top of page
Oikeus PäiviParikka_3.jpg
Oikeusministerio_helsingin käräjäoikeus_cat_FI.JPG
Oikeusministerio_helsingin käräjäoikeus_cat_EN.JPG

Olen tiedustellut helsingin käräjäoikeudelta tuomioistuinpäätöksiä jotka koskevat kokkolan kiviniityn koulusurman suunnittelua.

I have inquired from the district court of Helsinki about court decisions concerning the planning of the Kokkola kiviniitty school massacre.

Kokkolan koulusurma_2.jpg

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/syyte-koulumurhan-suunnittelusta-tarkoitus-tappaa-40-oppilasta-kokkolassa/6161916

 

 

Tämä tapaus herättää minun kiinnostuksen koska tapaus on hieman samankaltainen kuin kannuksen surma, missä tekijä oli viety kaksi kertaa pakkohoitoon vastentahtoisesti missä psykiatria oli kirjannut hänestä potilastietoihin, että hän kuulee “ääniä”, jotka näissä tapauksissa yhdistetään harhoihin jotka ohjailevat näitä ihmisiä. Lisäksi tuomioistuinpäätöksessä käytiin spekulointia että oliko surmaaja näiden “äänien” vallassa surmateon aikana. Kannuksen surman tapauksesta ei ole julkaistu tekijä kasvokuvaa taikka henkilötietoja uutisointiin, ihan kuten ei ole kokkolan koulusurmahankkeen tekijästäkään ja tuomioistuinpäätös jonka sain vaasan hovioikeudelta, pääsin selvittämään missä tämä kannuksen surmaaja on nykyisin koska olisin halunnu haastatella häntä tapausten johdosta. Minulle selvisi, että 04/2020 THL:n päätöksellä pakkohoitoon lähetetty surmaaja on yhteiskuntamme vapaalla puolella kuntosaliyrittäjänä 06/2022 lähtien eikä tämä henkilö kuule mitään “ääniä” joista psykiatria oli maininnut hänestä. Tämä surmaaja on todella asiallisen näköinen ja muutenkin fiksun oloinen kaveri mikä ihmetyttää minua suuresti miksi psykiatria on kirjannut hänestä näin valheellista tietoa ja että hänet on viety sairanhoidon pakkolakien avulla psykiatriseen hoitoon joka näyttäisi monen kohdalla olevan lääketieteen väärinkäyttöä sekä lääkkeellistä kidutusta kuvitteellisten sairauksien nimissä.

https://www.finnishcrimereporter.com/death-in-kannus

 

OIKEUSMINISTERIÖ EI ANNA TUOMIOISTUINPÄÄTÖKSIÄ

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/syyte-koulumurhan-suunnittelusta-tarkoitus-tappaa-40-oppilasta-kokkolassa/6161916

 

The planning project for the Kokkola school killing arouses my interest because the case is somewhat similar to the killing of a spur, where the perpetrator had been taken to compulsory treatment twice against his will, where the psychiatrist had recorded in his patient records that he hears "voices", which in these cases are connected to delusions that control these people. In addition, there was speculation in the court decision that the killer was under the control of these "voices" during the murder. In the case of Kannus's murder, no picture or personal information has been published for the news, just like there is no author of the Kokkola school murder project and the court decision I received from the Vaasa Court of Appeal, I was able to find out where this Kannus' killer is today because I would have liked to interview him about the cases. It became clear to me that the killer who was sent to compulsory treatment by the decision of THL on 04/2020 has been on the free side of our society as a gym entrepreneur since 06/2022 and this person does not hear any of the "voices" that psychiatry had mentioned about him. This killer is a really matter-of-fact looking and otherwise smart guy, which makes me wonder why psychiatry has recorded such false information about him and that he has been taken to psychiatric treatment with the help of compulsory medical treatment laws, which would appear to many to be medical abuse and medicinal torture in the name of imaginary diseases.

https://www.finnishcrimereporter.com/death-in-kannus

 

THE MINISTRY OF JUSTICE DOES NOT GIVE COURT DECISIONS

Kokkolan koulusurma.JPG
Oikeus PäiviParikka_3.jpg

o Mihin käyttötarkoitukseen henkilötietoja tarvitaan?

Tutkin yksityishenkilönä suomen viranomaisten laittomia toimia maamme ongelmakansalaisten kanssa, mihin kuuluu heidän epäoikeudenmukaiset tuomioistuin menettelyt joissa henkilöitä “tuomitaan” pakkohoitoihin lääketieteellisesti olemattomiin ja kuvitteellisiin tauteihin joita langetetaan täysin mutu-tuntumalla psykiatrian asiantuntijalausunnoilla jotka ovat kovaa valuuttaa maamme tuomioistuimissa jotka ohittavat poliisin rikostutkintalausunnotkin jotka kuitenkin perustuvat konkreettisiin todisteisiin vaikka poliisi on minun tutkinnoissa syyllistynyt puolueellisiinkin lausuntoihin. Tämä psykiatrian touhu omien asiantuntijalausuntojen kanssa jättää suuren virhemarginaalin sen suhteen, mikä näiden “tuomioiden” taustalla oleva todellinen syy on ja miksi ne menevät heittämällä läpi maamme tuomioistuimissa ilman minkäänlaista kyseenalaistamista mistaan suunnalta.

 

No tähän minulla on jo vastaus perustuen omiin tutkimuksiini, missä nämä syyntakeettomat henkilöt esiintyvät turun yliopiston tutkijoiden Jarmo Hietalan ja Walta Maija Helenan laittomissa lääketieteellisissä aivotutkimuksissa missä he tutkivat pakkohoitoihin langetettujen potilaiden avulla erilaisten kemiallisten yhdisteiden vaikutusta aivotoimintoihin solutasolla, arvailevat lääketieteellisesti olemattomien ja kuvitteellisten tautien syntymekanismeja sekä kumoavat aikaisempia arvauksia.

https://www.finnishcrimereporter.com/gang-bang-of-turku-university

 

Tämä toiminta missä maamme neurologisesti terveitä henkilöitä on tuomittu pakkohoitoihin mikä todellisuudessa tarkoittaa turun yliopiston aivotutkijoiden täysin mielivaltaisiin tutkimuksiin alistamista mikä rikoksena ihmisyyttä vastaan on aika kova rikos kun näillä taudeilla ei ole lääketieteellistä todistusta mikä tarkoittaa ettei niitä ole ylipäätänsä olemassakaan mutta joiden nimissä kehitetään mitä kovempia kemiallisia yhdisteitä lääketieteen puolella jotka vaikuttavat aivotoimintoihin sekä ihmisen immuunijärjestelmään. Näiden syyntakeettomien ainoa rooli ja syy on olla lääketieteen ihmisrottina joka kasvattaa turun yliopiston tutkijoiden akateemisia uria, monen potilaan kohdalla heidän terveyden ja vapauden kustannuksella jotka ovat tekoihin provosoituja ja johdateltuja ongelmakansalaisiamme jotka psykiatria on huumannut omilla aivotoimintoja laskevilla kemiallisilla yhdisteillä jotka valheellisesti kulkevat maassamme masennulääkkeinä.

