top of page
Karlsson_cat_FI.JPG
Karlsson_cat_EN.JPG

Kun maahan on saatu monikansallinen tutkimusryhmä kerättynä parhaista rikostutkijoista sekä puolueetomimmista lääkäreistä selvittämään rikoksia lääketieteen alueella, mitä tehdään turun yliopiston professorien akateemisia uria pönkittämällä ja näiden vankimielisairaalan lavastettujen potilaiden terveyden kustannuksella, joka on selvästi luettavissa näiden professorien tutkimustuloksista. Toivoisin tämän artikkelin rikosilmoituksen henkilöillä olevan silloin ÄÄRIMMÄISEN HYVÄT SELITYKSET VALMIINA kaikille niille syytöksille joista olen kirjoittanut linkedin:iin ja toimille mihin nämä professorit on syyllistynyt tutkimustuloksissa käytettyjen potilaiden suhteen joita sitoo äärimmäisen diktaattorimaiset lait pakkohoitoihin. Ja ne selitykset olisi syytä olla jotain muuta kuin tahallisesti väärintulkittuja tilastollisia merkintöjä kerättynä maamme vankimielisairaalan potilaiden kehon reaktioista äärimmäisen suljetuissa olosuhteissa mihin ei yllä mikään laki maassa.

 

Tähän tutkintaryhmään ei ole asiaa suomesta kuin niillä rikostutkijoilla jotka selvittivät sarjamurhaaja Pekka Seppäsen toimet suomessa, joka kaikkinensa oli suomen poliisilta niin uskomaton suoritus kaikessa epäammattimaisuudessaan että se ihmetyttää minua näin jälkikäteenkin kirjoitettuna. Tämä luojan kiitos on todiste siitä, että suomen poliisissa on myös rikostutkijoita jotka kykenevät muunlaiseenkin toimintaan kuin pidättämään psykiatrian lavastamia, ja mustamaalattuja, 20-vuotiaita kouluttautumattomia ongelmakansalaisiamme joilla on housut kintuissa ja ase kädessä.

When a multinational research team gathered from the best criminal investigators and the most impartial doctors has been sent to the country to investigate crimes in the field of medicine, what is being done by promoting the academic careers of professors at the University of Turku and at the expense of the health of these staged patients of the prison mental hospital, which can be clearly read from the research results of these professors. I would hope that the people in the criminal complaint of this article would then have EXTREMELY GOOD EXPLANATIONS READY for all the accusations I have written on linkedin and the actions these professors have committed in relation to the patients used in the research results, who are bound by extremely dictator-like laws to forced treatments. And those explanations should be something other than deliberately misinterpreted statistical data collected from the reactions of the body of patients in our country's prison mental hospital in extremely closed conditions, which is not covered by any law in the country.

 

This investigation group has nothing to do with Finland except the criminal investigators who investigated the actions of the serial killer Pekka Seppänen in Finland, all of which was such an incredible performance by the Finnish police in all its unprofessionalism that it amazes me even in retrospect. This, thank God, is proof that the Finnish police also have criminal investigators who are capable of close to my level of criminal investigation and arresting people other than those staged by psychiatry, and our black-painted, 20-year-old uneducated problem citizens with their pants in cuffs and a gun in their hand.

Poliisi_utu_1.jpeg
Poliisin tutkinta_1.JPG
Poliisi_utu_2.jpeg
Poliisin tutkinta_2.JPG

LÄÄKETIEDE JOKA ON OTTAMASSA HALTUUNSA PSYKOLOGISET TAUDIT

Koska kyseessä on lääketiede joka on maailmanlaajuinen ihan kuten on mielenterveysongelmatkin, joudun käsittelemään tässä artikkelissa ainoastaan tapauksia suomessa sekä suomen tilanneta. Artikkelini väistämättä laajenee  jossain kohtaan käsittelemään tapausta maailmanlaajuisesti mutta se ei ole tämä artikkeli.

 

Kun olen alkanut tutkimaan suomalaisten nuorten sekoamisia kun he ovat eksyneet psykiatrian poliklinikoille, on näiden tapausten taustalta alkanut paljastumaan äärimmäistä suunnitelmallisuutta joka näyttäisi olevan psykiatrialta aivan tarkoituksellista toimintaa mikä kaikessa paljastumisessaan on osoittautunut myös minullekin AIVAN järkyttäväksi toimeksi. Toimeksi että psykiatria itse on johdattelemassa nämä ongelma kansalaiset, jotka ovat turvautuneet hakemaan apua maamme sairaanhoidosta näihin tekoihin lääkehoidon, psykiatrisen vaikuttamisen sekä potilaiden epätoivoa hyväksi käyttäen (Emilia Nieminen)

https://www.finnishcrimereporter.com/murder-of-emilia-nieminen

 

Näiden potilaiden teot, joille ei kukaan halua antaa selitystä sairaanhoidon puolelta kaatuvat väistämättäkin järkyttävien tekojen takia lääketieteellisesti olemattomien psykologisten tautien olemassaoloksi sekä uskottavuudeksi kansan keskuudessa kun YLE on ottanut niiden mainostamisen tehtäväkseen yhdessä Keravan Auervaaran (Lauerma) kanssa.

 

Tämä toiminta menee kuin väärä vitonen keskiajan kansaan noidista kun psykiatria käyttää omaa äärimmäisen kovaa kompetenssia ihmistuntemuksen suhteen ongelmakansalaisiimme joita sitten mainostetaan valtio-omisteisen propaganda koneiston eli YLEN kautta. Tämä toiminta on t on rakentunut kuvitteellisen taudin nimissä tehtävään lääketieteelliseen tutkimukseen, joissa ollaan tutkivinaan potilaan tautia vaikka todellisuudessa näissä ainoastan tutkitaan ihmisen solujen toimintaa jonkin kemiallisen yhdisteen vaikutuksesta, joita potilaille syötetään kuvitteellisiin tauteihin. Tähän toimintaan varmasti sisältyy muutakin laitonta toimintaa mutta se on liiankin hyvin piilossa äärimmäisen suljettujen VTH:n ja muiden mielisairaaloiden muurien sisällä tarkoin valikoitujen hoitajien tiedossa joita varmasti yhdistää negatiivinen aate näitä lavastettuja potilaita kohtaan.

 

LÄÄKETIEDE JOKA PYSTYY LAAJENTUMAAN AINOASTAAN SAIRAIDEN IHMISTEN AVULLA

Jos katsotaan lääketiedettä ihmisen terveyden näkökulmasta on päivän selvää, että se on parantanut maapallolta vakavia sairauksia jäykkäkouristus, polio yms rokotteiden ja kehittämien lääkkeiden avulla.

