top of page
Rantala_cat.JPG

TERVEYSSUMMIT VIDEO

https://terveyssummit.fi/jakso-2-muistiinpanot/

 

Markus Rantalan mielestä masennuslääkkeillä hoidetaan oireita eikä juurisyitä. Kun oireina on esimerkiksi sulkeutuneisuus, tätä voisi vaikka hoitaa alkoholilla joka poistaa jollaintapaa estoja ja ihmiset tulevat avoimimmiksi.

 

Kun lääketiede on lähtenyt “syöttämään” kemiallisia yhdisteitä joiden kaava on olanzapiinin luokkaa kuin että se juottaisi vaikka potilaille alkoholia masennuksen oireisiin, millä ei ole käytännössä mitään sivuvaikutuksia edes pitkällä aikavälillä on hyvä osoitus nykylääketieteen tarkoitusperistä potilaiden suhteen kun se on syöttämässä mielenongelmiin, jotka ovat lääketieteellisesti olemattomia ja kuvitteellisia psykologisia tauteja näitä lääkkeitä jotka ovat hyvin samankaltaisia yhdisteitä kuin LSD, joka myös on lääketieteen kehittämä aine joka on kirjattuna rikoslakiin.

 

 

Masennuksen laukaisevat tekijät Rantalan mielestä

Rantala puhuu suulla suurella masenuksen laukaiseviksi tekijöiksi kroonisen stressin ja matala asteisen tulehduksen.

 

Minun kaveripiirissä henkilö oli saanut haavan jonka kautta elimistöön oli päässyt jokin bakteeri mikä vei kaveriltani “normaalintoimintakyvyn”. Päivystyksestä hän sai muistaakseni antibiootit koska CRP oli jotain 800 muistaakseni ja tämä on totuus ihmisen tulehduksista jotka ovat seurausta jostain normaalista puolustusmekanismista joka aktivoituu kun kehossa on jokin bakteeri taikka haava joka laukaisee vasta-ainetuotannon.

 

On todella inhottavaa seurata sivusta täysin voimattomana näiden turun yliopiston professorien/tohtorien häikäilemättömiä suunnitelmia ihmisyyttä vastaan, jossa lääketieteen väärinkäyttö näyttelee suurta roolia minkä on mahdollistanut tilastotieteen tahalliset väärintulkinnat ilman tieteellistä selittävää tekijää minkä avulla on voitu vierittää oikeasti lääketieteellisesti olemattomat taudit lääketieteen puolelle valheellisin perustein. Tämän toiminnan ainoa järkevä selitys on isojen ovien avautuminen lääketieteen tutkijoille potilaidensa sairauksien takia, jotka ovat täysin riippuvaisia sairaista potilaistaan minkä nimissä tutkimustyötä voidaan suorittaa koska eläinkokeet ilmeisesti ovat varsin tylsiä. Tätä tutkimustyötä ihmiskehon salaisuuden kartoittamiseksi jota harjoitetaan potilaiden kuvitteellisten tautien luomalla varjolla, on kuin lääketieteen graalinmalja mikä mahdollisaa ihan minkävain tutkimuksen, koska sairaus jota ollaan tutkivinaan ja parantavinaan, ei ole olemassakaan, lääketieteellisestikään mutta tätä kyllä uskotellaan kansalle tämän turun yliopiston professorien ja tohtoreiden suulla.

 

Masennustyyppeille ominaiset neurovälittäjät Rantalan manipuloimana

Kun Markus Rantala puhuu suulla suurella kuinka eri masennustyypit ovat “neurokemiallisesti erilaisia ja kuinka neurovälittäjäaine käyttäytyy erilailla”. Tässä kohtaa en voi olla huomaamatta juurikin sitä tosiasiaa, kuinka houkutteleva ympäristö ihminen on psykiatreille tutkia ihmistä ja sen aivoja biljoonien sähkökemiallisten ja kemiallisten reaktioiden vaikutusta aivoihin ja ylipäätänsä kaikkeen mitä kehossamme tapahtuu aivojen avulla ja miten näitä reaktioita voidaan häiritä kemiallisilla yhdisteillä ja mitä se aiheuttaa ihmisessä.

Rantala_cat_EN.JPG

HEALTH SUMS VIDEO

https://terveyssummit.fi/jakso-2-muistiinpanot/

 

According to Markus Rantala, antidepressants treat symptoms and not root causes. When the symptoms are, for example, closed-mindedness, this could be treated with alcohol, which somehow removes inhibitions and people become more open.