 

Tämä prosessi sairanhoidon psykiatrian ja sen pakkohoitojen kanssa on äärimmäisen ailahtelevaa mistä on todisteena Hannu Lauerman lausunnot kuinka nämä henkilöt eivät kykene työskentelemään yrittäjinä saat ityöelämässä sekä Mika Rautasen lausunnot kuinka ihmeparantumisia ei ole mutta silti kuitenkin kannuksen surmasta tuomittu henkilö työskentelee saliyrittäjänä 2-vuotta sen jälkeen kun hänet tuomittiin THL:n toimesta pakkohoitoon koska hän kuuli “ääniä” jotka näissä tapauksessa viittaavat “ääniin” jotka ohjaavat näitä potilaita, mikä ilmeisesti on vain psykiatrian omakehitelmä ja äärimmäisen suuri leimä uskottavuudelle mikä konkretisoituu suomen korruptoituneissa tuomioistuimissa.

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2013/12/04/mielenterveyspotilaiden-hoito-kangertelee

https://www.finnishcrimereporter.com/death-in-kannus

 

Näitä “ääniä” joita psykiatrian potilaat kuulevat ei ilmeisemmin ole edes olemassakaan, ihan kuten ei ole näitä lääketieteellisesti olemattomia ja kuvitteellisia tautejakaan vaan tässä on kyseessä psykiatrian jonkilainen “huijaus” millä se oikeuttaa nämä väittämät “äänien kuulemisista potilaiden kanssa.

 

Mutta nyt asiaan. Kokkolan koulusurmahanke ja mikä minua siinä kiinnostaa on vähän sama kuin kannuksen surman sekä Anneli Auerin tapauksissa eli “väärä” tuomio. Kannuksen tapauksessa kyseessä oli tuomioistuimen “ohitus” missä Hannu Lauerman alaisina työskentelevät henkilöt antavat täysin mielivaltaisia parantumistodistuksia joillekin henkilöille kun taas toisille aiheutetaan aivovauriot kemiallisesti ja alistetaan lääketieteen ihmisrotiksi. Anneli Auerin tapauksessa maamme tuomioistuimet sivutti poliisin kiistattomat rikostutkinnan ja päätti langettaa Auerille tuomiot omien lapsien seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Näiden perusteella voisin jo antaa kokkolan koulusurmahankkeesta oman arvaukseni, että hän jollain lailla maamme viranomaisten huijaama taikka mitä pahinta, heidän kanssa yhteistyötä tehnyt henkilö jonka kanssa on sovittu kaikki mitä oikeudessa sanotaan että tapaus saadaan tilastollisesti syyntakeettomana tuomittujen sarjaan missä kaikki koulusurmia suunnittelevat saadaan mielisairaaloihin lääketieteen ihmisrotiksi jotka kuitenkin ovat psykiatrian ja poliisin peitetoiminnan tulosta, ihan kuten Nita-Minttu Tirkkonen joka suunnitteli helsingin joukkosurmaa joka kuitenkin oli suomen poliisin peitetoiminnan vetämänä tässä hankeessa jota ei olisi edes ollut ilman suomen poliisia, ihan kuten ei olisi ollut Jokelan ja Kauhajoen koulusurmia ilman Anne Holmlundin, suomen poliisin ja psykiatrian yhteistyötä.

https://www.finnishcrimereporter.com/anneli-auer

https://www.ts.fi/uutiset/772404

 

Tämän toiminnan mahdollistaminen suomessa josta kirjoitin yksilöityyn yhteen henkilöön suomessa, Sauli Niinistöön joka on euroopan uusi rutto, ongelmakansalaisten musta surman, kremlin pöytiin loikannut kaksoisagentti, turun yliopiston kasvatti ja kokoomuksen valkoinen kuningas jonka pitkäjänteinen työ suomen oikeuslaitoksen korruptoimisessa alkaa kantamaan pikkuhiljaa tulosta kun maamme mielisairaalat on täynnä ongelmakansalaisiamme jotka toimivat turun yliopiston ja Saulin kasvatti koulun tutkijoiden ihmisrottina.

 

o Onko henkilötietoja tarkoitus luovuttaa edelleen?

Ei tällä hetkellä mutta ihan kuten kuten Nita-Minttu Tirkkosen nimi julkaistiin joka ikisessä lehdessä, ei tälle ole varmasti estettä kun kyseessä on koulusurmahankkeesta tuomittu joiden kaikkien nimet on julkaistu suomen mediassa mikä osittain on oikein.

 

o Mihin lainmukaiseen käsittelyperusteeseen kyseisten henkilötietojen käsittely perustuisi?

Se on ihan turha nakata minun päälle mitään teidän oman toiminnan ylle luotuja sääntöjä taikka taikka laittamalla minut vastailemaan teidän nippelitietoihin. Minulla on oikeus saada näitä tuomioistuin päätöksiä koska suomi kuuluu nimellisesti oikeusvaltioksi jonka langettamat tuomiot eivät saa olla salaisia ettei diktatuuria taikka väärintuomitsemista pääsisi syntymään jota viranomaisten toimien läpinäkyvyys pitäisi ehkäistä tehokkaasti, JOTEN TÄNNE NE TUOMIOISTUIN PÄÄTÖKSET JA VÄHÄN ÄKKIÄ.

 

o Kuinka henkilötiedot on tarkoitus suojata?

Minulla ei ole yksityishenkilönä mitään velvollisuutta suojata mitään tuomioistuin päätöksessä olevia nimiä jotka te lähetätte minulle heti tämän viestion jälkeen mutta teillä on ja toivottavasti olette tehneet sen paremmin kuin vastaamo ettei tietomurtoja esiinny teidän järjestelmissä.

​​​

Näistä sähköpostiviesteistä huomaa, kuinka helsingin käräjäoikeus ei halua luovuttaa minulle tuomioistuinpäätöksiä kokkolan koulusurmahankkeesta, koska on suuri todennäköiyys, että tämäkin henkilö toimii nykyisin yhteiskuntamme vapaalla puolella ehkä jopa yrittäjä.

 

Emilia Niemisen surmaaja

Jos näitä tapauksia vertaa esimerkiksi Emilia Niemisen surmaajaan, jonka kuva ja nimi julkaistiin mediassa ja joka yritti paeta niuvanniemestä, ei hän ilmeisesti ole yhteiskuntamme vapaalla puolella vieläpä yrittäjänä vaan hän on niuvanniemessä alistettuna sairaanhoidon pakkolakien avulla lääketieteen ihmisrotaksi joita turun yliopiston tutkijat Jarmo Hietala ja Walta Maija Helena käyttävät omissa tutkimuksissaan kasvattaakseen omia akateemisia uriaan näiden kansalaisten vapauden, terveyden sekä heidän sivullisten uhrien syyttomien henkien kustannuksella.

https://www.finnishcrimereporter.com/gang-bang-of-turku-university

 

Nita-Minttu Tirkkonen

Tirkkonen jonka nimi ja kasvokuva julkaistiin mediassa ja minkä yhteydessä suomen poliisi käytti vähintäänkin massiivista peitetoimintaa tämän kaksikon vetämisestä rikolliseen toimintaan jonka päätteeksi se pidätti tämä kaksikon joista toinen meni syyntakeettomana mielisairaalaan eikä hän varmasti ole yhteiskuntamme vapaalla puolella näin massiivisen viranomaistoiminnan takia.

