi-vankilaan-suomalaismiehen-murhasta/8470816

 

https://yle.fi/uutiset/3-10151378

 

UGANDAN KUOLEMAN MOTIIVIT

On päivän selvää että tätä Ugandassa kuollutta henkilöä ei saada eikä saatu houkuteltua psykiatrian klinikoille mustamaalattavaksi ja että häntä ei saada ajettua tilanteisiin suomessa jotka mahdollistavat luonnollisen kuoleman järjestämisen.

 

Minun on vaikea arvailla mitä henkilö olisi voinut tehdä, että hänelle järjestettiin “työmatka” Patrian toimesta Ugandaan mikä jäi hänen viimeisekseen.

 

Suomen valtion tilastojen valossa, julistan tämän tapauksen murhaksi joka on päättäjien tiedossa ja jopa mahdollisesti heidän järjestämä.

 

Virhe yritysmaailmassa

Yritysmaailma joka voi olla hyvinkin raadollinen tänä päivänä mistä hyvänä esimerkkinä on juurikin Patrian järjestämä matka minkä tarkoituksena ei ollut mikään muu kuin Teräsvuoren murhaaminen jota tottakai peitellään mitä uskomattomimmilla selityksillä ja nimellisillä potkuilla.

 

Yhteisössä epäsäädyllinen tapa elää #metoo

Oikeaa motiivia on hyvä myös hakea ajojahdeista joita on tällä hetkellä käynnissä mediassa ja yksi mitä epäilen suuresti on #metoo liike.

 

Maksullisten naisien käyttö ei välttämättä ole kovin harvinainen asia ja tämä saattaa #metoo:n aikana herättää suurta vihaa.

 

Maailmalla on paljon esimerkkejä kuinka näitä #metoo:n silmätikuksi jääneitä henkilöitä ajetaan vankiloihin. Tämä aihe on äärimmäisen kirjava ja sen toiminta on lähes samankaltainen kuin mielenterveysongelmat, joiden nimissä maamme neurologisesti terveitä kansalaisia ajetaan kuvitteellisen “sairauden” avulla mielisairaaloihin ohi tuomioistuimien.

 

Nämä niinkutsutut häirintä tapaukset jotka ovat kuitenkin häirintöjä on mediassa saanut mittakaavassa raiskaukseen verrattavan ajojahdin sekä tuomioita.

 

Näistä #metoo ajojahdeista on suomenkin mediassa olleita esimerkkejä joita epäilen suuresti ainoastaan järjestetyiksi missä tuntemattomat naiset ovat syyttävinään mediassa olevaa henkilöä ties mistä.

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/wille-rydman-faktat-ovat-puolellani/8470322

Kuolleella suomalaismiehellä oli jotain “peliä” murhasta tuomitun naisen kanssa uutisoinnin mukaan mikä on hyvä todiste avioliiton ulkopuolisista suhteista jotka voisivat ihan hyvin johtaa syyksi murhaan #metoo:n aikana joidenkin äärimmäisen katkerien naisten takia esimerkiksi.

 

#metoo on muutenkin aate, joka on kerännyt noitavainomaiset ajojahdit sen mahtia ei pidä aliarvioida kun katsoo sen toimintaa mediassa. On päivän selvää että tämän teeman alla on varmasti tuomittu syyttömiä vähintaankin mediassa.

 

Suvi linden joka matkalla oli mukana ei minun mielestäni ollut siellä “huvin” vuoksi. Hänen juonikäänteet matkan tarkoitusperistä on selvä merkki että hän oli mukana enemmänkin katsomassa ja varmistamassa että suomalaisen murha onnistuu.

 

Suomessa on jo paljon esimerkkejä viranomaisten puolelta kuinka maamme ongelmakansalaisten tapa elää maassamme on mitä äärimmäistä syntiä ja heidät kerätään maamme mielisairaalabisnekseen jossa heidän yhteiskuntapanos otetaan väkisin lääketieteen avulla taikka vaihtoehtoisesti järjestetään “luonnollinen kuolema” maamme sairaanhoidossa kuten Karttuselle kävi.

 

Myyntimiehen murhaa tuskin olisi ollut mahdollista järjestää suomessa koska kahden lapsen perheen isän murhan piilottelu olisi ollut paljon vaikeampaa kuin huumeiden käytöllä mustamaalatun Jimi Karttusen murha.

 

Suomalaisen murhassa oli myös huumeet mukana jonka uskon vahvasti olleen 100% lavastusmielessä.

 

 

Wille Rydman

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/wille-rydman-faktat-ovat-puolellani/8470322

Rydmania siis syytetään “ahdistavasta” käytöksestä. Näillä perusteilla suomen tyhmä ryhmän näyttäisi saavan liikkeelle aika hyvällä todennäköisyydellä mutta tämä on äärimmäisen vaarallista koska eihän tällaisten syytteiden alle tarvita kuin muutaman katkeran naisen joukko joka on pahoittanut mielensä vaikka keksiajan noitavainoista tms.

 

Jos katson näitä #metoo kanpanjoita Minna Passin kykyjen avulla, niin miksi nämä tapaukset nostetaan mediaan tällaisella magnitudilla vaikka ketään ei ole edes tuomittu mistään ja aiempi Rydman tapaus kaatui jo 2020.

 

Tämä ei ole minun mielestäni mitään muuta kuin mediassa käynistetty kuvitteellinen, olematon ja täysin perätön ajojahti mikä ei ole muuta kuin peittämässä jotain oikean rikoksen uutisointiin pääsyä.

 

Jos katsotaan suomen poliisin toimintaa Rydmanin ja Teräsvuoren kanssa niin Teräsvuori, missä henkilö on kuollut murhaamalla ja mihin on sotkeutunut patrian johtoa sekä maamme ministereitä, on poliisi täysin passiivisessa tilassa mutta Rydmanin naurettavaan kohuun laitetaan kyllä panoksia mistä ei käytännössä voi tulla edes mitään jos Rydman ei ole ketään raiskannut.

 

 

UGANDAN MURHAN TODELLISET SYYLLISET

Suvi Linden

Lindenin selityksillä on enemmänkin selvää, että hänellä oli jokin rooli tässä murhassa, ehkä jopa sen valmistelussa ja organisoinnissa ja miksi hän oli Ugandassa varmistamassa että “homma toimii” mutta tätä on vaikea todistaa jos Lindeniltä ei saada tunnustusta, mitä ei varmasti ole odotettavissa suomalaiselta viranomaiselta taikka päättäjältä jos katsoo Jari Aarnion oikeudenkäyntiä.