 

Mielenterveysongelmat lääketieteellisiksi

Mielenterveysongelmiin tutustuessani ja mitä olen tutkinut rikostoimittajan näkökulmasta yhteisöä järkyttäviä tapauksia, on minun mielestäni lääketiede yksinkertaisesti jo tehnyt sen mitä siltä on odotettukin? Parantanut suurimman osan taudei

sta ja tämän takia sillä on niin kova tarve saada psykologisille taudeille, kuten mielenterveysongelmille lääketieteelliset perusteet sekä yhteydet. Näitä yhteyksiä se on hakemassa kemiallisista, sähkökemiallisista, tulehduksista sekä sydän- ja verisuonitaudeista valheellisin perustein ja äärimmäisen epätoivoisesti vielä kaikkinensa mikä on herättänyt minussa suurta huolta laittomuuksista joista kerron tarkemmin artikkeleissani.

 

Laittomien lääketieteellisten kokeiden peittely

Tällä hetkellä mitä olen lukenut lääketieteen kirjallisuutta, on äärimmäisen vahvaa näyttöä joka perustuu näiden tautien nimissä suoritettaviin yliopistotasoisiin tutkimuksiin joita myös turun yliopistossa suoritetaan vankimielisairaalan potilailla joiden tapauksia tutkineena olen huomannut että he ovat joutuneet viranomaisten systemaattiseen ja järjestelmälliseen toiminnan kohteeksi joka tähtää näiden kansalaisten lavastamisen mielisairaalaan kuin että heidän taustalla olisi mitään todellista sairautta. Nämä sairaudet potilaiden yhteydessä eiävt ole mitään muuta kuin psykiatrain itsensä kehittelemiä lääketieteellisesti olemattomia psykologisia sairauksia joiden tarkoitus ei ole mikään muu kuin potilaan mustamaalaus kansan ja oikeuslaitoksemme edessä mikä helpottaa heidän tuomitsemista.

 

 

Lääketieteellisesti olemattomat psykologiset taudit = noitavaino

Koska näille taudeille ei ole mitään lääketieteellistä todistusta, ihan kuten ei ollut keskiajan noidillekkaan jotka ollivat sen ajan kakki tietävän instituution eli kirkon luoma illuusio jostain korkeammasta kuin mitä ihminen voisi ymmärtää. Tämä noituus joka kaikessa selittämättömyydessä luovutettiin demokraattiseen kansan käyttöön jonka myös tuomioistuimetkin tunnustivat voitiin sen nimissä ihan kuka vain tuomita noitana elävältä poltettavaksi taikka hukutettavaksi.

 

Mielisairaudet jotka ovat “deja vu” tästä keskiajan noitavainosta jonka selittämättömyyden taakka on annettu lääketieteen harteille jotka ovat tutkivinaan näitä lääketieteellisesti olemattomia sairauksia maamme ongelmakansalaisilla kaiken hyvän nimissä mutta joiden varjolla lääketieteen tutkijat todellisuudessa tutkivat ihmisen hermo- ja immuuuni järjestelmää. Nämä potilaat ovat kultaakin arvokkaampia lääketieteelle kun heidät on saatu ostettua tuomioistuimista usean syyttömän ja sivullisen uhrin hengellä koska mikään kansa ei koskaan tulisi hyväksymään näitä laittomia lääketieteellisiä kokeita jos näiden potilaiden päälle ei olisi saatu kasvatettua tätä vihaa mikä onkin aasin siltä sille, että kauhajoen koulusurma yksinkertaisesti oli psykiatrian, poliisin ja sisäministeri Anne Holmlundin järjestelmällinen ja suunnitelmallinen tulema jolla mahdollistetaan suomessa turun yliopiston laittomat lääketieteelliset tutkimukset ja niihin vaadittavat potilaat.

https://www.finnishcrimereporter.com/anne-holmlund-and-school-massacres

 

Lääketieteellisesti olemattomien sairauksien historiaa

Nämä lääketieteellisesti olemattomat psykologiset sairaudet ovat jostain 1900-luvun alusta joka aikakautena lukeutuu äärimmäisen julmaksi aikakaudeksi ihmishistorian aikana. Ihmiskunta oli juuri pääsemässä yli kirkon ylivallasta ja noitavainon olemattomuus osoitettu. Nazi ideologia uudesta puhtaasta arjalaisesta rodusta joka sekin on saattanut saada kipinään lääketieteen suunnalta kun se tutki ihmisperimää yms paskaa ihmisillä. Nämä nazi ideologian saastaiset ihmissielut lähetettiin Mengelen laittomiin tutkimuksiin, ihan kuten tällä  hetkelläkin maamme vankimielisairaalan potilaat  pakko-osallistetaan tieteen kaatopaikan eli turun yliopiston laittomiin lääketieteellisiin tutkimuksiin jossa tutkitaan ihmisen hermo- ja immuunijärjestelmää täysin tieteen kaatopaikan tutkijoiden kuten Walta Maija Helenan ja Jarmo “psykoosi” Hietalan määräysvallan alla.

 

 

Demokratia joka mahdollistaa suurimmat laittomuudet

Tämän toiminnan mahdollistaja ja ennen kaikkea sen piilottamiseen kansalta lakien avulla on rakennettu suuri armeija lakimiehiä näiden toimien ympärille ja joka on ainoastaan mahdollista demokraattisissa yhteisöissä joiden kansalaiset on opetettu ja aivopesty uskomaan tämän järjestelmän lakien ja toimien oikeudenmukaisuus. Laittomien toimien peittelyyn käytetään ilosanomaa jota tuodan esille järjestötoiminnan avulla ja jota mainostetaan ylen propagandakoneistoa joka pukkaa tätä ilosanomaa kansalle kuin joulua läpi vuoden.

 

Nämä toimet ovat Deja vu Mengelen toimista mutta niiden mahdollistaminen on täysin mahdollista ainoastaan suuren harhakuvan ansiosta, joka näiden laitosten sekä potilaiden päälle rakennetaan psykiatrian avulla ja jota levitetään uutisoinnin avulla. Uutisointi joka tähtää näiden potilaiden täysin motiivittomiin ja selittämättömiin tekoihin, joka on täysin mahdollista maamme poliisivoimien suunnattoman osaamattomuuden sekä ammattitaidottomuuden ansiosta kun se ei enään kykene selvittämään näitä rikoksia ihmisyyttä vastaan sekä lääketieteen väärinkäyttöjä suomessa. Suomi joka on osoittautunut äärimmäisen otolliseksi maaksi rikollisille joilla on mitä häijyimmät suunnitelmat maamme ongelmallisimpien kansalaisten terveydelle.

 

Tämä toiminta maamme sairaanhoidolta on mitä suurinta väkivaltaa näiden lavastettujen potilaiden terveydelle mitä maamme poliisivoimat seuraa täysin uunona aitiopaikalta.