 

Tirkkonen kuten moni muukin näiden pohjoiskoreamaisen suljettujen laitosten potilaat on alistettu sairaanhoidon pakkolakien avulla lääketieteen ihmisrotiksi ja jos katsotaan Kannuksen surmaajan tapausta, kuinka valheellisia lausuntoja se antaa potilailleen joissa ei ole mitään perää ja joiden tarkoitus ei ole mikään muu kuin mustamaalata potilas tuomioistuimien edessä ja myöhemmin pitää nämä henkilöt mielisairaaloissa lääketieteellisesti olemattomien ja kuvitteellisten tautien avulla jotka perustuvat valheellisiin lausuntoihin ja mutu-tuntumaan potilaasta jota hoitohenkilökunta tulkitsee.

https://www.finnishcrimereporter.com/massacre-uni-hel

 

Vaikka nämä henkilöt ovat äärimmäisen halpoja lääketieteelle rahassa mitattuna, ovat ne äärimmäisen kalliita sivullisten uhrien omaisille kärsimyksessä mitattuna.

Viranomaisten toiminta

SUOMEN OIKEUSMINISTERIÖ JOKA EI LUOVUTA TUOMIOISTUINPÄÄTÖKSIÄ TUOMITUISTA JOTKA OVAT JOUTUNEET MIELISAIRAALAAN SYYNTAKEETTOMINA MUTTA JOTKA ON PÄÄSTETTY HETI TUOMIOIDEN JULISTAMISIEN JÄLKEEN YHTEISKUNTAMME VAPAALLE PUOLELLE YRITTÄJIKSI VAIKKA PSYKIATRIA ON KIRJANNUT HEIDÄN POTILASTIETOIHIN, ETTÄ HE KUULEVAT “ÄÄNIÄ”, JOTKA NÄISSÄ TAPAUKSISSA YHDISTETÄÄN HARHOIHIN JOTKA OHJAILEVAT POTILAITA.

https://www.finnishcrimereporter.com/oikeusministeri%C3%B6

 

Suomessa viranomaiset toimivat yhteistyössä median luoman turvaverkon avulla verhojen takana äärimmäisen laittomasti ongelmakansalaistemme kanssa jotka halutaan alistaa sairaanhoidon pakkolakien avulla lääketieteen ihmisrotiksi turun yliopiston Jarmo Hietalan ja Walta Maija helenan laittomiin lääketieteellisiin tutkimuksiin jossa he tutkivat erilaisten kemiallisten yhdisteiden vaikutusta näiden alistettujen kansalaisten aivoihin, arvailevat lääketieteellisesti olemattomien ja kuvitteellisten tautien syntymekanismeja ja kumoavat aikaisempia arvauksia.

https://www.finnishcrimereporter.com/gang-bang-of-turku-university

 

Tällä hetkellä suomen viranomaiset houkuttelevat esimerkiksi perheellisiä äitejä psykiatrian klinikoille masennuksen nimissä ja näistä klinikoilta kotiutuessaan he surmaavat oman jälkikasvunsa psykiatrian huumaamina kovanluokan kemiallisilla yhdisteillä jotka kulkevat suomessa valheellisesti masennuslääkkeinä.

https://www.finnishcrimereporter.com/baby-deaths

 

Suomessa on myös kannuksessa tapahtunut surma, jonka tekijä oli ollut psykiatrisessa pakkohoidossa koska hän kuuli “ääniä”, jotka näiden tapausten yhteydessä yhdistetään kiistatta “ääniin” jotka mukamasten ohjailevat näitä psykiatrian uhreja. Kannuksen surmaaja tuomittiin taposta pakkohoitoon mielisairaalaan 04/2020 mutta tämä henkilö on kuitenkin kokenut ihmeparantumisen mitä tulee näihin mielisairauksiin vastoin Hannu Lauerman ja Mika Rautasen lausuntoja “ettei mitään ihmeparantumisia tapahdu”

https://yle.fi/…/mielenterveyspotilaiden-hoito-kangertelee

 

Kannuksen surmaaja toimii nykyisin saliyrittäjänä 06/2022 lähtien yhteiskuntamme vapaalla puolella ilman rangaistusta rikoksesta johon hänet tuomittiin suomen tuomioistuimissa. Tällainen toiminta jättää tottakai ison kysymysmerkin kaikkien näiden henkilöiden päälle jotka eivät koe ihmeparantumisia tätä alaa luotsaavan poppamiehen Hannu Lauerman toimesta joka on alkanut näkemään katuskitsofreenikkoja katukuvissa mikä jättää ison kysymysmerkin Hannu Lauerman langettamien diagnoosien paikkansapitävyydestä varsinkin kun kyseessä on lääketieteellisesti olemattomat ja kuvitteelliset taudit joita turun yliopiston tutkijat ovat tutkivinaan mutta joissa kuitenkin tutkitaan aivojen reagointia erilaisiin kemiallisiin yhdisteisiin solutasolla.

https://www.finnishcrimereporter.com/death-in-kannus

 

Tällä hetkellä helsingin käräjäoikeus on päättänyt olla antamasta omia tuomioistuin päätöksiä henkilöistä jotka on tuomittu syyntakeettomina maamme mielisairaaloihin joiden nimiä taikka kuvia ei ole julkaistu mediassa, ihan kuten Kannuksen surmaajan kohdalla joka toimii nykyisin kuntosaliyrittäjänä yhteiskuntamme vapaalla puolella mikä kyllä herättää epäilyksiäni missä he todellisuudessa ovat.

Suomessa on myös tapaus jossa koko ikänsä sairaanhoidossa työskennellyt henkilö tuomittiin lähellä eläkeikää “täyttä ymmärrystä vailla olevana” mielisairaalaan kun hän oli juovuksissaan sammunut potilaan vessan lattialle minkä seurauksena potilaan henkgityskoneen akku oli loppunut ja hän oli menehtynyt. Sairaanhoitajasta ei julkaistu nimeä taikka kuvia joista hänet olisi voinut tunnistaa, ihan kuten kannuksen surmaajankin tapauksessa. On täysin mahdotonta että tämä sairaanhoitaja olisi toiminut koko ikänsä suomalaisessa sairaanhoidossa “täyttä ymmärrystä vailla olevana” ilman että kukaan hänen työkavereistaan ei olisi tätä huomannut mikä jättää suuren kysymysmerkin missäpäin suomea hän nykyisin mahtaa työskennellä, ehkä jopa sairaanhoidon yrittäjänä?

https://www.finnishcrimereporter.com/valvira

https://yle.fi/a/3-9854499

https://yle.fi/a/3-5513743

https://yle.fi/a/3-11818097

 