 

Tämä tapaus alkaisi avautumaan ainoastaan Lindenin kautta, joka oli Ugandassa varmistamassa tilatun työn onnistuminen mikä tekee hänestä tämän operaation “tekijämiehen” ja pääepäillyn.

 

Se että Linden oli Ugandassa ja varmistamassa että Teräsvuori kuolee, viittaa selvästi henkilökohtaisuuteen ihan kuten moni murha on koska eihän tällaisia hankkeita järjestetä ihan sattuu kenelle vain ja joka pitäisi ottaa sinisen tyhmä ryhmän selvityksen alle.

 

 

Patrian toimitusjohtaja Olli Isotalo

Minulle on päivän selvää etteikö Isotalo tiennyt tästä “keikasta” ja sen huomaa enemmänkin uutisoinnista ja kuinka hän ei ole tietoinen firman toimintatavoista ja Teräsvuoren lähettämisestä Ugandaan, mistä kuitenkin löytyy myöhemmin mustaa valkoisella sopimuksen muodossa. Kaiken tämän epäjohdonmukaisen toiminnan ja uutisoinnin joka on täynnä valheita, ei Isotalon lausuntoon siitä, ettei Lindenillä ole mitään tekemistä Patrian kanssa ole mitään uskomista. Aiempien valheiden perusteella Isotalo valehtelee tästäkin ja Linden oli pääosassa tässä tilatussa murhassa mikä suoritettiin yhteistyössä Patrian johdon kanssa ja  minkä Isotalo pyrkii kiistämään kaikin mahdollisin tavoin nakkaamalla päälle vielä koskemattomuuden immuniteetin, eli salaliitteorian ihan normaalista korruptiosta, mikä kuitenkin tilastollisesti Isotalon suusta kuultuna on täysi VALHE.

 

Olli Isotalo joka Patrian entisenä toimitusjohtajana on syrjäyttänyt Aino nykoppin kiviseinäkiistäjänä ja Aarnion valehtelussa on asettanut uudet pohjat kiistojen ja valheiden suhteen kun hän kaataa Lindenin ja Patrian yhteistyökuvioiden päälle salaliittoteorian kuumaa soppaa tämän duon yhteisistä matkoista, että jos yksikään rivitoimittaja yrittää avata tätä mediassa haudattua salaisuuksien arkkua, hän polttaisi ainoastaan omat näppinsä.

 

Isotalo ja Linden jotka luottivat liikaa että Minna Passin journalistiset kyvyt pystyttäisiin kahlitsemaan SUPO:n kaverikerhon häkkiin julkaisemaan ainoastaan SUPO:n sanelemia tiedotteita, on nyt irroitettu kahleistaan ja valjastettu uudestaan kohti viranomaiskorruptiota, eikä niitä ole pitelemään mitkään salaliittoteoriatkaan Isotalon julistamina.

Passin journalistiset kyvyt, jotka syövät salaliittoteorioita aamupaloina ja herättää kylmiä väreitä sinisen tyhmä ryhmän "kyläralleissa", on varmasti jotain mitä Isotalo ei osannut ottaa huomioon Ugandan keikkaa tilatessaan Teräsvuorelle ja seuraavat Isotalon kootut selitykset julkaistaan alibissa yhdessä Aarnion kanssa.

 

Isotalo joka lopuksi vierittää yhteyden Lindenistä salaliittoteorioiden puolelle on minulle selvä merkki että tätä yhteyttä suojellaan näinkin voimakkaasti että pitää ottaa salaliittoteoriat mukaan uutisointiin. Nämä salaliittoteoriat syytettyjen alulle panemina on selvin merkki että silloin ollaan itseasiassa oikeilla jäljillä.

 

Isotalon on helppo puhua näistä asioista kylmän viileästi koska hän tietää sen tosiasian minkä minäkin, että suomen sininen tyhmä ryhmä on täysin tämän porukan, joka johtaa suomea nätissä talutusnuorassa eikä sillä ole mitään asiaa lähteä viemään tapauksia eteenpäin vaikka kyseessä on murha.

 

Minun tutkimuksieni perusteella sanon että Isotalo tietää ketkä tämän murhan takana todellisuudessa on mutta hän ei sitä tule myöntämään.

 

Eronneet johtajat ottavan vastuun teosta

Oikeusvaltio suomi missä työntekijän lähettäminen Ugandaan murhattavaksi selviää eroamalla. Tämä on äärimmäisen halpa hinta henkilön murhasta. Juha Simola sekä Mika Kari on mitä ilmeisemmin osasyyllisiä Teräsvuoren murhaan ja tämä pitäisi selvittää perinpohjin mutta en tiedä kuka sen tekisi koska keskusrikospoliisi sisäministeriön alaisena yksikkönä on pessyt kätensä täysin tässä jupakassa.

 

Media joka on luomassa kansaan vastuunkannon mallia mikä tarkoittaa eroa virasta. Tämä on kyllä mielestäni murhasyytteistä karkaamista ennemminkin kuin vastuunkantoa joka olisi saavutettavissa vankilassa.

https://www.verkkouutiset.fi/a/hs-patria-johtajat-eroavat-uganda-kohun-vuoksi/#16ef07f6

 

Tämä on äärimmäisen epäoikeudenmukaista ongelmakansalaistemme suhteen, jotka joutuvat menemään vankilaan ja osa mielisairaalaan toteutumattomista suunnitelmista joihin heidät on vedetty mukaan poliisin peiteoperaation avulla kun taas Patrian porukka sekä Suvi Linden saavat jatkaa täydellistä elämäänsä vapaalla puolella.

Tämä olisi oikeasti Raija Toiviaisen alaa mutta joka on lyöttäytynyt yhteen päättäjiemme kanssa mikä tarkoittaa heille täysin vapaata kenttää suorittaa tarvittaessa jopa yksittäisten henkilöiden murhia valtio-omisteisen asevalmistaja Patrian perättömillä toimeksiannoilla.

 

Toiviainen jota näyttäisi vain kiinnostuneen Räsäsen sanomisista televisiossa 20-vuotta sitten kun samaan aikaan maamme päättäjät hankkiutuvat eroon “ei-halutuista työntekijöistä” pahimmalla mahdollisimmalla tavalla.

https://www.finnishcrimereporter.com/anna-maja-henriksson

https://www.finnishcrimereporter.com/raija-no-mercy-toiviainen

 

 

Mika Lintilä

Lintilä on varmasti yhtä tietoinen murhasta kuin on Isotalo ja Linden

RATKEAAKO UGANDAN MYSTEERI SINISEN TYHMÄ RYHMÄN AVULLA

Suomen poliisi joka on saavuttanut absoluuttisen nollapisteen eli ettei se saa enään kiinni edes polkupyörävarkaista vaan ainoastaan psykiatrian annostelemia huumattuja potilaitaan jotka ovat alle 20-vuotiaita ja ilman koulutusta on sanomattakin selvää ettei suomen poliisille voida enään antaa muuta kuin donitseja suuhun ja piipaa autoa kyläralleihin.