 

YLEn tarjoama vaihtoehtoinen totuus uutisoinnilla

Tällä hetkellä näitä lääketieteellisesti olemattomia tauteja mainostetaan maamme propaganda koneiston YLEn avulla mitä suurimmissa määrin, joka pukkaa tuutin täydeltä mielenterveysongelmaa kansan tietoisuuteen jotta he kykenevät yhdistämään ongelmakansalaisten teot mielisairauksiin, ihan niinkuin maamme päättäjät ja tieteen kaatopaikan professorit sen haluavat eikä heille tule liian suurena yllätyksenä yksittäisten ja johdateltujen potilaiden teot, siinäkään määrin että he mahdollisesti kyseenalaistaisivat nämä mielenterveysongelmat ja että teot eivät johtuisikaan niistä.  

https://www.linkedin.com/pulse/propaganda-machinery-unexpectable-well-disinformation-raine-hannula

 

KANSAN USKOTTELU LÄÄKETIETEELLISESTI OLEMATTOMIIN TAUTEIHIN HASSE KARLSSON

https://www.youtube.com/watch?v=MJuKRmbRyUc&t=907s

 

Jos katsotaan turun yliopiston professorin Hasse Karlsson “jota ei valta kiinnosta” toimia näiden tautien uskottelussa ja kuulijoiden manipuloinnissa joka on ylläolevan videon tasoa, saa se minut lääketieteellisesti olemattoman pelon valtaan mitä suurimmissa määrin, koska Hassen “jota ei valta kiinnosta” puheet menevät tällä hetkellä kuin väärä vitonen kansaan, kuulijoihin sekä nuoriin opiskelijoihimme. Tämän Hassen “jota ei valta kiinnosta” puheet menevät kansaan koska hänellä on suunnaton uskottavuus tieteen kaatopaikan eli turun yliopiston professorin viran takia kun hän on tutkivinaan näitä lääketieteen kummituksia yhdesäs kaverikerhonsa kanssa. Hasse “jota ei valta kiinnosta” Karlssonilla on varmasti myös suunnaton lääketieteen osaaminen, mikä on varmasti parempi kuin minulla ja jota hän käyttää täysin väärinperustein valehdellakseen näiden lääketieteellisesti olemattomien tautien olemassaoloa tilastotieteen avulla kansalle, mikä kaikkinensa tähtää kansan hyväksyntään kun kyseessä on ongelmakansalaisten lavastamiset näihin kuvitteelisiin tauteihin jotka päätyvät maamme mielisairaaloihin ihmisrotiksi.

 

Ruumiillisten ja psyykkisten sairauksien välinen yhteys valheellisesti rakennettuna

Hasse “jota ei valta kiinnosta” joka niin uskottavasti yrittää rakentaa polkua henkimaailman ja ruumiillisten sairauksien välille, on luojan kiitos paljon helpommin nähtävissä kuin hänen kaverikerhonsa Keravan Auervaaran(Lauerma) joka kovasti haluaa luoda siltaa masennukselle sydän- ja verisuonitauteihin. Tällä toiminnalla on jo mitä suurella todennäköisyydellä MURHATTU yksi henkilö suomessa, joka oli eksynyt tänäkin päivänä hyvinkin agressiivisesti mainostettujen mielenterveysongelmien poliklinikoille ja on iso kysymysmerkki kuinka paljon sairaanhoito on eliminoinut suomessa ongelmakansalaisiaan tahallisesti lääketieteen avulla.

https://www.finnishcrimereporter.com/similar-operating-methods-of-nursing-and

 

Sekä suomessa on hyvin suurella todennäköisyydellä murhattu yksi ongelmakansalainen nimeltään  Jimi Karttunen suomalaisessa sairaanhoidossa lääkkeellisesti kuin kulkukoira.

https://www.finnishcrimereporter.com/murder-of-jimi-karttunen

 

Syövän fysiologiset taudit

Hasse “jota ei valta kiinnosta” on kaveriporukan kanssa ilmiselvästi keksinyt kuinka syöpää sairastavien yhteydessä esiintyvä masennus voitaisiin siirtää syyspäivän masennuksesta kärsiville niin, että sen mukana tulisi tilastotiedettä valheellisesti tulkittuna myös syövän sekä syöpälääkkeiden fysiologiset sairaudet kuten esimerkikisi sydän- ja verisuonitaudit, jotka siirtyisivätkin kaikessa mystisyydessään näille ongelmakansalaisillemme jotka syövät valtion rahaa vastikkeettomasti.

 

Minulle ei jäänyt epäselväksi Hassen “jota valta ei kiinnosta” ilkeät suunnitelmat lääketieteen saralla, vaikka Hasse “jota ei valta kiinnosta” sen niin hyvin peittelee minulle jo hyvinkin tutuiksi tulleilla menetelmillä kun olen tämän kaverikerhon toimia tutkinut. Nämä henkilöt käyttävät omaa ammattitaitoaan täysin harkiten tilanteen mukaan joka auttaa tämän kaveriporukan toimia. Depression ja sen yhteydessä esiintyvien ongelmien suhteen heittäydytään täysin tietämättömäksi kansan edessä, mikä auttaa heitä pitämään tutkimustyönsä tämän depression kanssa ja jota Hassekin “jota ei valta kiinnosta” tutkii yhdessä vaimonsa Linnea Karlssonin. Tätä samaa depressiota tutkitaan myös vankimielisairaalan lavastetuilla potilailla ja Hassen “jota ei valta kiinnosta” toimet videolla esiintyvän tilastotieteen valheellisen väärintulkinnan sekä heittäytyminen täysin tietämättömäksi depression syistä auttaa tämän kaveriporukan laittomien tutkimuksien säilyttämisen näillä depression yhteydessä olevien tautien selittämättömyyksien takia mihin haetaan veronmaksajien rahoja.

 

Lyhyesti sanottuna Hassen “jota ei valta kiinnosta” päämäärästä depression suhteen, hän haluaa löytää lääketieellistä syytä depressiolle mitä hän kovasti etsii suolistomikrobeista sekä rakentaa depressiolle fysiologisia ja todellisia lääketieteellisiä oireita täysin valheellisin perustein tilastotiedettä väärin tulkittuna ja mutu tuntumalla.

 

Selittämättömyys josta puhun on masennuksen yhteydessä esiityviä fysiologiset oireet joista Hasse “jota ei valta kiinnosta” puhuu. Nämä oireet ovat peräisin lääketieteellisistä sairauksista kuten syöpä ja tämän varmasti Hassekin “jota ei valta kiinnosta” tietää mutta ignooraa tämän täysin kun hän mainostaa ideologiaansa lääketieteestä tietämättömälle kansalle ettei kenellekään tulisi mitään epäilyksiä mistään laittomuuksista kun ongelmakansalaisia alkaa kuolla yllättäen depressiossa sydän- ja verisuonitauteihin.

 

Rekkakuski Jan turusta

MEDICINE THAT IS TAKING OVER PSYCHOLOGICAL DISEASES

Since it is medicine that is global just like mental health problems, I have to deal with cases in Finland and the situation in Finland in this article. My article will inevitably expand at some point to cover the case worldwide, but that is not this article.