Esimerkiksi helsingin yliopiston joukkosurman yhteydessä syyntakeettomana mielisairaaloihin lähetetyn Nita-Minttu Tirkkosen kohdalla minulla ei ole suurta syytä epäillä että hän toimisi yhteiskuntamme vapaalla puolella koska suomen media julkaisi niin laajoja artikkeleita tästä henkilöstä nimien ja kuvien kanssa.

https://www.finnishcrimereporter.com/massacre-uni-hel

https://www.ts.fi/uutiset/772404

 

Nämä potilaat jotka oikeasti ovat neurologisesti terveitä ongelmakansalaisia, heille aiheutetaan aivovaurioita kemiallisesti sekä sähkövirralla joka voi olla hyvin järkyttävää kokemusta kun se tehdään tällaisten laitosten ja viranomaisten tahoilta ympäristössä, josta on varmasti tehty hyvin vastenmielinen ilman minkäänlaisia virikkeitä ihmiselle mikä saattaa alistaa näitä ihmisiä entistä suostuvaisemmiksi lääketieteen ihmisrotiksi ja systemaattisesti aiheutetuille aivovaurioille koska näissä Hannu Lauerman laitoksissa ei varmasti voi selviytyä täysissä järjissä useampaa vuotta pidempää jos katsoo tämän tohtorin lausuntoja joiden perusteella on vain ajan kysymys milloin Lauerma itse alkaa näkemään vihreitä menninkäisiä katukuvissa.

https://www.finnishcrimereporter.com/yle-propaganda-machinery-mediahouse

 

Minulle on päivän selvää että tämä toiminta on ajettu ylös euroopan uuden ruton, ongelmakansalaisten mustan surman, kokoomuksen valkoisen kuninkaan ja arjalaisten uuden yrityksen Sauli Niinistön voimilla joka turun yliopiston kasvattina on antanut hiljaisen suotumuksensa näille lääketieteen laittomille tutkimuksille joista turun yliopiston Jarmo Hietala ja Walta Maija helena ovat äärimmäisen tunnettuja suomessa. Tässä sairaanhoidon laittomassa toiminnassa mukana olijat sekä sen mahdollistavat ovat Mikael Lilius oman sairaanhoitoyrityksensä Mehiläisen kanssa, mies joka saneerasi fortumin tyhjäksi työntekijöistä ja jakelee suomalaisessa mediassa lausuntoja, että yritykset eivät ole muuta varten kuin voiton tekemistä omistajilleen ei ole tullut suomalaiseen sairaanhoitoon ketään pelastamaan vaan hän on haistanut maamme mielisairaalan ihmisrottabisneksen jota ajetaan ylös kovalla vauhdilla missä nämä nimettömät ja kuvattomat henkilöt ainoastaan toimivat valetuomittuina jotka kasvattavat tämänkaltaisten tuomioiden painoarvoa kansan keskuudessa.

https://www.finnishcrimereporter.com/elevated-serum-chemokine-ccl22

https://www.finnishcrimereporter.com/sauli-s-angels-1

 

Lisäksi tässä sairaanhoidon laittomassa bisneksessä mukana on KONE hissien omistaja, suomen suurin ja tyhmin miljonääri, oman sukulaisensa kidnappauksen masinoinut mediamoguli Antti Juhani Herlin alias papa Herlin jolla on rahaa käyttää ja lahjoa ylös tällainen toiminta jota ei suomen poliisi tutki, vaan on itseasiassa ajamassa näitä psykiatrian uhreja itsetuhoisuuden nimissä näihin turun yliopiston hallinnoimiin ihmisrottafarmeihin. Papa Herlin joka julistaa suomessa MTV3 uutissa näiden ongelmakansalaisten hoitoon pääsyä joka näyttäisi olevan heidän alistamista lääketieteen ihmisrotaksi turun yliopiston aivotutkimukseen joka on papa Herlinin kaverikerhon ylösmanattua bisnestä suoraan nazihaudoista.

 

Vaikka Minna Passin kyvyt jotka minä olen varastanut ovat täysin pitelemättömiä omassa luokassaan mutta eivät nekään mahdottomiin kykene kuten näkemään motiivia papa Herlin teoissa mutta jos jokin on varmaa, papa Herlin ei ole tukemassa tai tekemässä täät toimintaa rahana takia vaan näitä henkilöitä motivoi jokin muu ja jos se ei ole raha joka motivoi, se on yleensä jotain mitä ei normaali ihminen ehkä ymmärrä. Papa Herlin joka on ehkä viehättynyt turkulaisen poppamiehen Hannu Lauerman saduista jotka kertovat vihollisesta ilman motiivia ja minkä korvien välistä tyhjyyttä hän haluaa ymmärtää lavastamalla oman sukulaisen kidnappaus rahojensa avuilla jotka hän on varastanut maailmalta huijaamalla oman hissifirman asiakkaita.

 

 

Mielen tyhjyys joka todellisuudessa johtuu Jarmo Hietalan kemiallisista yhdisteistä joita maamme sairaanhoito uskottelee ongelmakansalaisillemme että niitä pitää syödä syyspäivän masennukseen on huijauksena samaa tasoa kuin papa Herlin uskottelee että ostamalla KONE hissinen tuotteita, he ostavat maailman parhaimpia hissejä sekä puhtaalla omatunnolla valmistettuja tuotteita.

https://www.finnishcrimereporter.com/fake-kidnapp

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/video-mies-murtautui-kirveella-mielisairaalaan-ja-pakeni-pakkohoidossa-olleen-naisen-kanssa-holtiton-kaahaus-paattyi-piikkimattoon/8191010

Lisäksi mies oli karannut poliisipartiolta näiden saattaessa ja vartioidessa tätä Turun yliopistollisessa sairaalassa. Mies oli poliisiautoon laittamisen yhteydessä ottanut jalat alleen ja juossut noin kahdensadan metrin päähän ennen jäämistään kiinni.

Tuomiosta käy ilmi, että mies oli jättänyt käyttämättä kaikkia hänelle määrättyjä lääkkeitä ja oli käyttänyt päihteitä. Hänellä ei ollut aikaisempaa rikosrekisteriä.

Vuonna 1995 syntynyt mies tuomittiin lopulta

-vahingonteosta,

-törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta,

-huumausaineen käyttörikoksesta,

-niskoittelusta poliisia vastaan,

-laittomasta uhkauksesta,

-virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta sekä

-vangin karkaamisesta. Hän sai teoistaan yhteensä 6 kuukautta ehdollista vankeutta.

Miestä syytettiin myös

-törkeästä vapaudenriistosta vastoin tahotaan hoidossa olleen naisen mukaan ottamisen vuoksi, mutta oikeus hylkäsi syytteen.

TIETOSUOJAVALTUUTETTU

o For what purpose is personal data needed?

As a private person, I am investigating the illegal actions of the Finnish authorities with our country's problem citizens, which includes their unfair court procedures in which people are "sentenced" to forced treatment for medically non-existent and imaginary diseases, which are brought down with completely dumb-feeling psychiatric expert opinions, which are hard currency in our country's courts, which override even the police's criminal investigation statements, which are, however, based on concrete evidence although the police have also been guilty of biased statements in my examinations. This rush of psychiatry with its own expert opinions leaves a large margin of error as to what the real reason behind these "sentences" is and why they go flying through the courts of our country without any kind of questioning from any direction.