 

Suomen poliisi ei tule koskaan selittämään tätä tapausta. Tosin en voisi sitä edes itse luvata koska kuka näitä tapauksia voisi selvittää suomesta käsin. Tähän tarvittaisiin tunnustus mutta kuka sen haluaisia tehdä? Jos katsoo tapaus Aarniota niin viranomaisen on samanlainen kiviseinäkiistäjä kuin Aino Nykopp joten tunnustuksia on turha odotella.

 

Vaikka Lindeniä kuulusteli sankaripoliisi Ari Soronen, on päivänselvää ettei Linden puhu mitään poliisille. Vaikka Lindeniä kuulusteli sankaripoliisi Ari Soronen, se ei merkitse mitään koska Linden ei puhu eikä se muista yms. Olen varma että sankaripoliisi on haistanut tässä selvän murhan mutta mitä teet entiselle ministerille jolla on kaverikerho päättävissä asemissa? Kehtaisitko sanoa poikkisanaa tähän juttuun “entistä” työnantajaa vastaan?

 

Suomen poliisin toiminta tämän tapauksen kanssa oli kuitenkin tosi aneemista ja passiivista uutisointia sankaripoliisista huolimatta eikä se lähde tutkimaan näitä tapauksia lähellekkään samalla “raivolla” kuin Eveliina Lappalaisen murhaa.

https://www.finnishcrimereporter.com/murder-of-eveliina-lappalainen

 

Tämä toiminta on jo valitettavasti minulle täysin tuttua minulle kun poliisin pitäisi tutkia maamme päättäjiä taikka toista viranomaista.

 

UGANDASSA KUOLLUT SUOMALAINEN LIIKEMIES UUTISOINTI

Ugandan mystinen kuolema

Markkinoi Nammoa

23.2.2018

https://www.aamulehti.fi/uutiset/art-2000007294596.html

Ugandalainen nainen on tuomittu 30 vuodeksi vankeuteen

Linden tunsi Teräsvuoren pitkältä ajalta

https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/d6cc0fb1-a53e-4d11-8aba-2f377715e39e

 

Mitä Ugandassa kuolleen suomalaismiehen tapauksesta tiedetään nyt?

14.2.2018

https://yle.fi/uutiset/3-10075664

Kutsukirjeen väärentäjästä ei ole tietoa, mutta Ugandan turvallisuusviranomaiset uskovat miehen joutuneen huijauksen kohteeksi.

 

Puolustusteknologiaa valmistava Patria on aiemmin kertonut, että suomalainen mies oli saanut luvan markkinoida Patrian tuotteita Ugandassa ja Mosambikissa, mutta varsinaista sopimusta konsulttipalveluista ei oltu tehty.

 

Ugandan turvallisuusministeri Henry Tumukunde kertoi Ylelle keskiviikkona, että kaikki miehen kuolemaa koskevat tutkimukset ovat kesken. Esimerkiksi toksikologinen tutkimus on vielä vaiheessa, eikä kuolinsyytä siis voida vahvistaa.

 

Suomen keskusrikospoliisi ei toistaiseksi osallistu tapauksen tutkintaan.

 

Suomalaisen liikemiehen kuolemaa Ugandassa tutkitaan murhana

15.2.2018

https://yle.fi/uutiset/3-10077302

 

Ugandalaisnainen tuomittiin 30 vuodeksi vankilaan suomalaismiehen murhasta 

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/lehti-ugandalaisnainen-tuomittiin-30-vuodeksi-vankilaan-suomalaismiehen-murhasta/8470816

 

Suoria todisteita murhasta ei ollut

16.7.2018

https://yle.fi/uutiset/3-12539613

 

Tuomion antaneen tuomari Margaret Mutonyin mukaan suoria todisteita siitä, että syytetty nainen olisi murhannut suomalaisliikemiehen, ei ollut.

 

Tapauksen yksityiskohdat kuitenkin liittävät syytetyn murhaan hyvin vahvasti, hän sanoi New Vision -sanomalehden mukaan.

 

Tämänkin perusteella murhasta syytetty nainen on mitä ilmeisemmin laskettu vapaaksi pyörimään Patrian rahoissa kun uutisointi laantuu suomessa ja tapaus on unohdettu suomessa.

 

Ugandassa oikeus päästi suomalaisliikemiehen taposta syytetyt vapaaksi

https://yle.fi/uutiset/3-10151378

 

Buganda Roadin oikeustalolla neljän syytetyn takuusummaksi päätettiin kunkin osalta 10 miljoonaa Ugandan shillinkiä eli noin 2 700 euroa.

 

Halvaksi tuli suomalaisen tilattu kuolema Ugandassa. Tämä tulee varmasti olemaan päätös myös murhasta syytetylle naiselle kun uutisointi laantuu suomessa jonka jälkeen nainen pääsee kylpemään Patrian rahoissa kun suostui tähän murhanäytelmään mistä kukaan ei jää kiinni.

Lintilä sai odotetun Uganda-selvityksen Patrialta

15.2.2018

https://yle.fi/uutiset/3-10077019

 

Suvi Lindén valehteli roolistaan YK-lähettiläänä:

15.2.2018

https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/201802152200748241

 

Patria kiistää kaikki Lindén-yhteydet - ”Salaliittoteorioita”

https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/201802212200761741

 

Suomalaisen liikemiehen kuolemasta Ugandassa kirjoittanut toimittaja siepattiin

14.2.2018

https://yle.fi/uutiset/3-10074264

 

Näistä syistä Uganda ei vaikuta loogiselta kauppakumppanilta Patrialle

15.2.2018

https://yle.fi/uutiset/3-10075201

Silti on epäselvää, mitä tuotteita mies aikoi kaupitella.

 

SIPRI:n vanhempi tutkija Pieter D. Wezeman on hyvin yllättynyt kuullessaan suomalaisen miehen suunnitelmista.

 

Uganda on muun muassa Transparency Internationalin listalla ihmisoikeusrikkomusten vuoksi. Patria ei pyri sinne kauppasuhteisiin, Isotalo sanoi.

 

Toisaalta suomalainen mies saattoi haluta kaupata Ugandaan muita Patrian tuotteita. Patrian johto myöntää, että hänellä oli mukanaan mahdollisesti myös Nemo-kranaatinheitinjärjestelmän esitteitä.