 

When I started researching the mix-ups of Finnish young people when they have strayed into psychiatry outpatient clinics, the background of these cases has started to reveal an extreme planning that would seem to be a completely deliberate action from psychiatry, which in all its revelations has turned out to be a VERY shocking action for me as well. So that psychiatry itself is leading these problem citizens, who have resorted to seeking help from our country's medical care, into these acts by taking advantage of drug treatment, psychiatric influence and patients' desperation (Emilia Nieminen)

https://www.finnishcrimereporter.com/murder-of-emilia-nieminen

 

The actions of these patients, to whom no one wants to give an explanation from the side of medical treatment, will inevitably fall due to shocking actions into the existence of medically non-existent psychological diseases and credibility among the people when YLE has taken on the task of promoting them together with Auervaara from Kerava (Lauerma).

 

This action goes like a lie to the people of the Middle Ages about witches, when psychiatry uses its own extremely strong competence in terms of human knowledge on our problem citizens, who are then advertised through the state-owned propaganda machinery, or YLEN. This activity is based on medical research carried out in the name of a fictitious disease, in which the patient's disease is being studied, although in reality they only study the function of human cells under the influence of some chemical compound that is fed to the patients in the fictitious diseases. This activity certainly includes other illegal activities, but it is too well hidden within the extremely closed walls of VTH and other mental hospitals to the knowledge of carefully selected nurses who are certainly united by a negative idea towards these staged patients.

 

MEDICINE THAT CAN ONLY EXPAND WITH THE HELP OF SICK PEOPLE

If we look at medicine from the perspective of human health, it is clear as day that it has cured serious diseases on earth like tetanus, polio, etc. with the help of vaccines and developed medicines.

 

Mental health problems become medical

When I learn about mental health problems and what I have studied from the point of view of a crime reporter about cases that shock the community, in my opinion, has medicine simply already done what is expected of it? Cured most of the diseases and because of this it has such a strong need to have medical bases and connections for psychological diseases such as mental health problems. It is looking for these connections about chemical, electrochemical, inflammation and cardiovascular diseases on false grounds and extremely desperately, all of which has caused me great concern about illegalities, which I will explain in more detail in my articles.

 

Covering Up Illegal Medical Experiments

At the moment, what I have read in the medical literature, there is extremely strong evidence based on university-level studies conducted in the name of these diseases, which are also conducted at the University of Turku on patients of the prison mental hospital. there would be no real illness behind them. These illnesses in connection with patients are nothing more than medically non-existent psychological illnesses developed by psychiatrists themselves, the purpose of which is nothing other than to smear the patient in front of the people and our judiciary, which makes it easier to condemn them.

 

 

Medically non-existent psychological illnesses = witch persecution

Because there is no medical evidence for these diseases, just like there was no medieval witches who were an illusion created by the all-knowing institution of the time, i.e. the church, of something higher than what humans could understand. This witchcraft, in all its inexplicability, was handed over to the democratic people, which even the courts recognized, anyone could be condemned as a witch to be burned alive or drowned in its name.

 

Mental illnesses that are "deja vu" from this medieval witch hunt, the burden of inexplicability has been placed on the shoulders of medicine, which is investigating these medically non-existent diseases in our country's problem citizens in the name of all good, but under whose cover medical researchers are actually studying the human nervous and immune system. These patients are more valuable than gold to medicine when they have been bought from the courts with the lives of several innocent and bystander victims, because no nation would ever accept these illegal medical experiments if this hatred had not been cultivated on these patients, which is a donkey for the fact that the Kauhajoki school massacre was simply the systematic and planned arrival of psychiatry, the police and the Minister of the Interior, Anne Holmlund, which enables the illegal medical studies of the University of Turku in Finland and the patients required for them.

https://www.finnishcrimereporter.com/anne-holmlund-and-school-massacres

 

History of medically nonexistent diseases

These medically non-existent psychological illnesses date back to the beginning of the 20th century, which is considered the most brutal era in human history. Humanity was just getting over the supremacy of the church and the non-existence of witch persecution was proven. The Nazi ideology of a new pure Aryan race, which may also have been sparked by the direction of medicine when it studied human genetics and other crap in humans. These human souls polluted by the Nazi ideology were sent to Mengele's illegal studies, just as at the moment the patients of our country's prison mental hospital are forced to participate in the illegal medical studies of the dump of science, the University of Turku, where the human nervous and immune system is studied completely under the control of the scientists of the dump of science such as Walta Maija Helena and Jarmo "psychosis" Hietala below.

 

 

A democracy that enables the biggest illegalities

The enabler of this activity and above all to hide it from the people with the help of laws, a large army of lawyers has been built around these activities and that is only possible in democratic communities whose citizens have been taught and brainwashed to believe in the justice of the laws and actions of this system. To cover up illegal actions, a good news is used, which I bring out with the help of organization activities and which is advertised above the propaganda machine that spreads this good news to the people like Christmas throughout the year.

 

These actions are Deja vu of Mengele's actions, but their making possible is only possible thanks to the big false image that is built on these institutions and patients with the help of psychiatry and which is spread with the help of the news. News that aims at the completely unmotivated and inexplicable actions of these patients, which is completely possible thanks to the immense incompetence and unprofessionalism of our country's police force, when it is no longer able to investigate these crimes against humanity and medical abuses in Finland. Finland, which has proven to be an extremely welcoming country for criminals who have the worst plans for the health of our country's most problematic citizens.

 

This action by our country's medical care is the greatest violence to the health of these staged patients, which our country's police force is watching from the scene of the attack.

 

YLE's alternative truth with news coverage

At the moment, these medically non-existent diseases are advertised to the greatest extent possible with the help of our country's propaganda machine YLE, which pushes full-blown mental health problems into the public's consciousness so that they can connect the actions of problem citizens with mental illnesses, just as our country's decision-makers and science dump professors want it, and it will not come as too much of a surprise to them that individual and guided the patients' actions, to the extent that they would possibly question these mental health problems and that the actions were not caused by them.

https://www.finnishcrimereporter.com/yle-propaganda-machinery-mediahouse

PEOPLE'S BELIEF IN MEDICALLY NON-EXISTENT DISEASES HASSE KARLSSON

https://www.youtube.com/watch?v=MJuKRmbRyUc&t=907s

 

If we look at the actions of professor Hasse Karlsson of the University of Turku "who is not interested in power" in believing in these diseases and manipulating the listeners, which is at the level of the above video, it makes me overcome with medically non-existent fear to the greatest extent, because Hasse's "who is not interested in power" speeches are currently going like wrong to the people, listeners and our young students. The speeches of this Hasse "who is not interested in power" go to the people because he has immense credibility due to his position as a professor at the dump of science, i.e. the University of Turku, when he is researching these ghosts of medicine together with his friend club. Hasse "who doesn't care about the government" Karlsson certainly also has immense medical knowledge, which is certainly better than me and which he uses on completely false grounds to lie to the people about the existence of these medically non-existent diseases with the help of statistics, all of which is aimed at the people's acceptance when it comes to staging problem citizens with these imaginary diseases who end up in our country's mental hospitals as human rats.