 

Well, I already have an answer to this based on my own research, where these blameless people appear in the illegal medical brain studies of the University of Turku researchers Jarmo Hietala and Walta Maija Helena, where they study the effect of various chemical compounds on brain functions at the cellular level with the help of patients subjected to compulsory treatment, guess the mechanisms of occurrence of medically non-existent and imaginary diseases, and refute previous guesses.

https://www.finnishcrimereporter.com/gang-bang-of-turku-university

 

This activity where neurologically healthy persons in our country have been sentenced to forced treatment, which in reality means subjecting the brain researchers of the University of Turku to completely arbitrary tests, which as a crime against humanity is a very serious crime when these diseases have no medical certificate, which means that they do not exist at all, but in the name of which the harshest chemical compounds are developed in medicine that affect brain functions and the human immune system. The only role and reason of these blameless people is to be the human rats of medicine who increase the academic careers of Turku University researchers, at the expense of their health and freedom in the case of many patients, who are our problem citizens who have been provoked and led to commit acts, who have been drugged by psychiatry with their own chemical compounds that decrease brain functions, which are falsely circulating in our country as antidepressants.

 

This process with hospital psychiatry and its forced treatments is extremely volatile, as evidenced by Hannu Lauerma's statements about how these people are unable to work as entrepreneurs in the real world and Mika Rautanen's statements about how there are no miracle cures, but still, the person convicted of the death of Kannus works as a gym owner for 2 years after he was was sentenced by THL to forced treatment because he heard "voices" which in these cases refer to "voices" that guide these patients, which is apparently just psychiatry's own invention and an extremely big mark on credibility which is concretized in the corrupt Finnish courts.

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2013/12/04/mielenterveyspotilaiden-hoito-kangertelee

https://www.finnishcrimereporter.com/death-in-kannus

 

These "voices" that psychiatric patients hear obviously do not even exist, just as there are no medically non-existent and imaginary diseases, but this is some kind of "scam" by psychiatry, which justifies these claims of "hearing voices with patients.

 

But now to the point. Kokkola's school murder project and what interests me about it is a bit the same as the case of Kannus' murder and Anneli Auer's case, i.e. the "wrong" verdict. In the case of Kannus, it was a "bypass" of the court, where people working under Hannu Lauerman give completely arbitrary healing certificates to some people, while others are chemically brain damaged and subjected to medical human rats. In the case of Anneli Auer, our country's courts ignored the police's indisputable criminal investigation and decided to sentence Auer for sexually abusing her own children. Based on these, I could already give my own guess about Kokkola's school shooting project, that he was somehow cheated by our country's authorities or, worst of all, a person who cooperated with them, with whom everything that is said in the court has been agreed, that the case will be statistically included in the series of guiltless convicts, where all those who plan school shootings will be sent to mental hospitals as human rats for medicine who however, they are the result of psychiatry and the undercover operation of the police, just like Nita-Minttu Tirkkonen, who planned the mass murder in Helsinki, which was however led by the undercover operation of the Finnish police in this project, which would not have even existed without the Finnish police, just as there would not have been the Jokela and Kauhajoki school shootings without Anne Holmlund, Finnish cooperation between the police and psychiatry.

https://www.finnishcrimereporter.com/anneli-auer

https://www.ts.fi/uutiset/772404

 

Making this activity possible in Finland, about which I wrote to one individual in Finland, Sauli Niinistö, who is the new plague of Europe, the black killer of problem citizens, a double agent who defected to the Kremlin, a graduate of the University of Turku and the white king of the coalition, whose long-term work in corrupting the Finnish judiciary is slowly starting to bear fruit when our country's mental hospitals are full our problem citizens who act as human rats for researchers at the University of Turku and Saulin's school.

 

o Is it intended to continue handing over personal data?

Not at the moment, but just like how Nita-Minttu Tirkkonen's name was published in every single newspaper, there is certainly no obstacle to this when it comes to a school murder project convict whose names have all been published in the Finnish media, which is partially correct.

 

o What legal processing basis would the processing of the personal data in question be based on?

It's pointless to impose any rules created for your own activities on me, or by making me respond to your nipple information. I have the right to receive these court decisions because Finland nominally belongs to a state governed by the rule of law, whose judgments must not be secret so that a dictatorship or wrongful convictions would not be born, which should be effectively prevented by the transparency of the actions of the authorities, SO SEND THOSE COURT DECISIONS HERE AND A LITTLE HURRY.

 

o How is personal data supposed to be protected?

As a private person, I have no obligation to protect any names in the court decision that you send me right after this message, but you have and I hope you have done it better than answering that data breaches do not occur in your systems.

 

 

From these e-mails, you can see how the district court in Helsinki does not want to hand over court decisions about Kokkola's school killing project to me, because there is a high probability that this person also works in the free side of our society today, perhaps even as an entrepreneur as well as the killer of the spur.

 

Emilia Nieminen's killer

If you compare these cases to, for example, the killer of Emilia Nieminen, whose picture and name were published in the media and who tried to escape from Niuvanniemi, he is apparently not on the free side of our society, even as an entrepreneur, but he is subjugated in Niuvanniemi by the compulsory medical care laws into a human rat of medicine, which Turku University researchers Jarmo Hietala and Walta Maija Helena use in their own research to advance their own academic careers at the expense of the freedom, health, and innocent lives of their bystander victims of these citizens.

https://www.finnishcrimereporter.com/gang-bang-of-turku-university

 

Nita-Minttu Tirkkonen

Tirkkonen, whose name and face picture were published in the media and in connection with which the Finnish police used at least a massive undercover operation to drag this duo into criminal activity, at the end of which they arrested this duo, one of whom went to a mental hospital for no reason, and he is certainly not on the free side of our society because of such massive official activity.

 

Tirkkonen, like many others, the patients of these North Korean closed facilities have been subjected to medical treatment by forced medical laws and if we look at the case of Kannus' killer, how many false statements he gives to his patients that have no basis and whose purpose is nothing other than to smear the patient in front of the courts and later hold these persons in mental hospitals with medically non-existent and imaginary diseases based on false statements and "I feel" interpretations of the patient interpreted by the nursing staff.

https://www.finnishcrimereporter.com/massacre-uni-hel

 

Although these people are extremely cheap for medicine in terms of money, they are extremely expensive for the relatives of bystander victims in terms of suffering, which Antti papa Herlin, Mikael Lilius and Europe's new plague Sauli Niinistön must have smelled

 