 

Tällä saatekirjeellä suomalaismies meni Ugandaan

https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/201802212200761498

 

Patria: pienimmätkin myyntihankkeet johtoryhmälle

15.2.2018

https://yle.fi/uutiset/3-10077938

 

Patria on aiemmin julkisuudessa todennut, että "yksittäinen myyntipäällikkö" myönsi Ugandassa kuolleelle suomalaismiehelle luvan markkinoida aseita. Helsingin Sanomien (siirryt toiseen palveluun) näkemässä kirjeessä allekirjoittaja onkin Patrian johtaja.

https://www.hs.fi/talous/art-2000005567937.html

Patria sopimus EN BW.jpg

Suvi Lindén ei olekaan YK-lähettiläs kuten hän väittää

15.2.2018

https://yle.fi/uutiset/3-10076175

 

Patrian mukaan yhtiön myyntipäällikön ja liikemiehen välillä yhteydenpitoa

https://yle.fi/uutiset/3-10085440

Mika Kari ja Juha Simola eroavat

 

Suvi Lindenin Ugandan-matkan tarkoitus on yhä hämärän peitossa.

https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005580961.html

In the cases inside the red box, individuals have been subjected to unjust actions by the authorities, which have escalated into community-shaking cases, all of which involve medical care.

In two cases (Karttunen, Laapotti) there are clear signs that the medical care is systematically GETTING rid of the problem citizens of our country, whom it tries to drive into our country's mental hospitals as human rats, and if this is not successful, a natural death in medical care is arranged.

 

Ambiguities of Patria

Patria, in whose name the victim worked as a consultant with an unclear assignment in a country that will not even be Finland's trading partner, inevitably raises the question of whether this was an organized murder in Uganda, where the person was lured by Patria's assignment.

This kind of activity is extremely familiar to me from the side of psychiatry, where problem citizens are lured by Yle's positive advertising to come to psychiatric clinics, where their reputation is tarnished, which leads either to a premature grave or to mental hospitals as the human rats of medicine.

This ambiguity and misdirection is also extremely familiar to me from the side of psychiatry run by the friend club of Auervaara in Kerava, which is also a state-owned institution, just like Patria's.

 

The collaboration between Suvi Linden and Patria Isotalo

This cooperation pattern, which was disputed by Isotalo and immediately followed by a conspiracy theory, is the best way to refute all objections in the media. Throwing such assumptions and conspiracy theories between yourself, that is, between Patria's management and Linden, is actually quite outrageous when you look at what this is about. Personally, I would say that Isotalo itself washed its hands of cooperation with Linden with this conspiracy theory, which in fact has been most certainly true and which is well justified by the lies told by Patria's management and Linden to the media about the purpose of the trip.

Why are Patria's management and Linden LYING to the media so much about the purpose of the trip and the assignment, if they themselves had not organized and ordered this murder.

If we look at how much Patrian Isotalo and Linden lied, why would Isotalo's statements in which he denies the common purposes of the trip be true?

https://yle.fi/uutiset/3-10085789

https://www.uusisuomi.fi/uutiset/patria-harmitteli-salaliittoteoriaa-suvi-lindenilla-ja-meilla-ei-ole-yhteytta/aa05414a-fb0d-3d68-ae43-c9b5c86ed865

 

 

Murder that was carried out as a medical death

 

"The Ugandan police have said that the Finnish man's cause of death was poisoning, which resulted from the combined effect of drugs and impure cocaine."

When we look at the cases in Finland, it is really difficult to find out these drug-related deaths even in Finland, which is light years ahead of Uganda in terms of medicine.

If we look at the death of my good friend, Jarno Laapot, as an example, what followed when he lost his way, lured by positive advertising, to psychiatric clinics in Ylivieska.

Laapotti's death was initially preceded by a pulmonary blood clot, after which he was prescribed marevaan, after which either a cerebral blood clot or a cerebral hemorrhage occurred. I strongly suspect that this pulmonary embolism was the systematic and systematic result of medical treatment aimed at Laapotti, which was caused intentionally with the greatest probability by means of a needle injection, as in the emergency room in Nurmijärvi by the duo couple Henriikka Riepponen and Päivi Kokki, who aimed at me.

This kind of activity is by no means rare in Finland, but it happens quite commonly among our country's problem citizens.

In the case of Uganda, which always seems more like an ordered murder, in which Patria as well as our country's decision-makers are entangled, Uganda, whose corruption is the highest in the world, cannot be trusted at all in the news coverage or the death investigation conducted there, the police investigation or the trial.

 

Cocaine that smacks of ordered death

Cocaine in the news is only tarnishing the reputation of Finns in the eyes of the people, making it easier for them to accept the death of a Finnish man. There is a big question mark as to whether this cocaine was actually part of the Finnish man's "menu" or whether it was included in the investigation by the Ugandan police only as a stage, because if you look at the confusion of this case, which in all its inexplicability is an ordered death, the exclusion of cocaine for the purpose of smearing the background of the Finnish man cannot be ruled out, which also is in very common use in Finnish psychiatry when they inject new-age conversion drugs to our problem citizens only to blackmail them as having mental health problems, for which the disease must be fed with harsh chemical compounds.

https://www.aamulehti.fi/uutiset/art-2000007600186.html

If this case is compared to the murder of Jimi Karttunen at HUS, which was carried out by intentionally disrupting the post-traumatic metabolic reaction and in connection with which everything was distributed, from drugs to illegal medicinal substances, which are, however, the hospital's own chemical compounds that it feeds to some of its patients in the name of forced treatment, the drug is also connected to Teräsvuori's death with a high probability of only messing up the criminal investigation, so that no other chemical compound would possibly be found in connection with the murder of Teräsvuori or the real cause of death would be seen.

The police have a high threshold to stop the investigation when they find the first clear reference, in this case cocaine, in which case they stop the investigation, even if the Teräsvuori case needs more, in my opinion.

 

THE ROLE OF THE NBI IN THE UGANDA CASE

Even though Linden was interrogated by Ari Soronen, the hero police officer of the Central Criminal Police, his task to solve the Ugandan mystery is a completely impossible task because Linden would certainly not admit anything and would turn out to be at least a stonewalling denier like Jari Aarnio. This interview was mostly formal, and it will not lead to anything, it will only give more confirmation about the undetectability of criminal activities.

https://www.aamulehti.fi/uutiset/art-2000007600186.html

Everything that comes from the Ugandan side to investigate Teräsvuori's death is as empty as Olli Isotalo and Suvi Linde's statements, which all turned out to be lies, is most obviously the same as the criminal investigation by the Ugandan police.