 

When medicine has started "feeding" chemical compounds with a formula similar to olanzapine, it's like giving patients alcohol for symptoms of depression, which has practically no side effects even in the long term, is a good indication of the intentions of modern medicine in relation to patients when it is feeding mental problems that are medically non-existent and imaginary psychological diseases, these drugs which are very similar compounds to LSD, which is also a medically developed substance which is registered in the criminal code.

 

 

According to Rantala, the factors that trigger depression

Rantala talks a lot about chronic stress and low-grade inflammation as factors that trigger depression.

 

In my circle of friends, a person had received a wound through which some bacteria had entered the body, which took my friend's "ability to function normally". I remember he received antibiotics from the emergency room because the CRP was something like 800 and this is the truth about human infections that are the result of some normal defense mechanism that is activated when there is some bacteria or a wound in the body that triggers antibody production.

 

It is really disgusting to watch from the sidelines, completely powerless, the ruthless plans of these professors/doctors of the University of Turku against humanity, where the abuse of medicine plays a big role, which has been made possible by the deliberate misinterpretations of statistics without a scientific explanatory factor, which has made it possible to shift medically non-existent diseases to the side of medicine on false grounds. The only reasonable explanation for this activity is the opening of big doors for medical researchers due to the diseases of their patients, who are completely dependent on their sick patients in the name of which research work can be carried out, because animal experiments are apparently quite boring. This research work to map the secret of the human body, which is carried out under the guise of patients' imaginary diseases, is like the holy grail of medicine, which enables any kind of research, because the disease that we are researching and curing does not even exist, medically speaking, but this is what the professors and doctors of the University of Turku tell the public.

 

Neurotransmitters specific to depressive types as manipulated by Rantala

When Markus Rantala talks with a big mouth about how different types of depression are "neurochemically different and how the neurotransmitter behaves differently". At this point, I can't help but notice the fact that humans are an attractive environment for psychiatrists to study humans and their brains, the effect of trillions of electrochemical and chemical reactions on the brain and, in general, on everything that happens in our body with the help of the brain, and how these reactions can be disturbed by chemical compounds and what it causes in humans.

VTH LavastusMenthalEng.jpg

On iso kysymysmerkki, mitä kaikkea julmuuksia Keravan Auervaaran johtamassa VTH:n laitoksessa ja muissa mieleisairaaloissa tehdään potilaille lääketieteen nimissä ja jotka kuitenkin voidaan peittää potilaille luotujen harhojen muodossa mutta näiden turun yliopiston professorien tutkimustulokset antavat aika hyvää kuvaa siitä totuudesta mitä nämä laitokset pitävät sisällään ja mitä yritetään peitellä kaikin mahdollisin tavoin potilaiden kuvitteellisilla harhoilla ja niiden olemattomilla hoidoilla joiden pitäisi heidät parantaa

 

Rantalan joka puhui itsensä pussiin haastattelussa

Videon alussa Rantala puhuu kuinka masennusta ei pitäisi hoitaa lääkkeillä ollenkaan mutta haastattelun edessä hän kuitenkin mainostaa masennuksen hoidon vaikuttavuutta lääkkeillä mikä on lähes yhtä harhaanjohtavaa kuin valtion propagandakoneiston YLEn tuottama disinformaatio sarja masennuksen hoidosta ketamiinilla sekä sähköhoidola rekkakuski Jan:in ja yleismies Jantusen säestäminä.

https://www.finnishcrimereporter.com/yle-propaganda-machinery-mediahouse

It is a big question mark, what atrocities are being done to patients in the VTH department led by Kerava Auervaara and in other mental hospitals in the name of medicine, and which can nevertheless be covered up in the form of delusions created for the patients, but the research results of these professors at the University of Turku give a pretty good picture of the truth of what these institutions hold and what they are trying to do to cover up in every possible way with patients' imaginary delusions and their non-existent treatments that should cure them

 

Rantalan who talked himself into a bag in an interview

At the beginning of the video, Rantala talks about how depression should not be treated with drugs at all, but before the interview he advertises the effectiveness of treating depression with drugs, which is almost as misleading as the disinformation series produced by the state propaganda machine YLE about the treatment of depression with ketamine and the electrotherapy clinic accompanied by truck driver Jan and handyman Jantusen.