 

The connection between physical and mental illnesses as falsely constructed

Hasse "who is not interested in power" who so credibly tries to build a path between the spiritual world and physical diseases, is much easier to see, thank God, than his friend Keravan Auervaaran (Lauerma) who very much wants to create a bridge from depression to cardiovascular diseases. With this action, one person in Finland has already MURDERED with the highest probability, who had strayed even today to very aggressively advertised mental health clinics, and it is a big question mark how much the medical care has eliminated its problem citizens in Finland intentionally with the help of medicine.

https://www.finnishcrimereporter.com/similar-operating-methods-of-nursing-and

 

Also, in Finland, there is a very high probability that one problem citizen named Jimi Karttunen has been murdered in a Finnish medical treatment like a stray dog.

https://www.finnishcrimereporter.com/murder-of-jimi-karttunen

 

Physiological diseases of cancer

Hasse "who is not interested in power" has obviously figured out with a group of friends how the depression associated with cancer patients could be transferred to those suffering from autumn depression, so that with it, if statistics are falsely interpreted, the physiological diseases of cancer and anticancer drugs, such as cardiovascular diseases for example, would be transferred in all their mystery to these for our problem citizens who eat state money for nothing.

 

It was not unclear to me Hasse "who is not interested in power"'s evil plans in the field of medicine, even though Hasse "who is not interested in power" hides it so well with methods that have already become very familiar to me when I have studied the activities of this friend club. These people use their own professional skills with full consideration, according to the situation, which helps the actions of this group of friends. When it comes to depression and the problems that occur in connection with it, people pretend to be completely ignorant, which helps them to keep their research work on this depression, which Hasseki "who is not interested in power" is researching together with his wife Linnea Karlsson. This same depression is also studied in the staged patients of the prison mental hospital, and Hasse's "uninterested" actions of the false misinterpretation of the statistics in the video and pretending to be completely ignorant of the causes of depression help to preserve the illegal studies of this group of friends due to the inexplicable diseases associated with depression, where taxpayers' money is sought.

 

In short, Hasse's "who doesn't care" goal regarding depression, he wants to find a medical cause for depression, which he is looking hard for in gut microbes, and to build physiological and real medical symptoms for depression on completely false grounds by misinterpreting statistics and feeling stupid.

 

The inexplicability I'm talking about is the physiological symptoms that appear in connection with depression, which Hasse "who doesn't care about power" talks about. These symptoms originate from medical diseases such as cancer, and Hassek "who is not interested in power" knows this for sure, but he completely ignores this when he advertises his ideology to a people who do not know about medicine so that no one would have any doubts about any illegalities when problem citizens start dying suddenly of depression from cardiovascular diseases.

 

Truck driver Jan from Turku

Jan rekkakuski.jpg

Koska kansan uskottelu on tätä tasoa ja näin agressiivista, se jättää väistämättäkin minulle vihjeitä tämän kaverikerhon häikäilemättömistä suunnitelmista ongelmakansalaisten suhteen. YLE on ottanut ohjelmaansa rekkakuski JAN:in korruption kehdosta eli turusta jolla on syöpä. Jan mainostaa YLEn dokumentin kautta agressiivisesti ja suuressa määrin mielenterveysongelmaa ja hänen syöpänsä jää tässä ohjelmassa kuin sivuosaan mikä on jo luettavissa harhaanjohtamiseen sairauden kanssa. Jan saa kuulemma mielenterveysongelmiinsa ketamiinia vaikka syöpä joka hänellä on, on ohjelmassa sivuosassa. Tästä ohjelmasta voi saada valheellisen kuvan että syyspäivän masennukseen pitää syödä ketamiinia Jan:in tavoin. Joku ongelma kansalainen joka on jäänyt psykiatrian haaviin uskottelujen suhteen että mielenterveysongelmiin pitää syödä näitä lääkkeitä joita todellisuudessa syötetään Jan:ille syovän takia.

https://www.finnishcrimereporter.com/yle-propaganda-machinery-mediahouse

 

Tässä on hyvä esimerkki kuinka aluksi oli ainoastaan syöpä, joka sai myöhemmin sairautensa kylkeen depression jota nyt ollaan Hassen “jota ei valta kiinnosta” ja hänen kaverikerhonsa, joka toimii kuin rasvattu mankeli on eriyttämässä syövän yhteydestä ja luomassa täysin oma sairaus depressio tilastotiedettä tahallisessti väärintulkitsemalla sekä mahdollisesti vankimielisairaalan potilaista keräämällä valheellista tietoa täydentämään tätä kuvitteellista depressiota jonka yhteydessä mukamasten esiityisi joitakin syövän fysiologisia oireita.

 

Lääketieteellinen holokausti on Hassen “jota ei valta kiinnosta” nimipäivä

Kun Hasse “jota ei valta kiinnosta” on saanut kaverikerhonsa kanssa luotua depressiosta oman sairautensa fysiologisien oireiden ja tautien kanssa kuten esimerkiksi sydän- ja verisuonitaudit, tulee tämä kombinaatio eliminoimaan maamme kaikki ongelmakansalaiset ennenaikaisesti hautaan pois kuluttamasta veronmaksajien rahoja vastikkeettomasti.

 

Koska kyseessä on lääketiede ja sen sairaudet jotka ei tunne valtiollisia rajoja, tulee tämä Hassen “jota ei valta kiinnosta” lääketieteellinen holokausti niittämään paljon ihmisiä maapallolta kun sen käyttöönoton prosessit on saaatu hiottua kuntoon. Puhun käyttöön otosta koska kyseessä ei ole oieka tauti vaan maapallon säälimättömimmän pedon, valkoisen ihmisen sairas suunnitelma joka tarvitsee ihmisen häikäilemättömyyttä enemmän kuin luontoäitiä antaakseen nämä syövän fysiologiset sairaudet ongelmakansalaisille ja yli korostettuna tulee olemaan neulainfektiot josta minulla on valitettavasti omakohtaista kokemusta joka kuitenkin tulee pelastamaan monen ongelmakansalisen hengen kun kerron tästä julkisuuteen ja kuinka nurmijärven päivystyksen henkilökunta Henriikka Riepponen ja Päivi Kokki jätti käyttämättä desinfionti ainetta kun he ottivat minulta CRP:n neulalla. Tämä aiheutti minulle kaksi päivää kestäviä väristyksiä kehossa varpaista päähän jotka olivat kuin kuumia aaltoja. Tämä todistaa kuinka sairaanhoidossa voidaan tahallisesti aiheuttaa potilaille bakteeri ja virusinfektioita täysin tahallisesti josta ei voi jäädä kiinni. Tällaisella toiminnalla sairaanhoidossa voidaan suorittaa ihan minkälaisia virus ja bakteeritulehduksia vain halutaan ilman pelkoa kiinnijäämisestä koska tämä alue on suomen presidentin, arjalaisten uuden valkoisen kuninkaan ja tieteen kaatopaikalta eli turun yliopistosta valmistuneen suojeluksessa.