To Finland's blue stupid group, such greetings from criminal investigator Hannula, that everything that was done on the Ugandan side in the name of the police, the death investigation and justice is completely illegitimate crap here in Finland, because Uganda is almost the most corrupt country on earth...but I think this was known by Patria's leadership when they sent Teräsvuori to trade own "guns" to Uganda, where ordered death awaited.

The person who was sentenced for the murder of Teräsvuori is probably already free and roaming the streets of Uganda with Patria's money, and this is the kind of corruption of the highest order, just like the fact that no one in Finland got caught in this even though lies were spread about the purpose of their own trips, so that your ears wobble.

 

 

police operation in the country in general

Finland's blue stupid group, which is most obviously trained by THL only to recognize problem citizens of our country as criminals, should be retrained to recognize extremely planned and lawyer-level crimes organized by people like Linden and Isotalo, which collide with the criminal law in the worst possible way.

It is completely clear to me that if an ex-minister is in such unclear circumstances, where a representative of a state-owned company that makes war machines dies in obscure circumstances, in UGANDA, my God, the training of our country's new police officers includes nothing but the problem of identifying citizens and dragging them into the path of crimes in the name of a police covert operation, which finally, these citizens led to crimes are arrested. Police who should be retrained to recognize crimes committed by decision-makers, which include ethnic cleansing, the target of which is our problem citizens, which is implemented with the help of medical treatment.

I will still offer Aarnio coffee when he proved by his own actions that the Finnish authorities are nothing more than ordinary people who commit crimes It would seem that the police can only be mobilized in Finland with unnecessarily dated and fake news such as the case of Wille Rydman's harassment.

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/wille-rydman-faktat-ovat-puolellani/8470322

It is completely clear that our country's police, prosecutors and judiciary are completely on their knees when the order for the murder is an ex-minister and some of Patria's top management.

The Finnish police, who target the most problematic group in our country, who are drugged by psychiatry, with covert operations, are lured and dragged into the mass murder project in Helsinki in the name of the police covert operation. 20-year-old brats who are the blue fool on the group's menu, where there is enough food for many authorities in the name of imaginary honor.

https://www.finnishcrimereporter.com/massacre-uni-hel

the prosecutor´s office that keeps its eyes closed

Raija Toiviainen and her followers should order covert operations targeted at Patria and the decision-makers, who are willing to pay for an organized death in the name of a foreign command for which there is already one body.

Toiviainen, who only listens to the words of his fellow parliamentarians from the 21st century, is not at all interested in Teräsvuori's obscure death in Uganda, where Patria sent him to sell his own "guns", which is not and will not even be a possible trading partner. A case where every person who made public statements on Patria's side, including Suvi Linden, lied

Raija Toivianen of the Prosecutor's Office

Toiviainen, who in our country is given North Korean justice awards as his own, in my eyes, it is nothing more than handing out bribes because he is peddling Räsänen's 20-year-old statements that cannot be a crime, at the same time that the "big boys" are carrying out a cleanup operation on the corporate side through Patria and problem citizens half through psychiatry.

This action follows the actions of the former RD Velho management team Tommi Mannerjoki, Niko Kotsalainen and Ari Ratinen under Mika Kiljala and myself. It is extremely safe to smoke one employee out of the great place to work bunker, which is protected by a group of hundreds of well-treated employees. Greetings to Kotsalainen and Mannerjoki, it's nice that you showed what corruption and illegal activities in the business world are like, so now I can help all the other people who have fallen under it, including Teräsvuor, who unfortunately is no longer among us. And RD Velho's actions weren't all that outrageous, however

https://www.linkedin.com/pulse/former-rd-velho-which-working-guise-greatplacetowork-can-hannula

 

Just as Patrianki's actions are generally protected by very systematic correct actions, under the guise of which, if necessary, an individual person can be deviated from and sent to Uganda, where a bought death awaits. Statistically, this can certainly be well hidden under the company's normal operating methods.

 

Along with all of this, I'm starting to better understand our country's recent uproar, such as Wille Rydma's harassment, Sanna Marin's breakfasts, Tytti Yli-Viikari's car washes, Räsänen's statements from 20 years ago, and the Huoltovarmuuskeskus face mask deals. The press must have fake news bombs so that some unwanted topic accidentally gets into the news

Interior ministers during the patria scandal

In the middle of Patria's uproar was the change of interior minister from Paula Risiko to Kai Mykkä. It is difficult to say whether this was just a coincidence in connection with the Patria scandal and how this opportunity was used to evade responsibility at the legal level, which has become an almost normal activity in our country, which means ALWAYS covering up illegalities at the official level, of which there are already many examples from the psychiatry side.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_ministereist%C3%A4_Suomen_sis%C3%A4ministeri%C3%B6ss%C3%A4

EVENTS ON THE UGANDA SIDE

The investigations that started in Uganda about the murder of a Finnish man were indeed large in scale, and the following were arrested: Uganda Security Service Officer Apollo Kyabagye.

 

corruption in uganda

According to Aliganyira, the police investigation into the case has been full of holes and the Finnish man's movements shown in the hotel's surveillance camera image have been tampered with..

 

- A network had been exposed in which one's official position was exploited in criminal activities, such as murders, armed robberies, extortion and kidnappings, Reuss wrote in November.

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005598692.html

The Ugandan Case, which is full of lies, misrepresentations and baseless statements, at least Reuss's sentence seems to be true, that it is possible to order murders in this country and its perpetrators are very high in the administration, just like in Finland, because the main suspects in the murder of Tuomas Teräsvuori can be found in Suvi Linden and Patria at the time about CEO Olli Isotalo.

This duo pair is the main suspect in the murder of Teräsvuori, when he was lured to Uganda, where this kind of murders are completely possible due to the country's corruption, where Finland has risen to threaten this place.

The actions of our country's decision-makers together with the police were so anemic regarding this case that they didn't even want to investigate it, because the case would have led to Patria Isotalo and Linden, which, however, are quite high in the hierarchy of our country.

Charles Etukuri, who spoke to me about YLE's propaganda machine, which I was already very familiar with, from car rides in hooded tops and pubic bombs to power struggles, etc., where I could swear my career as a crime journalist that YLE's propaganda machine journalists have been close by, sniping and scripting Etukuri's statements, which the Finnish people absorbed without questioning or questioning any fraud in Uganda, which is the most corrupt country in the world.

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005599915.html

 

 

solving the death in uganda

I personally find it extremely difficult to solve this kind of death for any Ugandan police, who are not necessarily capable of better performance than our country's police. In Uganda, police investigations are certainly much more influenced by outside interference, and the breaking of official chains during investigations is certainly very common.