https://www.finnishcrimereporter.com/yle-propaganda-machinery-mediahouse

masennus_oire EN.jpg

Yllä oleva kuvaus on seurausta omista tutkimuksistani rikostoimittajana koska ne ovat osoittaneet tämän sairaanhoidon osa-alueen olevan hyvinkin vapaata aluetta omille sooloiluille “taudin” nimissä, joita ohjaa tulkitsijoiden omat akateemiset urat toisin kuin minun, jota kuvaa puolueettomuus ja vähemmistöryhmän oikeuksien puolustaminen. Tämän sairaanhoidon osa-alueen toimintavapaan ympäristön nimissä näille ongelmakansalaisille syötetään kovanluokan kemiallisia yhdisteitä lääketieteellisesti olemattomiin sairauksiin eroaa huomattavasti minun määräämästä lääkityksestä joka olisi kovanluokan rikostutkintaa Pekka Seppäsen rikostutkijoiden tekeminä edellyttäen että he eivät ole korruptoituneita tämän turun yliopiston aatteen rinnalla.

 

Videon alussa Rantala puhui masennuksen juurisyistä eli mikä masennuksen aiheuttaa ja mihin pitäisi panostaa. Tästä olen itsekin olen samaa mieltä Rantalan kanssa eli yksilöiden elämisympäristön puhdistaminen haitallisista tekijöistä, joita ovat edustamieni ongelmakansalaisten tapauksissa viranomaisten järjestelmälliset epäoikeudenmukaiset toimet joita kohdistetaan järjestelmällisesti näitä henkilöitä kohtaan (Emilia Niemisen surmaaja, Hyvinkään surmaaja, Kauhajoen ja jokelan koulusurmaajat sekä ylivieskan kirkonpolttaja). Ylivieskan kirkonpolttaja joka oli myös saatu tipautettua pois työtelämästä eikä tämän eteen mitään tehty, syötettiin vain kovanluokan kemiallisia yhdisteitä lääketieteellisesti olemattomaan tautiin joka oikeuttaa potilaan mustamaalauksen tulevaa oikeudenkäyntiä silmällä pitäen mihin nämä toimet ja lääkitykset väistämättäkin johtavat provosoinnin kanssa.

 

Videon puolessa välissä Rantala taas puhuu kuinka “eri masennukset ovat neurokemiallisesti erilaisia, joten niiden hoitokin on erilaista mistä seuraa, ettei ole yhtä oikeaa lääkettä”. Eli tässä kohtaa Rantalainen olisi hoitamassa masennuksen oireita lääkkeillä, eikä niinkään masennuksen aiheuttavaa tekijää. Masennus joka on lääketieteellisesti olematon tauti, on sen hoito lääkehoidollakin varmasti hyvinkin kirjava mutta jos katsotaan tapauksia jotka johtavat järkyttäviin tekoihin otan esimerkkinä ulkomaalaisen tapauksen nimeltään Andreas Lubitzin jota lääkittiin Olanzapiinilla joka aiheuttaa suuria itsemurha-ajatuksia joka on juuri omiaan aiheuttamaan yhteiskuntaa järkyttävän teon kun kyseessä on lentokoneen kuljettaja...mutta kuten epäilen suomenkin tapauksien yhteydessä olevista toimista on tämäkin saattanut olla harkittu teko psykiatrialta joka haluaa luoda maapallolle noitavainoon perustuvat taudit minkä nimissä syyttömiä ongelmakansalaisia saadaan polttaa lääketieteen alttarilla joidenkin tutkijoiden akateemisten urien takia.

https://www.finnishcrimereporter.com/germanwings-andreas-lubitz

 

Matala-asteisen tulehduksen ja masennuksen yhteys

Rantala on tehnyt sen mitä turun yliopisotn kaverikerho Ekelund, Larma, Karlsson, Korkeila, Salokagas häneltä mitä ilmeisemmin odottikin jos katsoo tämän kaverikerhon puheita. Rantala tuo matala-asteista tulehdusta tämän masennuksen yhteyteen, joka sinänsä on saanut ainoaa totuutta syöpäpotilaisat kuten YLEn dokumentissa ollut rekkakuski Jan joka myös niin turkulaiseen tapaan on lobbaamassa näitä tauteja syyspäivän masennukseta kärsiville ongelmakansalaisille joilla heidät voidaan ajaan ennenaikaisesti hautaan tai mitä parasta mielisairaalaan.