 

On iso kysymysmerkki voidaanko tätä toimintaa joka tähtää selvästikin lääketieteen ajamista keskiaikaisen kirkon rooliin pysäyttää. Tässä onnistuttuaan tämä alue voi halutessaan jakaa luonnollisia kuolemia ongelmakansalaisilleen syyspäivän masennuksen luoman mystisyyden avulla, jolle on rakennettu valheellisin perustein yhteys sydän- ja verisuonitauteihin sekä lukuisiin selittämättömiin tulehduksiin, jotka kaikkinensa voi olla ihan minkä vain kemiallisen yhdisteen aiheuttama rektio ihmiskehossa joka tarkoituksellisesti on salattu ja minkä avulla tätä syyspäivän masennuksen yhteyttä lääketieteeseen tietoisesti rakennetaan valheellisin ja väärintulkintojen avulla. Kuten Karlsson videolla sen jo kaikelle kertookin mutta joka kuitenkin peittyy niin monen ihmisen hyväntahtoisuuden alle, koska eihän kukaan voisi pahimmassa unessakaan uskoa, että sairaanhoidon puolella suoritettaisiin järjestelmällisiä toimia muiden terveyden kustannuksella. Tästä kuitenkin olen kerännyt lukuisia esimerkkejä linkedin sivuilleni että olemme eläneet lumeonnelassa joka on sairaanhoidon luoma illuusio hyvistä aikomuksistaan.

 

HASSE KARLSSON JOKA IMITOI HI-VIRUSTA

Tähän asti luettua, jokaisen pitäisi nähdä kuinka Hasse “jota ei valta kiinosta” on imitoinut HI-Virusta ja sen koko olemassaoloa lähes identtisesti kun hän on luomassa maamme ongelmakansalaisten yhteydessä olevan masennuksen päälle syövän fysiologisia sairauksia jotka voidaan tarvittaessa antaa sairanhoidossa neulainfektiolla ihan kuten Päivi Kokki ja Henriikka Riepponen nurmijärven päivystyksessä teki minulle.

https://www.finnishcrimereporter.com/henriikka-riepponen

 

Tämä toiminta jonka tarkoitus on luoda sairaus uudelle vähemmistöryhmälle eli ongelmakansalaisille on identtisyydeltään liiankin samankaltainen HI-Viruksen kanssa joka homoseksuaalien keskuudessa levisi ruton lailla on enemmänkin todiste niille kaikille salaliittoteorioille joita HI-viruksesta levitettiin että se olisi salaliittoteoria. Nämä salaliittoteoriat näyttäisi kumoutuvan Hassen “jota ei valta kiinnosta”  ansiosta kun hän omakohtaisesti ja youtube videoilla sen jo lähes suoraan kertoo kuinka vähemmistöryhmälle luodaan uusi sairaus sitä kansalle mainostamalla ja yhdessä esimerkkien kanssa ajettua prosessimaisesti ylös yhdessä tilastotieteen väärintulkintojen kanssa jota toimintana vahvasti ohjaa omat ideologiset päämäärät.

 

Demokratia ja sen laitoksien nimissä voidaan suorittaa mitä laittomattomimpia toimia 

Hassen “jota ei valta kiinnosta” toimet myös todistaa kuinka maapallon säälimättömin peto, valkoinen ihminen toimii yhdessä demokraattisen valtion laitosten uskottavuuden nimissä ja jota se hallintomallina ylistää yli kaiken, ja miksi ei kun sen nimissä voidaan ajaa näin julmia hankkeita ihmiskuntaa kohtaan.

 

Hassen “jota ei valta kiinnosta” toimet myös todistavat kuinka HI-Virus ei ole kenenkään muun kuin Hassen kaltaisten henkilöiden kehittämä virus, jonka tarkoitus ei juuri eroa Hassen “jota ei valta kiinnosta” masennus 2.0 sairaudesta jossa on nyt Hassen ansiosta syövän fysiologiset taudit mukana johon nämä ongelmakansalaiset kuolevat, ihan kuten Jarno Laapotti Ylivieskassa.

https://www.finnishcrimereporter.com/similar-operating-methods-of-nursing-and

 

 

SUOMEN PÄÄTTÄJIEN JA MINISTEREIDEN LÄPISORMIEN KATSOMINEN

Kun meidän maan päättäjät ja ministerit katsovat läpisormien tätä turun yliopiston kaverikerhon toimia lääketieteen saralla ja mihin olen yrittänyt saada rikostutkintaa kohdistuen tähän porukkaan, joka tieteen nimissäkin puhuu vääristellen sitä omien intressien mukaan, olisi mitä pikimmiten keskeytettävä.

 

Ongelmakansalaisten eliminointi

Kolmivuotisen tutkintani aikana olen jäänyt ihmettelemään onko meidän maan päättäjät julistanut sodan ongelmakansalaisiaan vastaan mielenterveysongelmien nimissä, koska maapallon säälimättömimmän pedon, valkoisen ihmisen perilliset eli turun yliopiston äärimmäisen korruptoituneiden professorien kerho on rakentanut turun yliopistossa näiden kuvitteellisten tautien päälle näin kovaa valheellista siltaa fysiologisiin tauteihin ja oireisiin käyttäen hyväksi esimerkiksi rekkakuski Jan:ia ja hänen syöpää.

https://www.finnishcrimereporter.com/yle-propaganda-machinery-mediahouse

 

 

Tätä sodan julistusta tukee myös Jimi Karttusen lääkkeellinen lopetus HUS:ssa joka peiteltiin trauman jälkeisen aineenvaihdunnallisen reaktion alle jonka syyt menivät täysin Jesse Torniaisen edustaman uusnatsi järjestön Suomen Vastarintaliikkeen syyksi mikä kyllä kertoo kuinka kieroa peliä tieteen kaatopaikalta eli turun yliopistosta valmistunut arjalaisten uusi valkoinen kuningas Sauli Niinistö pelaa verhojen takana jota peitellään ylen propagandakoneiston uutisoinnilla.

https://www.finnishcrimereporter.com/sauli-s-angels

 

Turun yliopiston laittomuudet

Kaikki tämä laittomuus turun yliopiston äärimmäisen korruptoituneiden professorien toimesta mielenterveysongelmaisten kanssa on, että he rakentavat siltaa psykologisille taudeille tulkitsemalla tilastollisia oireita tahallisesti väärin, mihin kuuluu myös tahallisesti väärin valitut mittarit joilla potilaiden oireita tulkitaan. Tämä on luonut suurta uskottavuutta kansan keskuudessa näistä lääketieteellisesti olemattomista taudeista koska niiden nimissä on suoritettu yhteiskuntaa järkyttäviä tekoja.