Secondly, I do not trust the Ugandan police at all and their toxic investigations in a country that is a developing country. Making these results is the same as if they were made by me, although what I do is strongly guided by finding out the truth, when the Ugandan police may very well have strict instructions from their own country to drag out this investigation so that no one from Finland would appear on the list of suspects, because Finland would seem to be a good partner in some way.

In the news, you can read how the hero police officer Ari Soronen of the Central Criminal Police was kept away from this investigation, and the Finnish police did not participate in the investigations on the Ugandan side, but they were carried out in a completely biased manner, which guarantees that the culprits will not be found on the Finnish side.

The death of Patria's consultant, which happened under such unclear circumstances, and all the lies in the news do not speak of anything other than an arranged death, the recognition of which can certainly be sought as desperately as in the case of Jari Aarnio.

 

Trial in uganda

The trial was what was expected from this country, the accused of murder freed, some on bail. "According to Judge Margaret Mutonyi, there was no direct evidence of the murder, but the details of the case strongly link the accused to the murder." It is quite clear from the judge's statement that he will release the last "suspect of murder" when the uproar in the media in Finland subsides and the woman gets to the streets of Uganda to bathe in Patria's money.

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/lehti-ugandalaisnainen-tuomittiin-30-vuodeksi-vankilaan-suomalaismiehen-murhasta/8470816

 

https://yle.fi/uutiset/3-10151378

 

MOTIVES FOR DEATH IN UGANDA

It is clear as day that this person who died in Uganda was not and will not be lured to psychiatric clinics to be smeared and pave the way to a prison mental hospital or an arranged death in our country's medical care. It is hard for me to guess what a person could have done that Patria organized a "business trip" for him to Uganda, which was his last. In the light of Finnish state statistics and other unclear cases in our country, I declare this case to be a murder that is known to the decision-makers and organized by them.

Mistake in a corporate world

A business world that can be very brutal today, a good example of which is precisely the trip organized by Patria, the purpose of which was nothing other than the murder of Teräsvuori, which is of course covered up with the most incredible explanations, lies and nominal firings.

 

Sanna Sillanpää

Sanna Sillanpää's case where there are clear indications of a mistake in the business world or at the university level, which is partly the same thing. Sillanpää who may have stepped on the toes of an influential Nokia executive, which led to his being staged.

Sillanpää who was targeted for isolation from the workplace and, most likely, inconsistent work tasks and unfair actions of the supervisor, which with each one forces the victims to turn to their lack of understanding and seek help for their bad situation from psychiatry in the form of therapy. This same operating model can be seen with Aino Nykoppi, who also drifted as a result of the unfair actions of HUS supervisors into therapy where the reputation of these persons is smeared with an eye on the upcoming trial and psychiatric drugs that reduce brain functions are offered, which are the background of all the school killings in Finland.

 

 

INDECENT LIFE #metoo

It is also good to look for the right motive in the chases that are currently going on in the media, and one that I highly doubt is the #metoo movement. The use of paid women is not necessarily a very rare thing and this may arouse a lot of anger during #metoo.

There are many examples in the world of how these people caught in the eye of #metoo are driven out of work. This topic is extremely diverse and its operation is almost similar to mental health problems, in the name of which neurologically healthy citizens of our country are driven to mental hospitals in the name of an imaginary "disease" bypassing the courts.

These so-called cases of harassment, which are nevertheless harassment, have received chases and convictions comparable to rape in the media. There are examples of these #metoo manhunts in the Finnish media as well, which I strongly suspect are only organized, where unknown women are accusing someone in the media of something.

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/wille-rydman-faktat-ovat-puolellani/8470322

The dead Finnish man had some kind of "game" with a woman convicted of murder, according to the news, which is good evidence of extramarital relationships that could very well lead to murder during #metoo because of some extremely bitter women, for example. #metoo is an idea that has gathered witch hunts and its power should not be underestimated when you look at its activity in the media. It is clear as day that under this theme innocent people have been convicted, at least in the media.

Suvi Linden, who was on the trip, was not there for "fun", in my opinion. His plot twists about the purpose of the trip are a clear sign that he was more involved in watching and making sure that the Finn gets cold as it was planned. There are already many examples from the authorities in Finland, how the way our country's problem citizens live in our country is the most extreme sin and they are driven into our country's mental hospital business with the help of provocation and the unjust actions of the authorities, where their social contribution is taken by force with the help of medicine, or alternatively, a "natural death" is arranged in our country's medical care, as happened to Karttunen.

It would hardly have been possible to organize the murder of the salesman in Finland, because hiding the murder of the father of two children would have been much more difficult than the murder of Jimi Karttunen, who was smeared with drugs.

 

 

Harassment by Wille Rydman

So Rydman is accused of "harassing" behavior. On these grounds, it would seem that the stupid Finnish group could get started with a pretty good probability, but this is extremely dangerous because all that is needed under such accusations is a group of a few bitter women who have been offended by, say, the witch hunts of the inventor era, etc. If I look at these #metoo campaigners with the help of Minna Pass' abilities, then why are these cases brought to the media with such magnitude even though no one has even been convicted of anything and the previous Rydman case was already dropped in 2020.

If we look at the actions of the Finnish police with Rydman and Teräsvuori, then Teräsvuori, where a person has died by murder and where Patria's management and our country's ministers are involved, the police is in a completely passive state, but bets are placed on Rydman's ridiculous commotion, which practically can't even come of anything if Rydman is not raped anyone.

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/wille-rydman-faktat-ovat-puolellani/8470322

 

Patria´s arms sales to uganda

If you look at what is happening in Finland in our healthcare and in the police, which ran the largest drug trade in the Nordic countries by barrel trading, who is to say that Patria does not sell military equipment to, for example, Uganda? Why was Teräsvuori going to sell Patria's military equipment to Uganda if they are not sold there? Patria's Olli Isotalo and Suvi Linden, who lied as much as Jari Aarnio and Aino Nykopp, do not trust the statements of these criminals at all.

Sending such an alibi as Teräsvuori to Uganda to sell Patra's weapons, which are disputed in connection with Teräsvuori's murder, is the best alibi to sell weapons to Uganda after this, because no one would take it up in the media anymore because a Patria consultant died there. After this scandal, doing business with Uganda would be the best thing to do, and Teräsvuori's false assignment in Uganda and his death would serve as the best alibi.

There are already many similar unclear cases of this kind of activity on the part of the authorities in our medical care, where problem citizens are staged with imaginary diseases and killed by natural deaths. For the Finnish state authorities, this kind of shadowy action would be a very normal way of acting, which is based on other cases that I have investigated in Finland, which means stagings in the background of which the Finnish authorities are influencing the cases with their own actions, from which the outcome they want is formed.