 

 

Hasse “jota ei valta kiinnosta” ajaa depressiolle sydän- ja verisuonitauteja joita esiintyy mitä ilmeisemmin näillä syöpäpotilailla joiden “lääkitsemiseksi” kovanluokan kemiallisilla yhdisteillä löytyy ihan oikea lääketieteellinen sairaus kuten syöpä. Kun nämä taudit on saatu uskottavasti siirettyä syyspäivän masennukseen, ei näiden ongelmakansalaisten kuolemat tule herättämään maamme poliisissa mitään epäilyksiä jotka makaavat syvässä horroksessa rikosten suhteen.

https://www.finnishcrimereporter.com/hasse-karlsson

 

Rantala joka puhuu suulla suuremmalla tulehduksesta ja sen välisestä yhteydestä masennukseen on pientä totuutta ainoastaan niiden potilaiden kanssa jotka sairastavat syöpää kuten rekkakuski Jan YLEn dokumentissa mutta tätä ei pitäisi sotkea syyspäivän masennukseen koska se mitä ilmeisemmin on avain asemassa lääketieteellisille tutkimuksille maamme mielisairaaloiden potilaiden kanssa kun yksi kaikkien aikojen julmimmista kaverikerhosta lääketieteen alueella on luomassa oikeutuksia käyttää ihmisrottia omien akateemisten urien pönkittämiseksi ongelmakasalaistemme terveyden kustannuksella omakehittämänsä valheen avulla, mihin he julkisuudessa ovat kumeisesti hakemassa ratkaisua.

https://www.finnishcrimereporter.com/yle-propaganda-machinery-mediahouse

 

TEORIA JOTA TOHTORI RANTALA MAINOSTAA MASENNUKSESTA

https://www.youtube.com/watch?v=WoubWDStqlc

Rantala joka tuo näiden psykiatristen eli lääketieteellisesti olemattomien tautien päälle selityksen omalta osaamisalueeltaan eli evoluutio psykologiasta, auttaa ainoastaan turun yliopiston professoreita peittelemään omat rikoksensa ihmisiä kohtaan sekä lääketieteen väärinkäytön koska jos joku uskoo Rantalan teoriat lääketieteellisesti olemattomasta taudista, joka kehittyisi kuin mikäkin eliöllinen laji taikka bakteeri maapallolla, on omiaan ainoastaan peittelemään sitä totuutta minkä perässä minä juoksen ja joka näyttäisi pitkälti olevan harhaajohtamisen ja korruption synnyttämä rikos lääketieteen puolella kohdistuen ongelmakansalaisiimme jotka haluataan valjastaa lääketieteen ihmisrotiksi turun yliopiston tutkijoiden tutkimuksiin.

 

En ole tekemässä Rantalasta poliisille rikosilmoitusta kuten hänen turun yliopiston kaverikerhosta Ekelund, Lauerma, Karlsson, Korkeila, Hietala koska en näe, että Rantala olisi suoranaisesti syyllistynyt rikoksiin lobbaamalla näitä tauteja asiasta ymmärtämättömälle kansalle toisin kuin hänen uudet parhaat kaverit turun yliopistosta, joista olen jättänyt suome poliisille rikosilmoituksen koska he ovat jo syyllistyneet rikokseen kun he ovat tutkimustuloksiinsa keränneet mielisairaalamme potilaita joille he ovat suorittaneet lääketieteellisiä tutkimuksia kuvitteellisten tautien nimissä, missä kuitenkin tutkitaan ainoastaan solujen toimintaa ko taudin aikana, missä kuitenkin mitä suurella todennäköisyydellä on tutkittu jonkin kemiallisen yhdisteen vaikutusta ihmisen hermosolujen toimintaa.

https://www.finnishcrimereporter.com/turku-early-psychosis-study-teps

 

Rikosilmoitukseni tästä turun yliopiston kaverikerhosta on välttämätöntä, että tulevaisuudessa kun heidän tekemät rikokset ihmisiä kohtaan nähdään selvemmin, heidät ja heidän ideologiset jälkeläiset voidaan pysäyttää ja selvittää pohjamutia myöden heidän rikokset lääketieteen nimissä joita he ovat suorittaneet ihmisiä kohtaan.