The actions of the authorities

THE MINISTRY OF JUSTICE OF FINLAND WHICH DOESN'T GIVE UP THE COURT DECISIONS OF THE CONVICTS WHO HAVE BEEN ENTITLED TO A MENTAL HOSPITAL WITH NO EXCUSES, BUT WHO HAVE BEEN RELEASED IMMEDIATELY AFTER THE VERDICT IS ANNOUNCED INTO THE FREE SIDE OF OUR SOCIETY AS ENTREPRENEURS, EVEN THOUGH A PSYCHIATRIST HAS WRITTEN IN THEIR PATIENT RECORDS THAT THEY HEAR "VOICES" WHICH THEY SEE TKA MANAGE PATIENTS.

https://www.finnishcrimereporter.com/oikeusministeri%C3%B6

 

In Finland, the authorities work in cooperation with the safety net created by the media, behind the scenes, extremely illegally with our problem citizens, who are wanted to be subjugated with the help of coercive medical care laws as medical human rats for the illegal medical studies of Jarmo Hietala and Walta Maija Helena of the University of Turku, where they study the effect of various chemical compounds on the brains of these subjugated citizens, guess medically non-existent and imaginary disease mechanisms and overturn previous guesses.

https://www.finnishcrimereporter.com/gang-bang-of-turku-university

 

At the moment, the Finnish authorities attract, for example, mothers with families to psychiatric clinics in the name of depression, and when they return home from these clinics, they kill their own offspring drugged by the psychiatrist with hard-class chemical compounds that are falsely sold in Finland as antidepressants.

https://www.finnishcrimereporter.com/baby-deaths

 

There has also been a murder in Kannus in Finland, the perpetrator of which had been in psychiatric forced treatment because he heard "voices", which in connection with these cases are undoubtedly connected to "voices" which somehow control these victims of psychiatry. The killer of Kannus was sentenced for manslaughter to compulsory treatment in a mental hospital 04/2020, but this person has nevertheless experienced a miracle cure when it comes to these mental illnesses, contrary to the statements of Hannu Lauerma and Mika Rautanen "that no miracle cures happen"

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2013/12/04/mielenterveyspotilaiden-hoito-kangertelee

 

The killer of Kannus is currently working as a gym owner from 06/2022 on the free side of our society without punishment for the crime for which he was convicted in the Finnish courts. Of course, this kind of action leaves a big question mark on all these people who do not experience miraculous healings by Hannu Lauerman, the medicine man piloting this field, who has started to see street schizophrenics in street photos, which leaves a big question mark about the accuracy of the diagnoses made by Hannu Lauerma, especially when it comes to medically non-existent and imaginary diseases that the researchers of the University of Turku as research, but in which the reaction of the brain to various chemical compounds at the cellular level is studied.

https://www.finnishcrimereporter.com/death-in-kannus

 

At the moment, the district court of Helsinki has decided not to give its own court decisions about persons who have been sentenced without charge to mental hospitals in our country whose names or pictures have not been published in the media, just like in the case of the killer of Kannus, who currently works as a gym entrepreneur on the free side of our society, which does raise my doubts about where they actually are.

There is also a case in Finland where a person who had worked in nursing all his life was sentenced to a mental hospital close to retirement age as "completely without understanding" when he had passed out on the floor of the patient's toilet while drunk, as a result of which the battery of the patient's breathing machine had run out and he had died. No name or pictures of the nurse were published that could have identified her, just like in the case of the spur killer. It is completely impossible that this nurse would have worked all her life in Finnish nursing as a "complete lack of understanding" without any of her co-workers noticing this, which leaves a big question mark where in Finland she might work these days, maybe even as a nursing entrepreneur?

https://www.finnishcrimereporter.com/valvira

https://yle.fi/a/3-9854499

https://yle.fi/a/3-5513743

https://yle.fi/a/3-11818097

 

For example, in the case of Nita-Minttu Tirkkonen, who was sent to a mental hospital without blame in connection with the massacre at the University of Helsinki, I have no great reason to doubt that she would operate on the free side of our society, because the Finnish media published such extensive articles about this person with names and pictures.

https://www.finnishcrimereporter.com/massacre-uni-hel

https://www.ts.fi/uutiset/772404

 

These patients, who are actually neurologically healthy problem citizens, are inflicted with brain damage chemically and with electric current, which can be a very shocking experience when it is done by such institutions and authorities in an environment that has certainly been made very repulsive without any kind of stimuli for humans, which may subject these people to even more compliant human rats of medicine. and for systematically caused brain damage, because in these institutions of Hannu Lauerma, you certainly cannot survive in full sanity for several years longer if you look at the statements of this doctor, based on which it is only a matter of time before Lauerma himself starts to see green goblins in street photos.

https://www.finnishcrimereporter.com/yle-propaganda-machinery-mediahouse

 

It is clear to me that this activity has been driven up by the forces of Europe's new plague, the black death of problem citizens, the white king of the coalition and the new company of the Aryans, Sauli Niinistö, who, as a graduate of the University of Turku, has given his silent consent to these illegal medical studies of which Jarmo Hietala and Walta Maija Helena of the University of Turku are extremely well-known in Finland. Those who participated in this illegal operation of medical care and those who enable it are Mikael Lilius with his own medical care company Mehiläinen, the man who reorganized Fortum to be empty of employees and distributes statements in the Finnish media that the companies are for nothing other than making a profit for their owners, he has not come to Finnish medical care to save anyone, he has smelled the human rat business of our country's mental hospital, which is being driven up at high speed, where these nameless and imageless persons only act as false convicts who increase the weight of such judgments among the people.

https://www.finnishcrimereporter.com/elevated-serum-chemokine-ccl22

https://www.finnishcrimereporter.com/sauli-s-angels-1

 

In addition, the owner of KONE elevators, Finland's biggest and dumbest millionaire, the media mogul who masterminded the kidnapping of his own relative, Antti Juhani Herlin aka papa Herlin, who has money to spend and bribe, is involved in this illegal business of medical care. This kind of activity is not investigated by the Finnish police, but is actually driving these victims of psychiatry. in the name of self-destruction to these human rat farms managed by the University of Turku. Papa Herlin, who announces on the MTV3 news in Finland, the access to treatment for these problem citizens, which seems to be subjecting them to medical human rats for brain research at the University of Turku, which is Papa Herlin's friend club's exorcised business straight from the Nazi graves.

 

Even though the talents of Minna Pass that I have stolen are completely unstoppable in their own class, they are not even able to see the motive in papa Herlin's actions, but if one thing is certain, papa Herlin is not supporting or doing these activities for money, but these people are motivated by something else and if that it's not money that motivates, it's usually something that a normal person might not understand. Papa Herlin, who is perhaps charmed by the fairy tales of Hannu Lauerma, the pop man from Turku, who tell about the enemy without a motive and what emptiness between the ears he wants to understand by staging the kidnapping of his own relative with the help of his money, which he has stolen from the world by defrauding the customers of his own elevator company.

 

 

The emptiness of the mind, which in reality is caused by Jarmo Hietala's chemical compounds, which our country's medical system convinces our problem citizens that they must be eaten for autumn depression, is a fraud on the same level as papa Herlin's belief that by buying KONE elevator products, they are buying the world's best elevators and products made with a clear conscience.

https://www.finnishcrimereporter.com/fake-kidnapp

 

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/video-mies-murtautui-kirveella-mielisairaalaan-ja-pakeni-pakkohoidossa-olleen-naisen-kanssa-holtiton-kaahaus-paattyi-piikkimattoon/8191010

In addition, the man had run away from the police patrol while they were escorting and guarding him at Turku University Hospital. When the man was put in the police car, he had put his feet down and ran for about two hundred meters before he was caught.