 

Näiden tekojen henkilöt ovat olleet psykiatrian huumaamia tekojen aikana, heidän provosoimia, johdateltuja sekä äärimmäisen epäoikeudenmukaisista toimista aiheutuvan vihan ja koston vallassa. Potilaat jotka osittain pelon, vihan, koston sekä täydessä tietämättömyydessään joka johtuu huumaavista “lääkkeistä” syyllistyvät jokaisen eläimen tavoin viimeiseen puolustusreaktioon nurkkaan ajettuna, eli hyökkäykseen yhteiskuntaamme vastaan joka heitä vastaan on hyökännyt psykiatriassa joka edustaa yhteiskuntaamme sairaanhoidon  osa-alueena.

 

On todella huutava vääryys että minä insinöörinä joudun asettumaan vastakkain kuitenkin tohtorin tutkinnon suorittaneiden professorien edessä kun yritän sanoa että heidän toimet lääketieteen saralla on lääketieteen väärinkäyttöä sekä vastoin kaikkea oikeudenmukaisuutta kun he ovat luomassa uutta lääketieteellistä sairautta psykologisesta masennuksesta jolla muka olisi fysiologiset taudit ja oireet kuten sydän- ja verisuonitaudit. Näiden herrojen vuoksi olisi perustettava monikansallinen tutkimusryhmä selvittämään heidän toimiaan vankimielisairaalan potilailla sekä kuinka pitkällä heidän rikolliset toimet lääketieteen saralla on.

 

MONIKANSALLINEN TUTKIMUSRYHMÄ MAAPALLON PARHAIMPIA RIKOSTUTKIJOITA SEKÄ LÄÄKÄREITÄ

Kun katsotaan kaikkinensa mitä suomessa on tapahtunut ja jotka olen listannut linkedin sivuilleni, olisi maapallolle kerättävä monikansallinen tutkimusryhmä selvittämään mitä kaikkea laitonta sairaanhoidon puolella tehdään koska suomessa tämä toiminta on niin selvästi nähtävissä, että osa sairaanhoidon lääkäreistä voitaisiin ottaa kiinni jo “jokamiehen oikeudella”.

 

Ihmisluonteen historia on jo osoittanut sen suunnattoman julmuuden omiaan kohtaan ja jota turun yliopiston äärimmäisen korruptoituneet professorit Jesper Ekelund, Hasse Karlsson, Jyrki Korkeila, Jarmo Hietala, Raimo Salokangas, Hannu Lauerma + Alo Juriloo toteuttavat ongelmakansalaistemme terveyden kustannuksella jotka tähtäävät omien akateemisten urien kasvattamiseen sekä ihmisen kartoittamiseen lavastettujen potilaiden kuvitteellisten sairauksien nimissä.

 

Näissä mielenterveyden toimissa on selvästi nähtävissä kuinka niissä yhdistyy keskiaikaiset noitavainot näiden kuvitteellisten tautien osilta sekä nazi saksan julmuudet joita piilotellaan näiden lääketieteellisten olemattomien mielisairauksien luoman mystisyyden ja varjon avulla jotka vahvasti tähtäävät lääketieteen laittomiin ihmiskokeisiin hermoston ja immuunijärjestelmän kartoituksessa ja ties missä muussa laittomissa toimissa mihin lääketiede tarvitsee näitä lavastamiaan ihmisrottiaan.

 

Tähän ryhmään joka joskus tullaan keräämään tutkimaan lääketieteen alueella tapahtuneita äärimmäisen julmia, systemaattisia sekä järjestelmällisiä toimia jotka tähtäävät ongelmakansalaisten valjastamisen ihmisrotaksi sekä luomalla psykologisista taudeista lääketieteellisiä tauteja valheellisin perustein tulkitsemalla tilastotiedettä tarkoituksellisesti väärin, voin kertoa suomea edustavat tutkijat jotka ovat Pekka Seppäsen toimet paljastaneet rikostutkijat. Kaikki muut rikostutkijat suomesta voidaan lähettää Ouluun jahtaamaan polkupyörä- sekä pulkkavarkaita.

Since the people's belief is at this level and this aggressive, it inevitably leaves me clues about the ruthless plans of this club of friends regarding problem citizens. YLE has included in its program a truck driver from JAN's cradle of corruption, i.e. Turku who has cancer. Through YLE's documentary, Jan aggressively and to a large extent advertises a mental health problem, and his cancer remains in this program as a secondary part, which can already be read as misleading with illness. It is said that Jan gets ketamine for his mental health problems, even though the cancer he has is on the sidelines of the show. You can get the false impression from this program that you have to take ketamine like Jan to get depression on an autumn day. Some problem is a citizen who has been left in the wounds of psychiatry regarding the beliefs that for mental health problems you have to take these drugs that are actually fed to Jan because of cancer.

https://www.finnishcrimereporter.com/yle-propaganda-machinery-mediahouse

 

Here is a good example of how in the beginning there was only cancer, which later got its illness side by side with depression, which is now Hassen's "who doesn't care about power" and his friend club, which acts like a greased manacle, is differentiating from the cancer connection and creating its own disease, depression, by deliberately misinterpreting statistics and possibly from the patients of the prison mental hospital by collecting false information to supplement this imaginary depression, in connection with which some physiological symptoms of cancer would appear.

 

The medical holocaust is Hasse's "who is not interested in power " Name Day

When Hasse "who doesn't care about power" has developed depression with his friend club along with the physiological symptoms and diseases of his own illness such as cardiovascular diseases, this combination will eliminate all problem citizens of our country from spending taxpayers' money for nothing.

 

Since it is medicine and its diseases that know no national borders, this medical holocaust of Hasse "that the government is not interested in" will reap a lot of people from the earth when the processes of its implementation have been polished. I'm talking about adoption because it's not a real disease, but a sick plan of the most ruthless beast on earth, the white man, who needs human ruthlessness more than mother nature to give these cancerous physiological diseases to problem citizens, and over emphasized will be needle infections, which unfortunately I have personal experience of, which will nevertheless save the lives of many problem citizens when I tell the public about this and how the Nurmijärvi emergency room staff Henriikka Riepponen and Päivi Kokki did not use disinfectant when they took CRP from me with a needle. This caused me to have two days of shivering in my body from toes to head that were like hot waves. This proves how in medical care you can intentionally cause bacterial and viral infections to patients completely on purpose, which cannot be caught. With this kind of action in medical care, you can carry out any kind of virus and bacterial infections you want without fear of being caught, because this area is under the protection of the president of Finland, the new white king of the Aryans and a graduate from the dump of science, the University of Turku.