 

RANTALAN LOBBAAMA MASENNUKSEN HOITO

Masennuksen hoidon toimintamalli, jossa käytetään kovanluokan kemiallisia yhdisteitä, ei voi olla mistään muualta peräisin kuin hänen edustamansa yliopiston kaverikerhon häikälemättömistä suunnitelmista ongelmakansalaiillemme. Mielisairaalamme jotka ovat todellisuudessa lääketieellisiä tutkimusyksiköitä, jotka ovat erikoistuneet masennuksen nimissä ja varjolla suoritettuihin laittomiin ihmiskokeisiin mitä tulee kemiallisten yhdisteiden vaikutuksiin aivotoimintoihin.

 

Keravan Auervaara(Lauerma) on luonut näihin paikkoihin sellaiset olosuhteet ettei niissä yksikään normaali ihminen kykene selviytymään täysissä järjissä mikä on omiaan luomaan ilmapiirin joka perustuu lääketieteen laittomuuksien piilotteluun oman akateemisten urien takia näiden mustamaalattujen vähemmistöryhmään kuuluvien ihmisrottien terveyden kustannuksella.

 

 

MARKUS RANTALA RIKOSTOIMITTAJA HANNULAN SILMIN

 

Minulle rikostutkijana on päivän selvää että tämän magnitudin puhallusta, mitä ajetaan sisään maahan turun yliopiston professorien ja tohtorien toimesta, mikä mahdollistaa ja oikeuttaa lääketieteen väärinkäytön ongelmakansalaistemme kanssa, ei edes Rantala vuosien harjoittelun jälkeenkään pysty pitämään tämän magnitudin valheen käsikirjoitusta näpeissään yhtäjaksoisesti, mistä hän väistämättäkin jättää jälkiä muunmuassa tähän haastatteluun, kun hän välillä puhuu masennuksen hoidosta ilman lääkkeitä ja lääkkeiden kanssa täysin ristiriitaisasti.

 

On todella säälittävää nähdä, kuinka turun yliopiston kaverikerho on murskannut henkisesti epävarman turkulaisen taekwondokan, joka oman yksinäisen sinkkuudensa keskellä on epätoivossaan lähtenyt hakemaan henkistä hyväksyntää turun yliopiston kaverikerhosta, minkä hinnaksi on asetettu lääketieteen julmuuksien markkinointi empatian ja säälin nimissä, jota suoritetaan lähestulkoon yhteiskuntamme arvostetuimmasta ja luotetuimmasta virasta, eli professorin/tutkijan/ oman alan tohtorin arvonimen virasta joka lukeutuu lähelle lääketiedettä.

 

Rantalan olemus viestii täysin hänen kiltteydestään mitä on vaikea peitellä tämän magnitudin valheen vierellä, mistä hänen epävarma olonsa haastatteluissa mitä ilmeisemmin kertoo kun hän yrittää tsempata itseään vuorosanojen muistamisen kanssa ääni väristen, tiedostaen kuitenkin tämän tason tohtorina missä on mukana, mitä on tekemässä ja mitä siitä voi seurata kiinni jäädessään.

 

Tätä samaa epävarmuutta ei ole nähtävissä esimerkiksi Keravalaisesta Auervaarasta, jonka puheet pahuudesta tulevat suoraan sydämmestään, ilman opeteltuja vuorosanoja taikka pelkoa mitä tästä toiminnasta voi seurata siitä kiinni jäädessään kun tämä toiminta on mitä ilmeisemmin maamme johtohenkilöiden siunaamaa toimintaa.

 

Pahuus joka mukamasten on vallannut Keravalaisen Auervaaran potilaat, kun he ovat puukottaneet ryyppykavereitaan kännissä olemattoman riidan vuoksi on kuitenkin ollut aika normaalikin käytös juopuneelle ja huumatulle ihmisapinalle kautta historian, ei kuitenkaan kaikessa julmuudessaan yllä lähellekään niille tasoille joita on tehty maapallon säälimättömimmän pedon, eli valkoisen ihmisen toimesta ja jota turun yliopiston professorien muodostama kaverikerho tekee apinoiden keskiajan kirkon luomaa noitavainoa mielenterveysongelmien nimissä sekoittamalla tämä toiminta lääketieteen kanssa.