It appears from the verdict that the man had failed to use all the medicines prescribed to him and had been using intoxicants. He had no previous criminal record.

The man born in 1995 was finally convicted

 • -damage,

 • - grossly endangering traffic safety,

 • -for the crime of drug use,

 • - fighting against the police,

 • -for illegal threats,

 • -for violently resisting an official and

 • - about the escape of the prisoner. He received a total of 6 months of suspended imprisonment for his actions.

The man was also accused

 • -for gross deprivation of liberty due to taking a woman who was in treatment against her will, but the court rejected the charge.

 

 

PRIVACY OFFICER

Oikeusministerio_tietosuojavaltuutettu_1.JPG
Oikeusministerio_tietosuojavaltuutettu_2.JPG

Hallinnollisia tekosyitä omien laittomien toimien piilotteluksi

Helsingin käräjäoikeuden vastauksessa, missä se vierittää minun päälle omia hallinnollisia sääntöjä, evääkseen suomen tuomioistuimen päätös jonka tekijä on mitä suurella todennäköisyydellä vapaana yhteiskuntamme vapaalla puolella ihan kuten kannuksen surmaajakin joka on perustanut kuntosaliyrityksen 2-vuotta surman jälkeen.

https://www.finnishcrimereporter.com/death-in-kannus

 

Jos kokkolan koulusurman suunnittelutapausta verrataan yhteen helsingin joukkosurman suunnittelijoista, Nita-Minttu Tirkkoseen jonka kuva ja nimet julkaistiin suomessa lähes joka mediassa, on helsingin käräjäoikeuden asettamat vaatimukset minulle lähinnäkin tekosyitä, joilla he estävät näiden tuomioistuinpäätöksien antamisen mistä kävisi ilmi kokkolan koulusurman tekijän henkilöllisyys, joka on mitä ilmeisemmin kannuksen surmaajan tavoin yhteiskuntamme vapaalla puolella ehkä jopa yrittäjänä.

https://www.ts.fi/uutiset/772404

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/syyte-koulumurhan-suunnittelusta-tarkoitus-tappaa-40-oppilasta-kokkolassa/6161916

 

“Tutkimukseni” joka ei käy tietosuojavastaavalle

Tietosuojavaltuutetun viestistä on selvästi luettavissa kuinka “omatutkimukseni” ei käy heille jota hän kyllä perustelee kohtalaisen uskottavasti nimittäin seuraavien asioiden puuttumisella

 • Tutkimussuunnitelman laatiminen

 • Ohjaaja

 • Kirjoitustyö

 

Jos tätä tapausta tarkastellaan siitä näkökulmasta, että tutkimukseni käsittelee aihetta “viranomaiskorruptio” maassa, jossa suomen poliisin päämajoista on johdettu euroopan suurinta huumekauppa, ei tällaista tutkimusta tehdä koskaan suomessa muuta kuin valtion “maksettujen” ja lähes “kadettikoulun” käyneiden armeijan tutkijoiden tekeminä, jotka ainoastaan toistavat sitä mitä kokoomuksen valkoinen kuningas ja arjalaisten uusi yritys Sauli Niinistö haluaa heidän suullaan sanovan kansalle.

 

Suomen yliopiston professorit jotka euroopan uusi rutto Sauli Niinistön on alistanut oman vallansa alle kuin lääketieteen ihmisrotat turun yliopiston tutkijoiden Jarmo Hietalan ja Walta Maija Helenan mielivallaan alle mistä 100% todiste on lapin yliopiston rikosoikeuden professorin Terttu Utriaisen sekä helsingin yliopiston rikos- ja prosessioikeuden professorin Dan Fränden aivopierut missä he yhteen ääneen ylistävät turun hovioikeuden noin 4-sivun mittaista selostetta kun esimerkiksi minun artikkelini Auerista on 21-sivua pitkä ja varmasti laadukkaampaa kuin turun hovioikeuden selosteet mitä tulee totuuteen kun oman miehensä surmasta tuomittu nainen tuomitaan omien alaikäisten lapsien seksuaalisesta hyväksikäytöstä 51-turun yliopistollisen sairaalan psykiatrien sanoilla, mikä taitaakin olla sitä demokratiaa mitä turun yliopiston kasvatti ja arjalaisten uusi yritys Sauli Niinistö on ajanut maahan koko valtakautensa ajan ja harmikseni minun on todettava tämä ehkä jopa Marja-Leena Niinstön kuolleen ruumiin nimissä.

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/turun-hovioikeudelle-kiitosta-avoimuudesta-auer-jutussa/2052444

https://www.finnishcrimereporter.com/anneli-auer

https://www.finnishcrimereporter.com/niinist%C3%B6-have-tasted-the-blood

 

“Seloste antoi Frändelle kuvan, että järkevä epäily tuomittujen syyllisyydestä oli pystytty sulkemaan pois, vaikka vanhin asianomistajista oli toista mieltä kuin nuoremmat.”

 

Jos katsoo tuota Dan Fränden ylempää lainausta linkin takaa, ei tarvitse yhtään miettiä oliko Tuomas Teräsvuoren surma valtion johtajien tilaama palkkamurha jonka suojelemiseksi maamme virastojen tarkoin valitut henkilöt antoivat oman virkansan uskottavuuden valtion palkkamurhan suojelemiseksi THL:n Sirkka Goebelerin ja KRP:n Tero Haapalan lausunnoiden avulla.

https://www.finnishcrimereporter.com/operation-linden-s-trip

 

Teräsvuoren murha myös kertoo suomen yritysmaailmaa luotsaavan papa Herlinin viattomuudesta kun hän lavastaa oman sukulaisensa Minna Nurmisen valekidnappauksen ja vetää maamme oikeuslaitoksen läpi samaan aikaan kun suomen poliisin usko ja toivo Jari Aarnio yhdessä hänen toimivaltansa eli vinkkimies Keijo Vilhusen kanssa jahtaa tätä papa Herlinin palkkalistoilla olevaa maksettua kidnappaajaa.

https://www.finnishcrimereporter.com/fake-kidnapp

 

Tietosuojavaltuutetun asettamista ehdoista voi selvästi lukea, kuinka suomessa ei julkaista mitään muuta kuin niitä tutkimuksia jotka kasvattavat suomen viranomaislaitosten korruptiota jonka nimissä suoritetaan ihmiskunnan pahimpia rikoksia lääketieteen puolella maamme lavastetuilla ihmisrotilla joita käytetään turun yliopiston Jarmo Hietalan ja Walta Maija Helenan mielivaltaisissa tutkimuksissa jotka kasvattavat tämän tutkijaparin akateemisia uria.