 

It is a big question mark whether this activity, which clearly aims to push medicine into the role of the medieval church, can be stopped. Having succeeded in this, this region can, if it wishes, distribute natural deaths to its problem citizens with the help of the mystique created by the depression of the autumn day, on which a connection with cardiovascular diseases and numerous unexplained infections has been built on false grounds, all of which can be caused by just any chemical compound in the human body, which has been deliberately hidden and with which this association of fall day depression with medicine is deliberately built with lies and misinterpretations. As Karlsson already tells everyone in the video, but which is nevertheless hidden under the benevolence of so many people, because no one could believe, even in their worst dreams, that systematic actions would be carried out in the field of medical care at the expense of the health of others. However, I have collected numerous examples of this on my linkedin pages that we have lived in false happiness, which is the illusion of good intentions created by medical care.

 

HASSE KARLSSON WHO IMITATED HI VIRUS

After reading until now, everyone should see how Hasse "who is not bothered by power" has imitated the HI-Virus and its entire existence almost identically when he is creating cancer physiological diseases on top of the depression associated with the problem citizens of our country, which can be given in medical care with a needle infection just like Päivi Kokki and Henriikka Riepponen at Nurmijärvi emergency room did it for me.

https://www.finnishcrimereporter.com/henriikka-riepponen

 

This activity, the purpose of which is to create a disease for a new minority group, i.e. problem citizens, is too similar in identity to the HI-Virus, which spread like a plague among homosexuals, is more proof of all the conspiracy theories that were spread about the HI-Virus that it was a conspiracy theory. These conspiracy theories seem to be disproved thanks to Hasse "who is not interested in power" when he tells it firsthand and in youtube videos almost directly how a new disease is created for a minority group by advertising it to the people and together with examples driven up in a process-like manner together with misinterpretations of statistics whose actions are strongly guided by their own ideological goals.

 

The most illegal actions can be carried out in the name of democracy and its institutions

The actions of Hasse "who is not interested in power" also prove how the most ruthless beast on earth, the white man, works together in the name of the credibility of democratic state institutions and which it praises above all else as a governance model, and why not when such cruel projects against humanity can be carried out in its name.

 

The actions of Hasse "who is not interested in power" also prove how the HI-Virus is not a virus developed by anyone other than people like Hasse, whose purpose is not much different from Hasse's "who is not interested in power" depression 2.0 disease, which now has the physiological diseases of cancer, thanks to Hasse, which these problem citizens die, just like Jarno Laapotti in Ylivieska.

https://www.finnishcrimereporter.com/similar-operating-methods-of-nursing-and

 

LOOKING THROUGH THE FINGERS OF FINLAND'S DECISION-MAKERS AND MINISTERS

When the decision-makers and ministers of our country look cross-eyed at the activities of the University of Turku friendship club in the field of medicine and what I have tried to get a criminal investigation against this group, which even in the name of science speaks distorting it according to their own interests, it should be stopped as soon as possible.

 

Extermination of problematic citizens

During my three-year investigation, I have been left wondering whether the decision-makers of our country have declared war against their problem citizens in the name of mental health problems, because the heirs of the most relentless beast on earth, the white man, i.e. the club of extremely corrupt professors at the University of Turku, have built such a hard false bridge to physiological diseases and symptoms at the University of Turku on top of these imaginary diseases. for example, Jan the truck driver and his cancer.

https://www.finnishcrimereporter.com/yle-propaganda-machinery-mediahouse

 

 

This declaration of war is also supported by Jimi Karttunen's medical termination at HUS, which was hidden under a post-trauma metabolic reaction, the causes of which were completely attributed to the neo-Nazi organization Finnish Resistance Movement represented by Jesse Torniainen, which shows how crooked the game Sauli Niinistö, the new white king of the Aryans who graduated from the University of Turku, is playing. behind the curtains, which is covered up with the news of the propaganda machine.

https://www.finnishcrimereporter.com/sauli-s-angels

 

Illegalities at the University of Turku

All this illegality by the extremely corrupt professors of the University of Turku with people with mental health problems is that they build a bridge to psychological diseases by deliberately misinterpreting statistical symptoms, which also includes deliberately wrongly chosen metrics to interpret patients' symptoms. This has created great credibility among the people about these medically non-existent diseases because acts that shock the society have been carried out in their name.

 

The people of these acts have been drugged by psychiatry during the acts, provoked by them, led on by them, and in the grip of anger and revenge resulting from extremely unjust actions. Patients who partly out of fear, anger, revenge and in their complete ignorance caused by intoxicating "medicines" commit, like every animal, the last defense reaction when cornered, i.e. an attack against our society which has attacked them in psychiatry, which represents our society as a part of medical care.

 

It is really a blatant injustice that I, as an engineer, have to stand in front of professors with doctoral degrees when I try to say that their actions in the field of medicine are an abuse of medicine and against all justice when they are creating a new medical disease of psychological depression, which supposedly has physiological diseases and symptoms such as heart- and vascular diseases. Because of these gentlemen, a multinational investigation team should be established to find out their actions on the patients of the prison mental hospital and how far their criminal activities in the field of medicine are.

A MULTINATIONAL INVESTIGATION TEAM OF THE WORLD'S BEST CRIMINAL INVESTIGATORS AND DOCTORS

When we look at everything that has happened in Finland and which I have listed on my linkedin page, a multinational research team should be gathered around the world to find out what all the illegal things are being done in the field of medical care, because in Finland this activity is so clearly visible that some of the doctors in medical care could be arrested already with "any man's right".

 

The history of human nature has already shown the immense cruelty towards its own, which the extremely corrupt professors of the University of Turku, Jesper Ekelund, Hasse Karlsson, Jyrki Korkeila, Jarmo Hietala, Raimo Salokangas, Hannu Lauerma + Alo Juriloo, are carrying out at the expense of the health of our problem citizens, who aim to grow their own academic careers and map the human being in the name of imaginary diseases of staged patients.

 

In these mental health activities, you can clearly see how they combine the medieval witch hunts for these imaginary diseases and the atrocities of Nazi Germany, which are hidden with the help of the mystique and shadow created by these medically non-existent mental illnesses, which strongly aim at illegal human experiments in medicine in the mapping of the nervous system and immune system, and of course in any other illegal activities where medicine needs these his staged human rats.

 

To this group that will sometimes be gathered to investigate the extremely cruel, systematic and systematic actions that took place in the field of medicine that aim at harnessing problem citizens into human rats and creating medical diseases from psychological diseases on false grounds by deliberately misinterpreting statistics, I can tell you that the researchers representing Finland are the criminal investigators who uncovered Pekka Seppänen's actions. All other criminal investigators from Finland can be sent to Oulu to chase bicycle and sled thieves.

bottom of page