 

Nämä juopot puukkojunkkarit jotka huumattuna puukottavat toisiaan ovat toiminnan julmuudessaan ihan eriluokkaa kuin Keravalaisen Auervaaran kaverikerhon toimet, joita suoritetaan selvinpäin ja täysissä sielun ja ruumin voimissa ovat lääketieteen väärinkäyttö oman kaverikerhon akateemisten urien nimissä sekä keskiaikaisen noitavainon herättäminen henkiin suomessa mielenterveysongelmien varjolla, minkä nimissä ongelmakansalaisiamme voidaan polttaa turun yliopiston tohtorin nimeämis-seremonioissa keskiajan teeman mukaan 2000-luvulla.

The description above is the result of my own investigations as a crime reporter because they have shown that this part of medical care is a very free area for soloing in the name of "disease", which is guided by the interpreters' own academic careers, unlike mine, which is characterized by impartiality and the defense of the rights of a minority group. In the name of the operation-free environment of this part of the medical care, these problem citizens are fed harsh chemical compounds for medically non-existent diseases.

 

At the beginning of the video, Rantala talked about the root causes of depression, i.e. what causes depression and what should be invested in. I myself agree with Rantala on this, i.e. cleaning the living environment of individuals from harmful factors, which in the case of the problem citizens I represent are the systematic unfair actions of the authorities that are systematically targeted towards these individuals (the killer of Emilia Nieminen, the killer of Hyvinkää, the school killers of Kauhajoki and Jokela, and the Ylivieska church arsonist). The church arsonist in Ylivieska, who had also been dropped from working life and nothing was done about this, was fed only harsh chemical compounds for a medically non-existent disease, which justifies the patient's slander in the future trial, bearing in mind where these actions and medications inevitably lead to with provocation.

 

In the middle of the video, Rantala talks about how "different depressions are neurochemically different, so their treatment is also different, which means that there is no one right medicine". So at this point, Rantalainen would be treating the symptoms of depression with medication, and not so much the factor causing the depression. Depression, which is a medically non-existent disease, its treatment is certainly very varied, even with medication, but if we look at cases that lead to shocking acts, I take as an example the case of a foreigner named Andreas Lubitz, who was treated with Olanzapine, which causes major suicidal thoughts, which is precisely suitable for causing an act that shocks society when it comes to an airplane driver...but as I suspect from the actions related to the cases in Finland, this may also have been a deliberate act of psychiatry that wants to create diseases based on witchcraft on Earth, in the name of which innocent problem citizens can be burned on the altar of medicine because of the academic careers of some researchers.

https://www.finnishcrimereporter.com/germanwings-andreas-lubitz

 

The association between low-grade inflammation and depression

Rantala has done what the friend club of Turku universities Ekelund, Larma, Karlsson, Korkeila, Salokagas expected from him, which is obvious if you look at the speeches of this friend club. Rantala brings low-grade inflammation to the context of this depression, which in itself has received the only truth cancer patients like the truck driver Jan who was in the YLE documentary, who also in the Turku way is lobbying for these diseases to problem citizens suffering from autumn depression so that they can be driven to a premature grave or, at best, to a mental hospital.

 

Hasse "who is not interested in power" is driving depression into cardiovascular diseases, which occur most obviously in these cancer patients, to "medicate" with harsh chemical compounds, there is a real medical disease such as cancer. When these diseases have been credibly transferred to the autumn depression, the deaths of these problem citizens will not raise any doubts in our country's police, who lie in a deep hibernation regarding crimes.

https://www.finnishcrimereporter.com/hasse-karlsson

 

Rantala who talks with a bigger mouth about inflammation and the connection between it and depression is a little true only with those patients who have cancer like the truck driver Jan in the YLE documentary, but this should not be confused with the depression of an autumn day because it is obviously the key to medical examinations with patients in our country's mental hospitals, while one of all time from the cruelest group of friends in the field of medicine is creating justifications to use human rats to advance their own academic careers at the expense of the health of our problem fish with the help of a self-developed lie, for which they are rubber-stamping a solution in public.

https://www.finnishcrimereporter.com/yle-propaganda-machinery-mediahouse

 

THE THEORY THAT DOCTOR RANTALA ADVERTISES ABOUT DEPRESSION

https://www.youtube.com/watch?v=WoubWDStqlc

Rantala, who brings an explanation from his own area of ​​expertise, i.e. evolutionary psychology, to these psychiatric, i.e. medically non-existent diseases, only helps the professors of the University of Turku to cover up their own crimes against people and the misuse of medicine, because if someone believes Rantala's theories about a medically non-existent disease that would develop like any living species or bacteria on Earth, is only suitable to cover up the truth that I am running after and which seems to be largely a crime caused by misdirection and corruption on the medical side, targeting our problem citizens who want to be harnessed as medical human rats for the studies of researchers at the University of Turku.