It would not be acceptable for Finland as a state and for Patria to sell weapons to Uganda, where another alibi in the media was the assumption that the same weapons can be obtained cheaper from Russia. Sauli Niinistö, who has spent time secretly from his wife on Putin's love ship, this kind of reporting amidst all the lies leaves one wondering if this is also a lie and the truth is that weapons are sold to Uganda where the best friend is being used, in whose name the people are being misled to protect their own illegal businesses.

https://yle.fi/uutiset/3-10075201

Money, which is such an obsession for Finnish decision-makers and authorities, that in its name, problem citizens are killed in HUS to prevent them from spending the state elite's money unjustifiably, and some are staged in a prison mental hospital with medically non-existent diseases for the use of researchers at the University of Turku as human rats, for which these imaginary diseases are as if created on the medical side. Money and margins, in front of which the Finnish police trash their own values ​​and their entire basic being, i.e. law enforcement and, if necessary, run a drug trade from the police base if they can get money from it.

Sauli Niinistö, who, inspired by his predecessor, abandoned the white Aryan super race and replaced it with a super state that worships money like the white race, has harnessed the problem citizens of our country into human rats because of all the innocent bystander victims that these problem citizens have taken with them when they have tried to aggressively defend themselves against this official corruption built by Niinistö which has taken away all the services from our country, such as the basic income support of Kela and the possibility of employment if necessary, even with taxpayers' money.

Sauli Niinistö's Finland, which is known for its human rat business, would be quite natural for it to sell Patria's guns to Uganda for profit, no matter if they kill innocent citizens, which certainly does not move the blue president of our country, Sauli Niinistö, who runs the world's most illegal human trafficking with a friend club at the University of Turku on the medical side.

 

PERPETRATORS OF THE UGANDA MURDER

Suvi Linden

Linden's explanations make it more clear that he had some role in this murder, maybe even in its preparation and organization, and why he was in Uganda to make sure that "it works". It is certainly pointless to expect recognition from Linden, which would end his wonderful life on the prosperous and free side and give him a taste of the conditions of human rats in our country, however, in an institution where imaginary diseases cannot be staged. This recognition is certainly not expected from the Finnish authorities or decision-makers if you look at Jari Aarnio's trial.

Linden, who was in Uganda to ensure the success of the ordered work, which makes him the "perpetrator" of this operation and the main suspect. The fact that Linden was in Uganda and making sure that Teräsvuori dies clearly points to a personal nature, just like many murders, because such projects are not organized just for anyone who gets hurt and who should be investigated by the blue stupid group.

 

 

Patria CEO Olli Isotalo

It's clear to me that Isotalo didn't know about this "gig" and it can be seen even more from the news coverage and how he is not aware of the company's operating methods and the sending of Teräsvuori to Uganda, which, however, is later found in black and white in the form of a contract. With all this incoherent activity and reporting that is full of lies, there is no credence in Isotalo's statement that Linden has nothing to do with Patria. Based on previous lies, Isotalo is lying about this as well and Linden was the main player in this ordered murder, which was carried out in cooperation with Patria's management and which Isotalo tries to deny in every possible way by adding the immunity of immunity, i.e. the normal corruption of the conspiracy theory, which, however, statistically speaking from Isotalo's mouth, is a complete LIE.

Olli Isotalo, who, as the former CEO of Patria, has replaced Aino Nykoppi as a stone-walled debater, and in Aarnio's lying, has set new foundations in terms of controversies and lies when he pours the hot pot of conspiracy theory on Linden's and Patria's cooperation patterns from the duo's joint travels, that if any line reporter tries to open this treasure chest of secrets buried in the media, he would only burn his own keys.

Isotalo and Linden, who trusted too much that Minna Passi's journalistic talents could be shackled to SUPO's friend club cage to publish only information dictated by SUPO, have now been released from their shackles and harnessed again towards official corruption, and there are no conspiracy theories promulgated by Isotalo to hold them back.

Passi's journalistic abilities, which eats conspiracy theories like breakfast and arouses cold shivers in the "village rallies" of the blue stupid group, is certainly something that Isotalo did not take into account when booking the Ugandan gig at Teräsvuori, and the following explanations compiled by Isotalo are published in alibi together with Aarnio.

Isotalo, which finally scrolls the connection from Linden to the side of conspiracy theories, is a clear sign for me that this connection is protected so strongly that conspiracy theories must be included in the news. These conspiracy theories started by the accused are the clearest sign that then we are actually on the right track.

 

It's easy for Isotalon to talk about these things coldly because he knows the fact, as do I, that Finland's blue stupid group is completely of this group, which leads Finland on a pretty tightrope and it has no business taking cases forward even if it's a murder.

​Based on my research, I say that Isotalo knows who is really behind this murder, but he won't admit it

 

Resigned managers to take responsibility for the act

Rule of law in Finland, where sending an employee to Uganda to be murdered can be solved by resigning. This is an extremely cheap price for murdering a person. Juha Simola and Mika Kari are most obviously complicit in the murder of Teräsvuori and this should be thoroughly investigated, but I don't know who would do it because the Central Criminal Police as a unit under the Ministry of the Interior has completely washed their hands of this mess.

 

 

Media that is creating a model of accountability in the people, which means resignation from office. In my opinion, this is an escape from murder charges rather than taking responsibility that would be achievable in prison.

https://www.verkkouutiset.fi/a/hs-patria-johtajat-eroavat-uganda-kohun-vuoksi/#16ef07f6

 

This is extremely unfair to our problem citizens, who have to go to prison and part of the mental hospital for the unfulfilled plans they have been dragged into with the help of a police covert operation, while Patria's group and Suvi Linden are allowed to continue their perfect lives on the free side.

 

This would really be the domain of Raija Toiviainen, but who has teamed up with our decision-makers, which means a completely free field for them to carry out even the murders of individuals if necessary on the endless orders of the state-owned arms manufacturer Patria.

 

A hopeful person who seemed to be only interested in Räsänen's words on television 20 years ago, when at the same time our country's decision-makers are getting rid of "unwanted employees" in the worst possible way.

 

Mika Lintilä

Lintilä is certainly as aware of the murder as Isotalo and Linden are

WILL THE UGANDA MYSTERY BE SOLVED WITH THE HELP OF THE BLUE STUPID OF TEAM

Suomen poliisi joka on saavuttanut absoluuttisen nollapisteen eli ettei se saa enään kiinni edes polkupyörävarkaista vaan ainoastaan psykiatrian annostelemia huumattuja potilaitaan jotka ovat alle 20-vuotiaita ja ilman koulutusta on sanomattakin selvää ettei suomen poliisille voida enään antaa muuta kuin donitseja suuhun ja piipaa autoa kyläralleihin.