 

ANTTI JUHANI HERLIN JA MIKAEL LILIUS

Tässä kohtaan voidaan jo sanoa miksi Sauli Niinistö on sallinut yksityisten sairaanhoitopalveluiden rantautumisen suomeen ja se on maamme ongelmakansalaisten terveyden ja vapauden kustannuksella rahan teon ja jonka Mikael Lilius on varmasti myös haistanut kovanluokan kapitalistina ja entisenä Fortumin saneraajana.

 

Mikael Lilius joka johtaa suomen suurinta sairaanhoitopalveluita tarjoavaa Mehiläistä kaukaa suomen rajoista olevien rahastojensa kautta, joiden avulla suomen veronmaksajien rahoja voidaan varastaa näiden sairaanhoitopalveluita tarjoavien yritysten avulla pois suomen veronmaksajilta jotka kuitenkin on tiukasti euroopan uuden ruton, ongelmakansalaisten mustan surman, kremlin pöytiin loikanneen kaksoisagentin, kokoomuksen valkoisen kuninkaan ja arjalaisten uuden yrityksen Sauli Niinistön hallinnassa, tavalla taikka toisella.

 

Papa Herlin joka on tämän toiminnan vankkumaton kannattaja ja jonka hän on ilmaissut MTV3 uutisissa tuomionpäivän julistuksina kuinka näille ongelmakansalaisille on saatava hoitoa vaikka hän varmasti tietää saman kuin minäkin, että tämä hoito on lääketieteen väärinkäyttöä ja potilaiden alistamista lääketieteen ihmisrotaksi turun yliopiston tutkijoiden Jarmo Hietalan ja Walta Maija Helenan laittomiin lääketieteellisiin tutkimuksiin missä papa Herlin on jollain lailla mukana julistuksistaan päätellen jota hänen parhaat kaverit pyörittävät suomessa ja jota hän itsekin rahoittaa KONE-säätiön kautta.

Administrative excuses to hide one's own illegal actions

In the response of the Helsinki district court, where it rolls its own administrative rules over me, the decision of the Finnish court, the perpetrator of which is most likely free in the free part of our society, just like the killer of the spur who has founded a gym business 2 years after the murder.

https://www.finnishcrimereporter.com/death-in-kannus

 

If the planning case of the Kokkola school massacre is compared to one of the planners of the mass killing in Helsinki, Nita-Minttu Tirkkosen, whose photo and name were published in almost every media in Finland, the demands set by the Helsinki district court are mostly excuses for me to prevent the issuance of these court decisions that would reveal the identity of the perpetrator of the Kokkola school massacre, who is what more obviously like a spur killer in the free side of our society, maybe even as an entrepreneur.

https://www.ts.fi/uutiset/772404

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/syyte-koulumurhan-suunnittelusta-tarkoitus-tappaa-40-oppilasta-kokkolassa/6161916

 

My "research" that does not go to the data protection officer

From the data protection commissioner's message, it is clear how my "self-research" does not work for them, which he does justify fairly credibly, namely by the absence of the following things:

 • Preparing a research plan

 • Director

 • Writing work

 

If this case is looked at from the point of view that my research deals with the subject of "authority corruption" in a country where the biggest drug trade in Europe has been run from the headquarters of the Finnish police, this kind of research is never done in Finland other than by government "paid" and almost "cadet school" army researchers, who only are repeating what the white king of the coalition and the Aryans' new company Sauli Niinistö wants them to say to the people.

 

Finnish university professors whom Europe's new plague Sauli Niinistön has subjugated under his own power like human rats in medicine under the will of Turku University researchers Jarmo Hietala and Walta Maija Helena, of which 100% proof is the brain farts of Terttu Utriainen, professor of criminal law at the University of Lapland, and Dan Frände, professor of criminal and procedural law at the University of Helsinki where they unanimously praise the report of the Turku Court of Appeal, which is about 4 pages long, when, for example, my article about Auer is 21 pages long and certainly of better quality than the reports of the Turku Court of Appeal, as far as the truth is concerned, when a woman convicted of the death of her own husband is convicted of sexual abuse of her own minor children, 51 Turku University Hospital in the words of psychiatrists, what is the democracy that Sauli Niinistö, who raised the University of Turku and the Aryans' new company, has driven to the ground throughout his reign, and to my regret I have to say this maybe even in the name of Marja-Leena Niinstö's dead body.

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/turun-hovioikeudelle-kiitosta-avoimuudesta-auer-jutussa/2052444

https://www.finnishcrimereporter.com/anneli-auer

https://www.finnishcrimereporter.com/niinist%C3%B6-have-tasted-the-blood

 

 

"The report gave Frände the impression that reasonable doubt about the convicts' guilt had been ruled out, even though the oldest of those involved had a different opinion than the younger ones."

 

If you look at the above quote from Dan Frände behind the link, you don't have to wonder if Tuomas Teräsvuori's death was a contract killing ordered by the state leaders, to protect which the carefully selected persons of our country's agencies gave their own official credibility to protect the state contract killing with the help of the statements of THL's Sirkka Goebeler and KRP's Tero Haapala.

https://www.finnishcrimereporter.com/operation-linden-s-trip

 

The murder of Teräsvuori also tells about the innocence of papa Herlin, who pilots the Finnish business world, when he stages the fake kidnapping of his own relative Minna Nurminen and drags our country through the judicial system at the same time as the faith and hope of the Finnish police, Jari Aarnio, together with his authority, i.e. tipman Keijo Vilhusen, is chasing this paid kidnapper on papa Herlin's payroll.

https://www.finnishcrimereporter.com/fake-kidnapp

 

From the conditions set by the Data Protection Commissioner, you can clearly read how nothing is published in Finland other than those studies that increase the corruption of Finnish authorities, in the name of which the worst crimes of humanity are committed in the medical field of our country with staged human rats that are used in the arbitrary studies of Jarmo Hietala and Walta Maija Helena of the University of Turku, which increase the academic careers of this pair of researchers .

 

ANTTI JUHANI HERLIN AND MIKAEL LILIUS

At this point, we can already say why Sauli Niinistö has allowed private healthcare services to land in Finland, and it is moneymaking at the expense of the health and freedom of our country's problem citizens, which Mikael Lilius must have also smelled as a hard-line capitalist and former Fortum dictator.

 

Mikael Lilius, who runs Finland's largest provider of medical services, Mehilää, through his funds located far from Finland's borders, with the help of which Finnish taxpayers' money can be stolen with the help of these companies that provide medical services, away from Finnish taxpayers, who, however, are strictly responsible for Europe's new plague, the black death of problem citizens, the double agent who defected to the Kremlin's tables, the white party of the coalition under the control of Sauli Niinistö, the new company of the king and the Aryans, one way or another.

 

Papa Herlin, who is a staunch supporter of this activity and who he has expressed in MTV3 news as doomsday declarations, how these problem citizens must get treatment, even though he surely knows the same as I do, that this treatment is an abuse of medicine and subjecting patients to medical human rats Jarmo Hietalan and Walta Maija, researchers at the University of Turku To Helena's illegal medical studies, where papa Herlin is somehow involved, judging by his declarations, which his best friends run in Finland and which he himself finances through the KONE foundation.

bottom of page