 

I am not filing a criminal report against Rantala to the police, like his friend club at the University of Turku, Ekelund, Lauerma, Karlsson, Korkeila, Hietala, because I do not see that Rantala is directly guilty of crimes by lobbying these diseases to people who do not understand the matter, unlike his new best friends from the University of Turku, of whom I have left Finland for the police criminal complaint because they have already committed a crime when they have collected patients from our mental hospital for their research results on whom they have performed medical examinations in the name of imaginary diseases, where however only the function of cells during the disease is studied, where however with the highest probability the effect of some chemical compound on the functioning of human neurons has been studied.

https://www.finnishcrimereporter.com/turku-early-psychosis-study-teps

 

My criminal complaint against this Turku University friend club is necessary so that in the future, when the crimes they commit against people are seen more clearly, they and their ideological descendants can be stopped and their crimes in the name of medicine that they have committed against people can be found to the bottom.

 

TREATMENT OF DEPRESSION LOBBYED BY RANTALA

The operating model for the treatment of depression, which uses harsh chemical compounds, cannot come from anywhere else than the unscrupulous plans of the university club he represents for our problem citizens. Our mental hospitals which are actually medical research units specializing in illegal human experiments on the effects of chemical compounds on brain functions, carried out under the guise of depression.

 

Keravan Auervaara(Lauerma) has created such conditions in these places that no normal person can survive in their full sense, which is apt to create an atmosphere based on hiding the illegalities of medicine for the sake of one's own academic career at the expense of the health of these black-painted human rats belonging to the minority group.

 

 

MARKUS RANTALA A CRIMINAL IN THE EYES OF HANNULA

As a criminal investigator, it is clear to me that a blow of this magnitude, which is driven into the ground by the professors and doctors of the University of Turku, which enables and justifies the misuse of medicine with our problem citizens, even after years of training, Rantala cannot keep the script of a lie of this magnitude continuously in sight, of which he will inevitably leave traces in other words, for this interview, when he sometimes talks about the treatment of depression without drugs and with drugs in a completely contradictory way.

 

It is really pitiful to see how the friend club of the University of Turku has crushed a mentally insecure taekwondo girl from Turku, who, in the midst of her own lonely singleness, in desperation has gone to seek spiritual approval from the friend club of the University of Turku, the price of which has been set the marketing of medical atrocities in the name of empathy and pity, which is carried out by almost the most respected and trusted in our society from the post, i.e. from the title of professor/researcher/doctor in one's own field, which reads close to medicine.

 

Rantala's essence fully communicates his kindness, which is difficult to hide next to a lie of this magnitude, which his insecurity in interviews most clearly shows when he tries to beat himself up with memorizing the lines with a trembling voice, however, as a doctor of this level, he is aware of what he is involved in, what he is doing and what he can get out of it to follow when caught.

 

This same uncertainty cannot be seen, for example, in Auervaara from Kerava, whose speeches about evil come straight from the heart, without learned phrases or fear of what may follow from this activity if caught, when this activity is most obviously an activity blessed by the leaders of our country.

 

The evil that has taken over the patients of Auervaara in Kerava, when they have stabbed their fellow gang members because of an unprovoked quarrel, has nevertheless been quite normal behavior for a drunken and drugged ape throughout history, however, in all its cruelty, nowhere near the levels that have been perpetrated by the most merciless beast on earth, i.e. the white man and which a friend club formed by Turku University professors is doing the witch hunt created by the medieval church of monkeys in the name of mental health problems by mixing this activity with medicine.

 

These drunken knife junkies who stab each other while drugged are completely different in their brutality from the actions of the Auervaara friend club in Kerava, which are carried out openly and with full strength of soul and body. They are the abuse of medicine in the name of the academic careers of their own friend club and the revival of the medieval witch hunt in Finland under the guise of mental health problems, in the name of which our problem citizens can be burned in turun in the university's doctoral naming ceremonies according to the theme of the Middle Ages in the 21st century.

bottom of page