 

Suomen poliisi ei tule koskaan selittämään tätä tapausta. Tosin en voisi sitä edes itse luvata koska kuka näitä tapauksia voisi selvittää suomesta käsin. Tähän tarvittaisiin tunnustus mutta kuka sen haluaisia tehdä? Jos katsoo tapaus Aarniota niin viranomaisen on samanlainen kiviseinäkiistäjä kuin Aino Nykopp joten tunnustuksia on turha odotella.

 

Vaikka Lindeniä kuulusteli sankaripoliisi Ari Soronen, on päivänselvää ettei Linden puhu mitään poliisille. Vaikka Lindeniä kuulusteli sankaripoliisi Ari Soronen, se ei merkitse mitään koska Linden ei puhu eikä se muista yms. Olen varma että sankaripoliisi on haistanut tässä selvän murhan mutta mitä teet entiselle ministerille jolla on kaverikerho päättävissä asemissa? Kehtaisitko sanoa poikkisanaa tähän juttuun “entistä” työnantajaa vastaan?

 

Suomen poliisin toiminta tämän tapauksen kanssa oli kuitenkin tosi aneemista ja passiivista uutisointia sankaripoliisista huolimatta eikä se lähde tutkimaan näitä tapauksia lähellekkään samalla “raivolla” kuin Eveliina Lappalaisen murhaa.

https://www.finnishcrimereporter.com/murder-of-eveliina-lappalainen

 

Tämä toiminta on jo valitettavasti minulle täysin tuttua minulle kun poliisin pitäisi tutkia maamme päättäjiä taikka toista viranomaista.

 

FINNISH BUSINESSMAN WHO DIED IN UGANDA NEWS

Ugandan mystinen kuolema

23.2.2018

https://www.aamulehti.fi/uutiset/art-2000007294596.html

 

Mitä Ugandassa kuolleen suomalaismiehen tapauksesta tiedetään nyt?

14.2.2018

https://yle.fi/uutiset/3-10075664

Kutsukirjeen väärentäjästä ei ole tietoa, mutta Ugandan turvallisuusviranomaiset uskovat miehen joutuneen huijauksen kohteeksi.

 

Puolustusteknologiaa valmistava Patria on aiemmin kertonut, että suomalainen mies oli saanut luvan markkinoida Patrian tuotteita Ugandassa ja Mosambikissa, mutta varsinaista sopimusta konsulttipalveluista ei oltu tehty.

 

Ugandan turvallisuusministeri Henry Tumukunde kertoi Ylelle keskiviikkona, että kaikki miehen kuolemaa koskevat tutkimukset ovat kesken. Esimerkiksi toksikologinen tutkimus on vielä vaiheessa, eikä kuolinsyytä siis voida vahvistaa.

 

Suomen keskusrikospoliisi ei toistaiseksi osallistu tapauksen tutkintaan.

 

Suomalaisen liikemiehen kuolemaa Ugandassa tutkitaan murhana

15.2.2018

https://yle.fi/uutiset/3-10077302

 

Ugandalaisnainen tuomittiin 30 vuodeksi vankilaan

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/lehti-ugandalaisnainen-tuomittiin-30-vuodeksi-vankilaan-suomalaismiehen-murhasta/8470816

 

Suoria todisteita murhasta ei ollut

16.7.2018

https://yle.fi/uutiset/3-12539613

 

Tuomion antaneen tuomari Margaret Mutonyin mukaan suoria todisteita siitä, että syytetty nainen olisi murhannut suomalaisliikemiehen, ei ollut.

 

Tapauksen yksityiskohdat kuitenkin liittävät syytetyn murhaan hyvin vahvasti, hän sanoi New Vision -sanomalehden mukaan.

 

Tämänkin perusteella murhasta syytetty nainen on mitä ilmeisemmin laskettu vapaaksi pyörimään Patrian rahoissa kun uutisointi laantuu suomessa ja tapaus on unohdettu suomessa.

 

Ugandassa oikeus päästi suomalaisliikemiehen taposta syytetyt vapaaksi

https://yle.fi/uutiset/3-10151378

 

Buganda Roadin oikeustalolla neljän syytetyn takuusummaksi päätettiin kunkin osalta 10 miljoonaa Ugandan shillinkiä eli noin 2 700 euroa.

 

Halvaksi tuli suomalaisen tilattu kuolema Ugandassa. Tämä tulee varmasti olemaan päätös myös murhasta syytetylle naiselle kun uutisointi laantuu suomessa jonka jälkeen nainen pääsee kylpemään Patrian rahoissa kun suostui tähän murhanäytelmään mistä kukaan ei jää kiinni.

Lintilä sai odotetun Uganda-selvityksen Patrialta

15.2.2018

https://yle.fi/uutiset/3-10077019

 

Suvi Lindén valehteli roolistaan YK-lähettiläänä

15.2.2018

https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/201802152200748241

 

Patria kiistää kaikki Lindén-yhteydet - ”Salaliittoteorioita”

https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/201802212200761741

 

Suomalaisen liikemiehen kuolemasta Ugandassa kirjoittanut toimittaja siepattiin

14.2.2018

https://yle.fi/uutiset/3-10074264

 

 

Näistä syistä Uganda ei vaikuta loogiselta kauppakumppanilta Patrialle

15.2.2018

https://yle.fi/uutiset/3-10075201

Silti on epäselvää, mitä tuotteita mies aikoi kaupitella.

 

SIPRI:n vanhempi tutkija Pieter D. Wezeman on hyvin yllättynyt kuullessaan suomalaisen miehen suunnitelmista.

 

Uganda on muun muassa Transparency Internationalin listalla ihmisoikeusrikkomusten vuoksi. Patria ei pyri sinne kauppasuhteisiin, Isotalo sanoi.

 

Toisaalta suomalainen mies saattoi haluta kaupata Ugandaan muita Patrian tuotteita. Patrian johto myöntää, että hänellä oli mukanaan mahdollisesti myös Nemo-kranaatinheitinjärjestelmän esitteitä.

 

Tällä saatekirjeellä suomalaismies meni Ugandaan

https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/201802212200761498

 

Patria: pienimmätkin myyntihankkeet johtoryhmälle

15.2.2018

https://yle.fi/uutiset/3-10077938

 

Patria on aiemmin julkisuudessa todennut, että "yksittäinen myyntipäällikkö" myönsi Ugandassa kuolleelle suomalaismiehelle luvan markkinoida aseita. Helsingin Sanomien (siirryt toiseen palveluun) näkemässä kirjeessä allekirjoittaja onkin Patrian johtaja.

https://www.hs.fi/talous/art-2000005567937.html

bottom of page